Warsztat

Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów

O warsztatach

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: kiedy sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, a kiedy raport o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest rola tych dokumentów, jaka jest zawartość raportu i karty informacyjnej przedsięwzięcia, metody sporządzania raportu ooś i karty, ryzyka związane z przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, sprawdzenie jakości raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko czy też karta informacyjna przedsięwzięcia, stanowią często pierwszą pełną, publicznie dostępną informację na temat projektu. Przy poprawności merytorycznej dokumenty te powinny być traktowane jako wizytówka inwestora.

Niniejsze warsztaty stanowią kompendium wiedzy na temat karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, roli tych dokumentów w procesie inwestycyjnym, wymagań odnośnie ich sporządzania, weryfikowania ich jakości.
Celem szkolenia jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.
Na szkoleniu postaramy się wyjaśnić wątpliwości, odpowiedzieć na pytania i udzielić wskazówek odnośnie sytuacji z praktyki uczestników szkolenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:

 • wiedzę na temat czynników, które wpływają na jakość karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty skierowane są do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji, m.in do:

 • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie OOŚ,
 • inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych,
 • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć,
 • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką jakości procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Program warsztatu

Dzień I:

Kiedy sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, a kiedy raport o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest rola tych dokumentów:

 • Ocena oddziaływania na środowisko – syntetyczne ujęcie celów i podstawowych etapów procesu OOS, procedury wydawania decyzji środowiskowej, ponownej oceny i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w tym kwalifikacja przedsięwzięcia do przeprowadzenia tzw. oceny właściwej,
 • Rola raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia w: procesie inwestycyjnym, procedurze administracyjnej, procedurze z udziałem społeczeństwa, pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji.
   

Zawartość raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:

 • Zawartość dokumentacji OOŚ w aspekcie celów, w jakich powstaje karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport OOŚ – powiązanie wymagań przepisów i dobrej praktyki,
 • Poziom szczegółowości poszczególnych zakresów tematycznych oraz spójność informacji prezentowanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i raporcie OOŚ.
   

Metody sporządzania karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko:

 • Koordynacja przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ jako szczególna umiejętność menadżerska,
 • Metody prognozowania oddziaływań w zależności od przedmiotu raportu OOŚ.

 

Dzień II:

Zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w związku ze zmienioną dyrektywą OOŚ:

 • Bioróżnorodność, adaptacja do zmian klimatycznych, krajobraz, ryzyko podatności na katastrofy budowlane i naturalne,
 • Niepewność w ocenie oddziaływania na środowisko.
   

Ryzyka związane z przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ.
 

Sprawdzenie jakości raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:

 • Czynniki mające wpływ na jakość dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ.
 • Listy sprawdzające w zależności od etapu procesu OOŚ oraz rodzaju inwestycji.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Specjalizuje się w tematyce ocen oddziaływania na środowisko i przygotowania dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ, czyli prognoz i raportów ooś oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia.

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się procedurą oceny oddziaływania na środowisko dla różnych inwestycji infrastrukturalnych (głównie transportowych, energetycznych i hydrotechnicznych). Koordynuje pracę interdyscyplinarnych zespołów opracowujących dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz dofinansowania inwestycji. Pracowała jako konsultantka Jaspers – inicjatywy Komisji Europejskiej i kluczowych banków europejskich mającej na celu poprawę jakości dokumentacji aplikacyjnej. Prowadziła również nadzory środowiskowe podczas realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Szczególną uwagę zwraca na logiczny ciąg i całościowe podejście do wielowątkowych informacji prezentowanych w ramach dokumentacji projektowej, środowiskowej i finansowej przedsięwzięcia. Spójność i konsekwencję postrzega jako jeden z najważniejszych elementów efektywnego włączenia kwestii środowiskowych (społecznych, przyrodniczych i krajobrazowych) do procesu inwestycyjnego.

Należy do Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko – organu doradczego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.

Jest absolwentką architektury krajobrazu SGGW, podyplomowych studiów planowania przestrzennego Politechniki Warszawskiej, specjalistycznych kursów oceny oddziaływania na środowisko oraz kursów trenerskich i mediacyjnych. Szkolenia prowadzi w charakterystyczny, żywy, interaktywny sposób stosując autorskie metody warsztatowe z wykorzystaniem wiedzy popartej praktyką zawodową.

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 - 9 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 8 - 9 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 30 - 31 sierpnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 - 31 sierpnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!