Warsztat

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych

O warsztatach

Podczas szkolenia omawiamy następujące zagadnienia oraz dla każdego z omawianych zagadnień realizujemy ćwiczenia: przyczyny niepłacenia, gry i wymówki dłużników, typologia dłużników i metody radzenia sobie z dłużnikiem trudnym, metody prowadzenia negocjacji, zastosowanie sankcji wobec dłużnika, wywieranie wpływu na dłużnika w rozmowie telefonicznej.

Cel szkolenia:
podniesienie kompetencji uczestników w obszarze negocjacji windykacyjnych z naciskiem na utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentem.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwoli na:

 • zapoznanie się z podstawowymi zasadami prowadzenie rozmów z dłużnikami, które decyzują o sukcesie windykatora,
 • zrozumienie i uświadomienie dlaczego te zasady są ważne i dlaczego powinny być przestrzegane oraz jak ich przestrzeganie wpływa na sukces,
 • przekazanie uczestnikom oraz przećwiczenie jak w praktyce powinno wyglądać zastosowanie zasad i reguł skutecznej windykacji.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników i tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności.

Program warsztatu

1. Przyczyny niepłacenia:

 • etapy zachowania dłużników,
 • dlaczego dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań,
 • jak rozpoznać przyczynę powstania wymówki w rozmowie.

Ćwiczenie: „Jak stajemy się dłużnikami?” pomagające zrozumieć psychologiczne mechanizmy działania osób zadłużonych oraz wskazujące na najefektywniejsze metody reakcji windykatora.


2. Gry i wymówki dłużników:

 • typologia gier dłużników i typowe wymówki na niepłacenie,
 • jak je rozróżnić i odpowiednio reagować zadając trafne pytania.

 
Ćwiczenie: „Gorące krzesło” pozwalające na wyuczenie szybkich i najbardziej adekwatnych reakcji na różne wymówki dłużników, a tym samym na łatwiejsze ich pokonanie.


3. Dłużnik trudny, typologia dłużników i metody radzenia sobie z dłużnikiem trudnym:

rozróżnienie typów dłużników i motywów ich zachowań,
jak dostosować swój komunikat w zależności od typu dłużnika - podejmowanie adekwatnych działań i reakcji prowadzących do znalezienia wspólnego stanowiska w sprawie.

Ćwiczenie: „Dobry czy zły dłużnik?” pozwalające na wyodrębnienie typów dłużników i motywów ich zachowań oraz wykształcenie umiejętności odpowiedniego dostosowania komunikatów, ułatwiające wpływ na decyzyjność dłużnika.


4. Negocjacje windykacyjne:

 • rodzaje negocjacji,
 • jak dobrać sposób prowadzenia negocjacji do typu rozmówcy, zasady negocjacji i ich wykorzystanie,
 • budowanie poczucia przewagi nad dłużnikiem i umiejętność zachowania kontroli nad rozmową.

Ćwiczenie: „Godzę się na wszystko” obrazujące podstawowe i niezbędne do stosowania w negocjacjach zasady, ułatwiające skuteczny odzysk należności.


5. Sankcje - konsekwencje niepłacenia:

 • rodzaje sankcji,
 • jak wykorzystywać w rozmowie znajomość różnych sankcji, dopasowywać je do sytuacji w sprawie i typu dłużnika,
 • metodologia zapowiadania sankcji,
 • wachlarz sankcji i metoda "dociskania sprężyny" jako skuteczny sposób ywierania wpływu na dłużnika.

Ćwiczenie: „Boli” obrazujące mechanizm działania sankcji, ułatwiające zrozumienie i wyuczenie metod zapowiadania sankcji adekwatnie do sytuacji dłużnika.


6. Wywieranie wpływu w rozmowie telefonicznej, struktura rozmowy windykacyjnej:

 • algorytm rozmowy windykacyjnej i poszczególne jej etapy - jakie znaczenie ma każdy z etapów rozmowy,
 • prowadzenie rozmowy windykacyjnej zgodnie z kolejnością etapów jako jeden z podstawowych elementów sukcesu,
 • metody wywierania wpływu,
 • które elementy rozmowy są zastosowaniem perswazji.

Ćwiczenia z zakresu „case study” – scenki, przykłady, sytuacje trudne.

Czas trwania

2 dni, 9:00 - 16:00

Prelegenci

Cytat

Trener I:

Trener windykatorów, coach, trener biznesowy, mediator.

Posiada gruntowne przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w operacyjnych obszarach windykacji.

Przygotowanie merytoryczne uzyskał w Studium Zawodowym Coacha Biznesu Pracowni Coachingu NOVO, Studium Zawodowym Trenera Biznesu, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Kieruje się kompetencjami wyznaczonymi przez International Coach Federation.

Posiada blisko 25 letnie doświadczenie w środowisku korporacyjnym  m.in. w branży finansowej: zarządzanie zespołami rozporoszonymi, modelowanie strategii biznesowych, projektowanie narzędzi wspierających procesy biznesowe, procesy rozwojowe kompetencji biznesowych przedstawicieli / sprzedawców / konsultantów oraz managerów niskiego i średniego szczebla.

Zrealizował 12000 godzin bezpośrednich negocjacji indywidualnych oraz 5000 godzin coachingu i treningu indywidualnego.


Trener II:

Trener i coach, prowadzdzi działalność doradczą od 2006 roku, od 2012 szkoli z zakresu windykacji.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowo-doradczej odpowiada za całokształt procesów szkoleniowych
i coachingowych w przedsiębiorstwach finansowych i windykacyjnych, obsługujących wszelkie rodzaje wierzytelności (bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne td.) na różnych etapach windykacji (monitoring należności, zobowiązania 30, 60, 90 dni, przed- i ponakazowe, przedawnione itd.), zarówno w kontakcie B2B jak i B2C.

Prowadzi również zajęcia ze studentami w zakresie psychologicznych aspektów windykacji.

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!