Warsztat

Specjalne procedury celne z uwzględnieniem systemu RPS

O warsztatach

Podczas szkolenia omawiamy m.in. zagadnienia: rodzaje specjalnych procedur celnych, system RPS - nowy elektroniczny system do rozliczania procedur specjalnych, uzyskiwanie pozwolenia, obowiązek zabezpieczenia majątkowego, procedura tranzytu, skład celny, wolne obszary celne, odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie, uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne.

Cele szkolenia:
- przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu wymiany towarowej z zagranicą w obszarze specyficznych czynności wchodzących w zakres procedur specjalnych,
- zapoznanie uczestników się z aktualnym zastosowaniem w/w procedur oraz przywilejami, jakie się z nimi wiążą,
- w trakcie szkolenia zostanie omówiony nowy system do rozliczenia procedur specjalnych (planowany do wprowadzenia wiosną 2021 roku).
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • szczegółowe zapoznanie z rodzajem i możliwościami, jakie podmiotom dają procedury specjalne,
 • umiejętność samodzielnego występowania o wydanie zezwolenia na korzystanie z procedury specjalnej,
 • optymalizacja kosztów handlu, jakie daje zastosowanie procedur specjalnych,
 • odkrycie korzyści, jakie może dać korzystanie z procedur specjalnych w handlu z wielką Brytanią po Brexicie (wykorzystanie procedury składowania celnego towarów na obszarze UE jak również uszlachetniania czynnego i biernego).
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą, zwłaszcza w sferze przetwórczej lub produkcyjnej. Jego odbiorcami powinni być pracownicy działu księgowości, logistyki oraz specjaliści z zakresu handlu zagranicznego.

Szkolenie to również będzie wartościowe dla przedstawicieli firm, które dokonują wymiany towarowej z Wielką Brytanią po brexicie.

Program warsztatu

 1. Rodzaje specjalnych procedur celnych:
  • Wspólne cechy procedur specjalnych,
  • Unijne i krajowe uregulowania w zakresie procedur specjalnych,
  • Instrukcje krajowe.
    
 2. System RPS - nowy elektroniczny system do rozliczania procedur specjalnych.
   
 3. Uzyskanie pozwolenia:
  • Warunki uzyskania pozwolenia,
  • Spełnienie warunków ekonomicznych,
  • Pozwolenie z mocą wsteczną i pozwolenie uproszczone,
  • Właściwość miejscowa organu,
  • Warunki formalne wniosku,
  • Procedura i terminy,
  • Warunki dokonania zmiany wydanego pozwolenia.
    
 4. Obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego:
  • Rodzaje możliwych do zastosowania zabezpieczeń majątkowych,
  • Wysokość składanego zabezpieczenia,
  • Warunki uzyskania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego,
  • Uzyskanie pozwolenia na obniżenie kwoty referencyjnej,
  • Podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia.
    
 5. Procedura tranzytu:
  • Tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny,
  • Stosowanie systemu NCTS i dokumentów tranzytowych,
  • Zamknięcie procedury tranzytu,
  • Dowody alternatywne,
  • Stosowanie zamknięć celnych.
    
 6. Składowanie celne:
  • Rodzaje składów celnych,
  • Założenie i funkcjonowanie składu celnego,
  • Czynności minimalne dokonywane w składzie celnym,
  • Czasowe wyprowadzenie towaru,
  • Przemieszczanie towarów pomiędzy składami celnymi,
  • Sprzedaż towaru w składzie celnym,
  • Zakończenie procedury.
    
 7. Wolne obszary celne:
  • Dopuszczalna działalność w WOC,
  • Wprowadzenie i wyprowadzenie towarów.
    
 8. Odprawa czasowa:
  • Rodzaje odprawy czasowej i warunki jej zastosowania,
  • Przypadki zastosowania odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła,
  • Stosowanie karnetu ATA,
  • Zastosowanie odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła i sposób obliczenia należnego cła,
  • Terminy stosowania odprawy czasowej,
  • Zamiana odprawy czasowej na dopuszczenie do obrotu.
    
 9. Końcowe przeznaczenie:
  • Zastosowanie procedury i towary jej podlegające,
  • Określenie współczynnika produktywności,
  • Rozliczenie resztek i odpadów powstających w trakcie stosowania procedury,
  • Stosowanie dozoru celnego.
    
 10. Uszlachetnianie czynne:
  • Procesy uszlachetniania czynnego,
  • Wyznaczenie współczynnika produktywności,
  • Stosowanie towarów ekwiwalentnych i możliwość dokonania uprzedniego wywozu,
  • Czasowy powrotny wywóz w celu dalszego przetworzenia,
  • Rozliczenie procedury,
  • Wybór sposobu naliczania cła przy dopuszczeniu do obrotu produktów kompensacyjnych.
    
 11. Uszlachetnianie bierne:
  • Rodzaje możliwych procesów,
  • Wysyłka towarów w ramach napraw reklamacyjnych,
  • System wymiany,
  • Zastosowanie produktu zamiennego i jego uprzedni przywóz,
  • Naliczanie cła od produktu kompensacyjnego.
    
 12. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Wykładowca I:

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

 

Wykładowca II:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Gdzie i kiedy

Online 4 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 25 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!