Umowy IT w obrocie międzynarodowym - specyficzne klauzule, pułapki i praktyczne aspekty negocjacyjne

O warsztatach

Współpraca na poziomie międzynarodowym to jedna z cech charakterystycznych sektora IT. Projekty IT są realizowane ponad granicami terytorialnymi państw, często zdalnie. Już od wielu lat zapotrzebowanie na oprogramowanie czy usługi IT prowadzi do nawiązywania współpracy między przedsiębiorcami z całego świata. Każdy projekt poprzedza przy tym zawarcie umowy IT – umowy wdrożeniowej, umowy outsourcingowej, umowy o współpracy B2B, itd.
Negocjacje umów IT z kontrahentami zagranicznymi mają swoją specyfikę. Takie kontrakty zwykle są poddane prawu obcemu (angielskiemu, amerykańskiemu, singapurskiemu, itd.) i pozostają pod przemożnym wpływem systematyki prawa anglosaskiego. Brak świadomości odnośnie do skutków prawnych określonych rozwiązań czy klauzul przyjętych w umowie może istotnie pogarszać pozycję kontraktową jednej ze stron – np. wyeksponować stronę na ryzyko daleko idącej odpowiedzialności, zobligować do zapewniania ciągłej zgodności z prawem dostarczanego oprogramowania, ograniczyć możliwość podejmowania współpracy z innymi potencjalnymi klientami, pozbawić możliwości efektywnego nabycia praw własności intelektualnej, itd.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze specyfiką redagowania i negocjowania kontraktów IT w środowisku międzynarodowym. Przedstawione zostaną klauzule umowne charakterystyczne dla współczesnych kontaktów IT zawieranych przez strony pochodzące z różnych państw. Na bazie wieloletniej praktyki i doświadczeń prowadzącego, uczestnicy poznają potencjalne rozwiązania negocjacyjne pozwalające na zbalansowanie interesów stron i osiągnięcie sukcesu negocjacyjnego. Celem szkolenia nie jest omówienie poszczególnych rodzajów umów IT występujących w obrocie międzynarodowym, lecz przeanalizowanie kluczowych klauzul zwykle wspólnych dla różnych umów IT.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest dedykowane osobom zaangażowanym w redagowanie, negocjowanie a potem także realizację umów IT w obrocie międzynarodowym, w szczególności:

 • menedżerom operacyjnym, product ownerom, menedżerom odpowiedzialnym za business development, szefom działów IT,
 • opiekunom klientów prowadzącym proces onboardingu nowego klienta,
 • koordynatorom projektów IT w toku ich realizacji,
 • prawnikom in-house firm IT.

Program warsztatu

 1. Kontrakty międzynarodowe – czyli właściwie jakie?
 2. Specyfika kontraktów IT w systematyce prawa anglosaskiego.
 3. Kluczowe klauzule w kontraktach IT w obrocie międzynarodowym:
  • Przykładowe klauzule:
   • Autorska selekcja i omówienie przedmiotu kluczowych klauzul.
   • Brzmienie klauzul może być prezentowane w jęz. pol. lub ang.
  • Wpływ metodyki Agile / Waterfall oraz modelu świadczenia usług (SaaS).
 4. Praktyka negocjacyjna:
  • Omówienie podejścia i kierunków negocjacji kluczowych klauzul kontraktowych:
   • Jednostkowa klauzula – rozwiązania maksymalnie korzystne dla danej strony.
   • Jednostkowa klauzula – rozwiązania pośrednie.
  • Spojrzenie przez pryzmat całokształtu klauzul w danej umowie IT – dodatkowe wskazówki praktyczne.

Czas trwania

09:30-15:30

Prelegenci

Łukasz Wieczorek

Radca prawny (od 2014 r.), Partner w Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych. Absolwent studiów prawniczych i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W Kancelarii koordynuje zespół TMT/IT oraz International Desk. Specjalizuje się w prawie nowych technologii (IT), prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie gospodarczym, pracując na co dzień w środowisku międzynarodowym. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących sektora IT. Brał udział w dziesiątkach projektów przygotowując i negocjując umowy IT m.in. z kontrahentami z USA, Europy i Azji – z branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, hazardowej, hotelowej czy muzycznej.
Był zaangażowany w negocjacje kontraktu między klientem Kancelarii a Citibank dotyczącym wdrożenia autorskiej aplikacji klienta w 16 krajach rejonu Europy, Azji i Pacyfiku (za którą Kancelaria otrzymała w 2018 r. nagrodę „Rzeczpospolitej” w kategorii „Wyjątkowy kunszt prawniczy przy obsłudze transakcji”). Negocjował również z sukcesem umowę IT pomiędzy klientem Kancelarii a spółką o statusie jednorożca z Doliny Krzemowej (USA).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!