Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych z uwzględnieniem perspektywy 2021-2027

O warsztatach

Choć zasady rozliczania wynagrodzeń są takie same bez względu na to, czy pracownik pracuje przy projekcie czy nie, to niektóre składniki wynagrodzeń w projekcie są kwalifikowalne pod pewnymi warunkami, inne nie są kwalifikowalne wcale. Ponadto, kwalifikowalne mogą być inne koszty ponoszone przez pracodawcę (np. szkolenia bhp i wynagrodzenia przysługujące za czas szkolenia).

Rozliczanie wynagrodzeń w projektach unijnych stanowi więc wyzwanie zarówno dla Beneficjentów, jak i instytucji kontrolujących Beneficjentów. Wątpliwości budzi szczególnie kwalifikowalność niektórych składników wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem. W nowej perspektywie w znacznie większym zakresie mają być stosowane metody uproszczone, w tym również dotyczące kosztów zatrudnienia. Zapraszamy na szkolenie, które wyjaśni te zawiłe kwestie.

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom w praktyczny sposób największych problemów związanych z rozliczaniem wynagrodzeń w projektach unijnych, sposobów uniknięcia błędów oraz sposobów wykrywania błędów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zwiększenie poprawności rozliczeń projektów w celu uniknięcia konieczności zwrotu środków.

Kto powinien wziąć udział?
 • Beneficjenci projektów unijnych,
 • Pracownicy instytucji kontrolujących Beneficjentów.

Program warsztatu

DZIEŃ 1: Wynagrodzenia w projektach unijnych

 1. Kwalifikowalność wynagrodzeń,  w tym w perspektywie finansowej 2021-2027
 2. Podstawy prawne z zakresu wynagrodzeń
 3. Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy
 4. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia
 • wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, urlopu oraz innego okresu niewykonywania pracy
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS oraz obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,  FP i FGŚP
 2. Zawieranie umów oraz obliczanie wynagrodzeń z tytułu przychodów z działalności wykonywanej osobiście: umowy zlecenia, o dzieło
 3. Obowiązki płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 4. Dokumentowanie kosztów zatrudnienia

DZIEŃ 2: Podróże służbowe w projektach unijnych

 1. Rozliczanie wynagrodzeń metodami uproszczonymi, w tym w perspektywie finansowej 2021-2027
 2. Kwalifikowalność podróży służbowych, w tym w perspektywie finansowej 2021-2027
 3. Podstawy prawne
 4. Czas pracy w podróży służbowej
 5. Podróże krajowe
 6. Podróże zagraniczne – w tym rozliczanie wydatków w walucie obcej
 7. Podróże osób nie będących pracownikami

Czas trwania

I dzień 10.00 - 16.00
II dzień 09.00 - 15.00

Prelegenci

Doradca podatkowy - członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Były konsultant dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy.

Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Prowadzi szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Z powyższej tematyki przeprowadziła łącznie ponad 500 szkoleń. Autorka publikacji z zakresu księgowości.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!