Systemy motywacyjne-efektywne motywowanie pracowników

O warsztatach

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i wypracowanie umiejętności poza finansowego motywowania pracowników oraz budowania zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i budowaniu prawidłowych relacji zgodnie z misją i strategią działania organizacji.
Uczestnicy poznają najważniejsze narzędzia szefowskie, które pomogą skuteczniej motywować i budować zaangażowanie wśród podwładnych oraz budować autorytet szefowski oparty na postawie menadżera, a nie tylko władzy formalnej.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są: menadżerowie, osoby kierujące pracownikami, działów HR oraz wszystkie osoby planujące w przyszłości tworzyć własny zespół lub chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.

Program warsztatu

Sesja I Wprowadzenie do motywacji wewnętrznej

 • Autodiagnoza postaw i wartości
 • Definicja motywacji i jej rodzaje
 • Przekonania i nawyki związane z motywacją
 • Teorie motywacji pracowników A. Maslowa, F. Herzberga i McGregora, a ich praktyczne zastosowanie
 • Praktyka motywowania w pracy – co daje zadowolenie z pracy?
 • Demotywatory w pracy
 • Jaki masz wpływ na motywację swoich pracowników i współpracowników?
 • Techniki rozpoznawania motywacji i potrzeb pracowników w celu dobrania odpowiednich sposobów motywowania
 • Praktyczne pomysły na motywację – pierwszy element poczucie bezpieczeństwa – jak zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa u Twoich pracowników i współpracowników?

 

Sesja II Motywacyjne kierowanie pracownikami

 • Autodiagnoza stylu kierowania
 • Dopasowywanie stylu kierowania do stanu dojrzałości pracownika (style kierowania wg Blancharda)
 • Wpływ stylu kierowania na motywację pracowniczą
 • Przywództwo, a pobudzanie ludzkiej motywacji
 • Jak kontrolować, dyscyplinować, monitorować, aby nie zniechęcać do pracy?
 • Zastosowanie i znaczenie paradygmatu stosunków międzyludzkich wygrana-wygrana w budowaniu motywacji wewnętrznej pracownika
 • Delegowanie, jako czynnik motywujący
 • Presja i kara, czy nagroda i wzmocnienie?
 • Konstruktywny feedback sprzyjający kształtowaniu odpowiedzialności pracownika za firmę i jego rozwojowi zawodowemu
 • Praktyczne pomysły na motywację – drugi element odpowiedzialność i uznanie – jak możesz wykorzystywać potrzebę odpowiedzialności i uznania u Twoich pracowników i współpracowników?

 

Sesja III Komunikowanie, jako narzędzie motywacyjne

 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się
 • Spójność komunikacyjna
 • Synergia z pracownikami uzależniona od poziomu komunikacji, jako wypadkowej poziomu zaufania i współpracy
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika
 • Empatia, słuchanie pracownika i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb pracownika
 • Praktyczne pomysły na motywację – trzeci element szacunek i satysfakcja z pracy – jak możesz wykorzystywać potrzebę szacunku i osiągania satysfakcji z pracy u Twoich pracowników i współpracowników?

Sesja IV Trening asertywności dla wzmocnienia działań wpływających na motywację pracowników i współpracowników

 • Autodiagnoza asertywności
 • Asertywność, jako alternatywa agresji i uległości
 • Proszenie, czy wydawanie poleceń
 • Konstruktywne dziękowanie i chwalenie
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak odmawiać, nie urażając?
 • Ustalanie jasnych zasad dotyczących wymagań i realizacji zadań
 • Prowadzenie „budujących” spotkań z podwładnymi i współpracownikami
 • Praktyczne pomysły na motywację – czwarty element osiągnięcia – jak możesz wykorzystywać potrzebę osiągnięć Twoich pracowników i współpracowników?

 

Sesja V Jak wzbudzać zaangażowanie w ludziach?

 • Autodiagnoza zaangażowania
 • Motywowanie, jako ciągły proces modelowania ludzkich zachowań
 • Wywieranie wpływu i pozyskiwanie sojuszników zmian
 • Redukowanie stresu i wypalenia zawodowego – radość w pracy
 • Procedura motywowania – formularz
 • Praktyczne pomysły na motywację – piąty element bycie nagradzanym i rozwój kariery zawodowej – jak możesz wykorzystywać potrzebę bycia nagradzanym i rozwoju kariery zawodowej u Twoich pracowników i współpracowników?
 • Złote zasady motywowania w Twojej organizacji

Czas trwania

godz: 09:00 - 15:00

Prelegenci

trener SEKA S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

PLatforma LIVEWEBINAR

Rejestracja

Cena
brutto za osobę
499
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SEKA S.A.
04-386 Warszawa
Paca 37
woj. mazowieckie
Od 1988 roku prowadzimy nadzór, szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. Nasi klienci to ponad 450 firm zatrudniających. Od początku ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: SEKA S.A.
 • Ulica i nr: Paca 37
 • Kod pocztowy: 04-386
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130122021

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!