Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/publikowanie-artykulow-w-czasopismach-wysokopunktowanych-w-naukach-spolecznych-i-humanistycznych-z-perspektywy-rol-autora-i-recenzenta-74632-id72

Informacje o warsztacie

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Cele szkolenia:

- omówienie strategii pracy publikacyjnej z przykładowymi strukturami tekstów i arkusami recenzyjnymi

- wskazanie różnic: w przygotowaniu dobrej monografii, rozdziału w tomie zbiorowym, tekstu popularnonaukowego.

- omówienie roli współpracy w zespole podczas przygotowania publikacji naukowej.

- pokazanie dobrych praktyk i omówienie złych nawyków

Warsztat skierowane jest do:

badaczy i nauczycieli akademickich publikujących i planujących publikację w naukach społecznych i humanistycznych.

Program warsztatu:

 1. Podczas warsztatów zostaną omówione:
  • różne strategie pracy publikacyjnej, w tym sposoby przygotowania dobrych publikacji,
  • przykładowe struktury tekstów,
  • arkusze recenzyjne.
 2. Zwrócimy uwagę na różnice:
  • w przygotowaniu dobrej monografii,
  • rozdziału w tomie zbiorowym,
  • tekst popularnonaukowego.
 3. Podkreślimy rolę współpracy w zespole podczas przygotowania publikacji naukowej.
 4. Będziemy pokazywać:
  • dobre praktyki
  • i omawiać złe nawyki.
 5. Sięgniemy do doświadczeń własnych i innych znanych autorów.
 6. Będziemy zwracać uwagę na:
  • listy przewodnie od autorów,
  • odpowiedzi na recenzje
  • korespondencję do redaktorów.

Informacje o prelegentach:

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Marek Szarucki

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od października 2019 roku kierownik Katedry Analiz Strategicznych w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Politechniki im. Giedymina w Wilnie (1999), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001) oraz Karlstad University, Szwecja (2004). Stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu uzyskał w roku 2007, a doktora habilitowanego w roku 2017. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe, uczestnik licznych programów naukowo-badawczych, dydaktycznych i specjalistycznych kursów na uniwersytetach w Karlstad, Helsinkach, Pradze, Graz, St. Petersburgu, Moskwie, Kownie, Wilnie, Wiedniu czy Zagrzebiu. W roku 2009 jako Visiting Professor odbył dwumiesięczny staż naukowo-badawczy w Grand Valley State University (Michigan, USA) oraz półroczny staż naukowy w School of Management University College London w ramach stypendium im. Bekkera (NAWA) w roku 2019. W latach 2009-2011 był redaktorem wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych „Nauka i Gospodarka”. Członek zespołów redakcyjnych czasopism: Business: Theory and Practice oraz Entrepreneurial Business and Economics Review. W latach 2015-2018 kierował projektem naukowo-badawczym pt. „Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym monografii pt. "Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania" (2016).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 870 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 6 listopada
 • 970 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 7 listopada

Cena zawiera:

udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Publikowanie artykułów w czasopismach wysokopunktowanych w naukach społecznych i humanistycznych z perspektywy ról: autora i recenzenta