Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych

O warsztatach

Podczas szkolenia omawiamy następujące zagadnienia oraz dla każdego z omawianych zagadnień realizujemy ćwiczenia: przyczyny niepłacenia, gry i wymówki dłużników, typologia dłużników i metody radzenia sobie z dłużnikiem trudnym, metody prowadzenia negocjacji, zastosowanie sankcji wobec dłużnika, wywieranie wpływu na dłużnika w rozmowie telefonicznej.

Cel szkolenia:
podniesienie kompetencji uczestników w obszarze negocjacji windykacyjnych z naciskiem na utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwoli na:

 • zapoznanie się z podstawowymi zasadami prowadzenie rozmów z dłużnikami, które decyzują o sukcesie windykatora,
 • zrozumienie i uświadomienie dlaczego te zasady są ważne i dlaczego powinny być przestrzegane oraz jak ich przestrzeganie wpływa na sukces,
 • przekazanie uczestnikom oraz przećwiczenie jak w praktyce powinno wyglądać zastosowanie zasad i reguł skutecznej windykacji.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników i tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności.

Program warsztatu

Przyczyny niepłacenia

 • etapy zachowania dłużników
 • dlaczego dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań
 • jak rozpoznać przyczynę powstania wymówki w rozmowie

Ćwiczenie: „Jak stajemy się dłużnikami?” pomagające zrozumieć psychologiczne mechanizmy działania osób zadłużonych oraz wskazujące na najefektywniejsze metody reakcji windykatora.

 

Gry i wymówki dłużników

 • typologia gier dłużników i typowe wymówki na niepłacenie
 • jak je rozróżnić i odpowiednio reagować zadając trafne pytania

Ćwiczenie: „Gorące krzesło” pozwalające na wyuczenie szybkich i najbardziej adekwatnych reakcji na różne wymówki dłużników, a tym samym na łatwiejsze ich pokonanie

 

Dłużnik trudny, typologia dłużników i metody radzenia sobie z dłużnikiem trudnym

 • rozróżnienie typów dłużników i motywów ich zachowań
 • jak dostosować swój komunikat w zależności od typu dłużnika - podejmowanie adekwatnych działań i reakcji prowadzących do znalezienia wspólnego stanowiska w sprawie

Ćwiczenie: „Dobry czy zły dłużnik?” pozwalające na wyodrębnienie typów dłużników i motywów ich zachowań oraz wykształcenie umiejętności odpowiedniego dostosowania komunikatów, ułatwiające wpływ na decyzyjność dłużnika.

 

Negocjacje windykacyjne

 • rodzaje negocjacji
 • jak dobrać sposób prowadzenia negocjacji do typu rozmówcy, zasady negocjacji i ich wykorzystanie
 • budowanie poczucia przewagi nad dłużnikiem i umiejętność zachowania kontroli nad rozmową

Ćwiczenie: „Godzę się na wszystko” obrazujące podstawowe i niezbędne do stosowania w negocjacjach zasady, ułatwiające skuteczny odzysk należności

 

Sankcje - konsekwencje niepłacenia

 • rodzaje sankcji
 • jak wykorzystywać w rozmowie znajomość różnych sankcji, dopasowywać je do sytuacji w sprawie i typu dłużnika
 • metodologia zapowiadania sankcji
 • wachlarz sankcji i metoda "dociskania sprężyny" jako skuteczny sposób wywierania wpływu na dłużnika

Ćwiczenie: „Boli” obrazujące mechanizm działania sankcji, ułatwiające zrozumienie i wyuczenie metod zapowiadania sankcji adekwatnie do sytuacji dłużnika.

 

Wywieranie wpływu w rozmowie telefonicznej, struktura rozmowy windykacyjnej

 • algorytm rozmowy windykacyjnej i poszczególne jej etapy - jakie znaczenie ma każdy z etapów rozmowy
 • prowadzenie rozmowy windykacyjnej zgodnie z kolejnością etapów jako jeden z podstawowych elementów sukcesu
 • metody wywierania wpływu
 • które elementy rozmowy są zastosowaniem perswazji

Ćwiczenia z zakresu „case study” – scenki, przykłady, sytuacje trudne.

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników

Czas trwania

Dzień I: 10.00-16.00, dzień II: 09.00-15.00

Prelegenci

Od 1997 roku zajmuje się obszarami związanymi z windykacją należności. W swojej karierze zawodowej miał okazję zarządzać windykacją należności w firmach windykacyjnych oraz realizować czynności windykacyjne na rynku farmaceutycznym, finansowym i ubezpieczeniowym. 

Wykładowca akademicki i twórca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z windykacji należności w Wyższych Szkołach Bankowych (2007 rok). Kierownik merytoryczny kierunku oraz wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów z obszarów negocjacji windykacyjnych. Ostatnio pomysłodawca, współautor i wykładowca kierunku studiów podyplomowych z windykacji należności na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu i w Warszawie. 

W swojej karierze miał okazję być w członkiem zarządów oraz udziałowcem w kilku podmiotach związanych z windykacją należności. Przez wiele lat był też konsultantem ds. należności w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w kraju.

Od 2005 roku czołowy trener negocjacji windykacyjnych w kraju, współpracował w tym czasie z ponad 200 podmiotami, realizuje również projekty konsultingowe w tym obszarze, często jako Interim Menager. Prezes Zarządu Centrum Kompetencji Windykacyjnych FLOW.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!