Warsztat

Projektowanie procesów kontroli

O warsztatach

W dużym stopniu jakość wytwarzanych wyrobów zależy od wiarygodności stosowanych systemów pomiarowych. Tylko wiarygodne wyniki pomiarów umożliwiają podjęcie prawidłowych decyzji podczas pomiarów, analiz czy doskonalenia. Ważnym elementem nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, obok wzorcowania, jest określenie przydatności procesu/procedury pomiarowej dla danego zadania pomiarowego. Wzorcowanie określa jedynie kondycję metrologiczną przyrządu pomiarowego i wykonywane jest w warunkach laboratoryjnych. Pierwszym krokiem, poprzedzającym wzorcowanie, jest dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego. Kolejny etap to walidacja procesu/procedury pomiarowej, potwierdzająca jej przydatności dla danego zadania pomiarowego. W procesie walidacji należy zidentyfikować i ocenić wielkości wpływające wynikające z zastosowanej metody pomiarowej, przyjętej procedury pomiarowej i warunków pomiaru. W razie potrzeby, przed finalną akceptacją, poprawiamy stan wiedzy o wielkości mierzonej, zmieniamy procedurę, warunki, metodę pomiaru, zmieniamy zasadę pomiaru lub założenia dla zadania pomiarowego. Ostatnim elementem jest opracowanie i wdrożenia procedur kontroli na które mogą się składać min.: plany kontroli, instrukcje kontroli, zapisy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Oceniać charakterystyki specjalne. Wybór ch-k na podstawie rysunku i oceny ryzyka do kontroli.
 • Dobierać przyrządy pomiarowe do zadania pomiarowego.
 • Tworzyć plany kontroli, instrukcje kontroli i zapisy.
 • Wyznaczać zdolność systemów pomiarowych dla cech mierzalnych i dyskretnych i odpowiednio interpretować uzyskane wyniki.
 • Oceniać przydatność systemu pomiarowego do kontroli, pomiarów, sterowania procesem i pod kątem nowych projektów.
 • Doskonalić procesy pomiarowe poprzez eliminację lub kompensację zakłóceń, zmianę zasady pomiaru, metody pomiaru lub procedury pomiarowej.

Uczestnik pozna dodatkowo:

 • Terminy związane z systemami pomiarowymi i ich walidacją.
 • Metody statystyczne stosowane w ocenie systemów pomiarowych i procesów produkcyjnych.
 • Techniki kart kontroli jakości.
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów,
 • osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego i doskonaleniem systemów pomiarowych,
 • pracownicy izb pomiarowych,
 • pracownicy działu jakości,
 • osoby prowadzące projekty, w tym projekty w metodologii six-sigma,
 • audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością.

Program warsztatu

 1. Źródła błędów i zmienności w pomiarach, metody ich eliminacji i kompensacji. 
 2. Wymagania i wytyczne przy doborze przyrządów pomiarowych. 
 3. Walidacja systemów pomiarowych dla charakterystyk mierzalnych i dyskretnych, zdolność systemu pomiarowego. 
 4. Ocena przydatności procesu/procedury pomiarowej dla danego zadania pomiarowego. 
 5. Opracowanie dokumentacji związanej z pomiarem (plan kontroli, instrukcja kontroli, zapisy). 
 6. Ocena systemu pomiarowego pod kątem kontroli, statystycznego sterowania procesem czy nowych projektów.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Cytat

Trener TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 15-16 listopad 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1390 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!