Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym

O warsztatach

Prowadząc działalność gospodarczą, bez względu na jej profil, jesteśmy wystawieni na dużą zmienność wynikającą zarówno z oddziaływania zewnętrznego (koniunktura, pandemia, ceny usług i surowców, akty prawne, organy kontrolne, kontrahenci itp.) jak i wewnętrznego, czyli występujące w naszej organizacji zmiany celów, rotacje kadrowe, umiejętność firmy do odczytywania potrzeb ryku/konsumentów i właściwe postępowanie na poziomie organizacyjnym, produkcyjnym czy sprzedażowym.

W przypadku profilu działalności związanego z wymianą towarową z zagranicą (przywóz, wywóz, składowanie towarów), które docelowo są wywożone poza obszar Unii Europejskiej lub które są przywożone spoza obszaru Unii Europejskiej – szczególne znaczenie ma umiejętne dostosowanie firmy do licznych wymogów, ograniczeń oraz sankcji, jakie mogą wystąpić w tego typu działalności gospodarczej.

Kluczowym elementem pozwalającym na właściwy przebieg procesów (nie tylko w przypadku importu i eksportu towarów) jest stworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw – dbając, aby wszystkie ogniwa były właściwie przygotowane do wypełnienia swojej roli bez zakłóceń i negatywnego wpływu na szybki przepływ towarów. Przedsiębiorcy tworzą bezpieczny łańcuch dostaw w obrocie towarowym z zagranicą. W zależności od profilu działalności (roli w bezpiecznych łańcuchu dostaw i obowiązków z tego wynikających) musimy w odpowiedni sposób przygotować się, żeby korzystać z pozytywnych skutków ekspozycji na ryzyko oraz minimalizować, unikać lub dzielić się (z innymi podmiotami) możliwymi negatywnymi efektami – w tym celu wprowadzamy zarządzanie ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie.

Jest ono kluczem do zwiększenia liczby klientów, sprzedaży towarów i usług – w szczególności tworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw z dużymi i bardzo dużymi kontrahentami.

Cele szkolenia:

 • poznanie przez uczestników metodyki zarządzania ryzykiem celnym,
 • wskazanie, w jaki sposób identyfikować ryzyko dotyczące importu i eksportu towarów, jak budować procedury dostosowane do specyfiki swojej firmy,
 • poznanie skutecznych metod konstruowania i wdrażania zarządzania ryzykiem w firmach uczestników.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na uzyskanie następujących korzyści:

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem celnym w swojej firmie,
 • zdobycie umiejętności identyfikowania ryzyk celnych, badania ich istotności dla swojej firmy, planowania i budowania procedur pozwalających na zapobieganie lub obniżanie poziom ryzyka,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji i współdziałania w ramach różnych zespołów np. księgowość, produkcja, magazyny, biuro eksportu, importu, zarząd,
 • zdobycie wiedzy, jak mierzyć i jakie podejmować optymalne decyzje dotyczące Twojego ryzyka celnego.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców o profilu działalności związanym z wymianą towarową z zagranicą – działalność cykliczna lub rozważających tego typu działalność w przyszłości tj. importerzy, eksporterzy, firmy transportowe, spedycyjne, agencje celne itp.

W szczególności polecane jest dla firm tworzących łańcuch dostaw z innymi dużymi operatorami celnymi (posiadającymi AEO i inne ułatwienia celne).

Jeżeli korzystasz z ułatwień celnych, takich jak AEOC, AEOS, AEOF, wpis do rejestru w przywozie, wywozie, zabezpieczeń generalnych (w szczególności ze zwolnień ze składania zabezpieczeń generalnych), masz miejsca uznane, skład celny, miejsca czasowego składowania towarów lub jesteś w trakcie uzyskiwania pozwoleń w tym zakresie lub rozważasz wnioski o ich złożenie w przyszłości – uczestnictwo w szkoleniu powoli na dobre przygotowanie do realizacji zadań w tym zakresie.

Program warsztatu

DZIEŃ I

 1. W jakich sytuacjach powinniśmy zarządzać ryzykiem celnym? Aktualne ułatwienia celne oraz możliwości jakie ze sobą niosą – ćwiczenia.
 2. Czym jest Zarządzanie Ryzykiem Celnym. Najważniejsze pojęcia – ćwiczenia.
 3. Dlaczego powinniśmy zarządzać ryzykiem celnym w firmie? Korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym – ćwiczenia.
 4. Kiedy, gdzie i jak wprowadzamy zarządzania ryzykiem celnym, jak w praktyce wskazać miejsce newralgiczne w swojej firmie dot. ryzyk celnych, jak się przygotować do wdrożenia, jak sprawdzić czy to co wdrażamy jest dla nas optymalne – ćwiczenia.
 5. Katalog ryzyk celnych – systematyka; ćwiczenia. Jak odróżniać i identyfikować ryzyka ze względu na ich charakterystykę?
 6. Cykl zarządzania ryzykiem – ćwiczenia. Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie modelu NZS 6300.

DZIEŃ II

Budujemy procedury postępowania w ramach zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – zarządzanie ryzykiem dotyczącym importu towarów i zarządzanie ryzykiem dotyczącym eksportu towarów:

 • praktyczne procedury wspomagające proces zarządzania ryzykiem celnym,
 • jak zbudować własne procedury zabezpieczające zgodnie ze specyfiką firmy,
 • jak zidentyfikować ryzyka celne w swojej firmie.

Wybrane metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem celnym. Jak zastosować wybraną metodę analityczną do rozwiązania problemu z zakresu ryzyk celnych – warsztaty:

 • ankieta ekspercka,
 • drzewo błędów,
 • metoda tematyczno-statystyczna,
 • burza mózgów.

Wdrażamy zarządzanie ryzykiem celnym w firmie:

 • dostosowanie narzędzi pomiarowych do profilu i wymagań firmy,
 • struktura zarządzania (kto, jak, kiedy),
 • testy (czy to jest skuteczne, czy osiągamy zamierzone cele),
 • start w pełnym wymiarze i modyfikacje w trakcie.

Odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Analityk – ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Były pracownik administracji celnej, w tym m.in. naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w izbie celnej. Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów i metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Specjalizacje trenerskie: zarządzanie ryzykiem w organizacjach, analiza ryzyka w służbie celno-skarbowej, zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem dobrostanu pracowników, stosowanie w praktyce metod heurystycznych.

Przeprowadził szkolenia dla ponad 2000 funkcjonariuszy celnych i pracowników administracji skarbowej, a także dla ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw. Wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach na uczelni wyższej (studia podyplomowe dla audytorów).

Jest autorem publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. Twórca polskiego narzędzia do badania wellbeingu w organizacjach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!