Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2022

O warsztatach

Na szkoleniu poruszymy zagadnienia: podstawy prawne zatrudnienia, zasady zatrudnienia, umowa o pracę, wpływ pracy zdalnej na zatrudnienie, sposób rozliczania czasu pracy podczas pracy zdalnej, rozliczanie czasu pracy i problemy z rozliczaniem czasu pracy, zwalnianie pracowników - co należy wziąć pod uwagę.

Okres pandemii koronawirusa ma wpływ na prawo pracy, a co za tym idzie jego praktyczne wykorzystanie w zakresie m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników oraz rozliczania czasu pracy. Szczególne wyzwania stawia przed nami przejście prawie całkowicie na pracę zdalną. Szkolenie zostało stworzone, aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianami, z którymi obecnie się mierzymy i pokazać jak należy dostosować działania do obecnej sytuacji.

Cele szkolenia:
- uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych,
- poznanie najnowszych zmian w prawie pracy i sposób jej wdrożenia w działanie firmy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy uzyskają wiedzę oraz uporządkują informacje dotyczące następujących kwestii:

 • jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o dzieło i umowy zlecenie,
 • wyjątki prawne w zasadach zatrudniania oraz zawierania umów o pracę,
 • jak rozwiązywać problematyczne kwestie związane z czasem pracy, w tym czasem pracy osób niepełnosprawnych,
 • jakie są prawne aspekty rozwiązywania umów o pracę,
 • jakie jest stanowisko Sądu Najwyższego we wszystkich zagadnieniach objętych tematem szkolenia,
 • list intencyjny - m.in. jakie informacje powienien zawierać, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
 • jakie dane osobowe przyszłego pracownika można przetwarzać przed samym zatrudnieniem i co w praktyce z tego wynika,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników w pracy zdalnej oraz przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami,
 • jak rozliczać podróże służbowe w systemie zadaniowego czasu pracy oraz w ruchomym czasie pracy,
 • w jaki sposób wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę i jak zachować się w nietypowych sytuacjach związanych z tym procesem.  
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści działu kadr i płac,
 • specjaliści działów HR, w tym rekrutacji,
 • menedżerowie zespołów,
 • kadra kierownicza.

Program warsztatu

1. Podstawy prawne zatrudnienia

 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
 • różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B
 • jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami
 • czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę
 • zmiany w umowach o dzieło od 01.01.2021 r.

2. Zasady zatrudniania

 • nawiązywanie stosunku pracy
 • list intencyjny a umowa przedwstępna – jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe
 • ile umów na okres próbny może mieć pracownik oraz jakie są wyjątki
 • wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony
 • w jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika

3. Umowa o pracę

 • jakie elementy należy w niej zawrzeć
 • jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem
 • jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika
 • data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy
 • czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy

4. Praca zdalna

 • jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną
 • czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej
 • co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej
 • co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej oraz co z wypadkami
 • jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej
 • czy konieczne są listy obecności
 • planowane zmiany dotyczące pracy zdalnej w kodeksie pracy

5. Czas pracy – najbardziej problematyczne zagadnienia

 • nadgodziny i ich rekompensowanie: co to jest zasada 1:1,5, jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę
 • polecenie pracy w nadgodzinach i kto może odmówić
 • jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy
 • podróże służbowe a czas pracy
 • jak rozliczać czas pracy w delegacji w ruchomym czasie pracy
 • czas pracy osób niepełnosprawnych – przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy
 • lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy
 • 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy

6. Zwalnianie pracowników

 • sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie i jak reagować na niecodzienne sytuacje
 • kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę oraz jak ją sformułować w dokumencie
 • przyczyna: utrata zaufania pracodawcy - czy to na pewno dobry pomysł
 • co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii
 • zwolnienie dyscyplinarne - kiedy jest możliwe

7. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Audytor norm ISO 45001, 9001 i z zakresu prawa pracy. Dr nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia, działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 3 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych. 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!