Typologia dłużników i strategie windykacyjne

O warsztatach

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe dla skutecznych windykatorów z zakresu windykacji miękkiej. Zajęcia oparte są o planowanie strategiczne, techniki NLP oraz komunikację dostosowaną do charakterystyki rozmówcy. Szkolenie pomoże w rozwinięciu umiejętności przydatnych przede wszystkim podczas windykacji trudnych klientów i windykacji długoterminowej, gdzie zastosowanie twardych sankcji nie jest możliwe bądź jest odległe w czasie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaszczepienie w windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

 • będzie znał typologię dłużnika, style komunikacyjne oraz rodzaje strategii windykacyjnych,
 • będzie potrafił zaprojektować ścieżkę działań windykacyjnych w zależności od etapu sprawy, zachowania dłużnika, przyjętego celu i dodatkowych okoliczności w sprawie
 • będzie rozumiał, iż windykacja to złożony proces, który można kontrolować, osiągając zamierzone cele przy wykorzystaniu wiedzy o mechanizmach komunikacyjnych oraz strategicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do zaawansowanych windykatorów. Szkolenie będzie najbardziej efektywne dla uczestników, którzy są zaawansowani w tematyce prowadzenia windykacji należności lub brali udział w pierwszej części szkolenia (Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych).

Program warsztatu

Windykacja to gra – style interakcji windykacyjnych

 • interakcja pozytywna vs. negatywna
 • kooperacja vs. konfrontacja
 • komensalizm w windykacji
 • cele windykacji vs. przyjęty styl windykatora

W procesie windykacyjnym uczestniczą zawsze dwie strony: windykator i dłużnik. Aby móc zaplanować strategię działań, należy znać możliwe style współdziałania oraz ich specyfikę, by przyjąć prawidłową postawę zgodną z zakładanym celem windykacyjnym oraz okolicznościami.

Windykacja to proces - status sprawy i etap windykacyjny w planowaniu strategi

 • nowy dłużnik vs. dłużnik powracający
 • sprawy krótko- vs. długoterminowe
 • monitoring i windykacja polubowna vs. windykacja oparta na sankcjach
 • złamana deklaracja, częściowa wpłata, odmowa zapłaty, zmiana etapu sprawy – kluczowe wydarzenia w sprawie

Podejmowanie działań windykacyjnych powinno być zróżnicowane w zależności od etapu sprawy i dotychczasowych zdarzeń. Wykorzystanie historii sprawy to potężne narzędzie w planowaniu efektywnych działań windykacyjnych.

Windykacja to dialog – typologia rozmówców
 

 • typologia dłużników
 • typologia stylów komunikacyjnych
 • rodzaje gier dłużników
 • dobór stylu komunikacji do typu dłużnika
 • projektowanie komunikatów windykacyjnych zgodnych z typologią dłużnika i stylem komunikacyjnym windykatora

Każdy człowiek ma nieco inny sposób postrzegania rzeczywistości, dlatego warto znać typ naszego rozmówcy, by móc jeszcze efektywniej komunikować się w procesie skutecznego odzyskania należności.

Windykacja to strategia – projektowanie ścieżki działań
 

 • cele windykacyjne
 • możliwe scenariusze zachowań
 • narzędzia wykorzystywane w windykacji
 • plan B i C – projektowanie wariantów
 • zarządzanie nieprzewidzianymi zdarzeniami w sprawie

Strategia to plan działania, biorący pod uwagę każde możliwe zachowanie dłużnika, przygotowujący windykatora do prawidłowej reakcji niezależnie od wydarzenia w sprawie i na każdym etapie windykacji.

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Od 1997 roku zajmuje się obszarami związanymi z windykacją należności. W swojej karierze zawodowej miał okazję zarządzać windykacją należności w firmach windykacyjnych oraz realizować czynności windykacyjne na rynku farmaceutycznym, finansowym i ubezpieczeniowym. 

Wykładowca akademicki i twórca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z windykacji należności w Wyższych Szkołach Bankowych (2007 rok). Kierownik merytoryczny kierunku oraz wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów z obszarów negocjacji windykacyjnych. Ostatnio pomysłodawca, współautor i wykładowca kierunku studiów podyplomowych z windykacji należności na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu i w Warszawie. 

W swojej karierze miał okazję być w członkiem zarządów oraz udziałowcem w kilku podmiotach związanych z windykacją należności. Przez wiele lat był też konsultantem ds. należności w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w kraju.

Od 2005 roku czołowy trener negocjacji windykacyjnych w kraju, współpracował w tym czasie z ponad 200 podmiotami, realizuje również projekty konsultingowe w tym obszarze, często jako Interim Menager. Prezes Zarządu Centrum Kompetencji Windykacyjnych FLOW.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!