Publikowanie artykułów w czasopismach wysokopunktowanych w naukach społecznych i humanistycznych z perspektywy ról: autora i recenzenta

O warsztatach

Cele szkolenia:
- omówienie strategii pracy publikacyjnej z przykładowymi strukturami tekstów i arkusami recenzyjnymi
- wskazanie różnic: w przygotowaniu dobrej monografii, rozdziału w tomie zbiorowym, tekstu popularnonaukowego.
- omówienie roli współpracy w zespole podczas przygotowania publikacji naukowej.
- pokazanie dobrych praktyk i omówienie złych nawyków
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do badaczy i nauczycieli akademickich publikujących i planujących publikację w naukach społecznych i humanistycznych.

Program warsztatu

 1. Podczas warsztatów zostaną omówione:
  • różne strategie pracy publikacyjnej, w tym sposoby przygotowania dobrych publikacji,
  • przykładowe struktury tekstów,
  • arkusze recenzyjne.
 2. Zwrócimy uwagę na różnice:
  • w przygotowaniu dobrej monografii,
  • rozdziału w tomie zbiorowym,
  • tekst popularnonaukowego.
 3. Podkreślimy rolę współpracy w zespole podczas przygotowania publikacji naukowej.
 4. Będziemy pokazywać:
  • dobre praktyki
  • i omawiać złe nawyki.
 5. Sięgniemy do doświadczeń własnych i innych znanych autorów.
 6. Będziemy zwracać uwagę na:
  • listy przewodnie od autorów,
  • odpowiedzi na recenzje
  • korespondencję do redaktorów.

Czas trwania

9:30-15:00

Prelegenci

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Marek Szarucki

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od października 2019 roku kierownik Katedry Analiz Strategicznych w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Politechniki im. Giedymina w Wilnie (1999), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001) oraz Karlstad University, Szwecja (2004). Stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu uzyskał w roku 2007, a doktora habilitowanego w roku 2017. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe, uczestnik licznych programów naukowo-badawczych, dydaktycznych i specjalistycznych kursów na uniwersytetach w Karlstad, Helsinkach, Pradze, Graz, St. Petersburgu, Moskwie, Kownie, Wilnie, Wiedniu czy Zagrzebiu. W roku 2009 jako Visiting Professor odbył dwumiesięczny staż naukowo-badawczy w Grand Valley State University (Michigan, USA) oraz półroczny staż naukowy w School of Management University College London w ramach stypendium im. Bekkera (NAWA) w roku 2019. W latach 2009-2011 był redaktorem wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych „Nauka i Gospodarka”. Członek zespołów redakcyjnych czasopism: Business: Theory and Practice oraz Entrepreneurial Business and Economics Review. W latach 2015-2018 kierował projektem naukowo-badawczym pt. „Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym monografii pt. "Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania" (2016).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 7 maj 2021

Rejestracja

Cena promocyjna
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 23 kwietnia
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!