Umowy najmu lokali mieszkalnych i nieruchomości – kompendium wiedzy profesjonalisty

O warsztatach

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy związanej z najmem lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem najmu okazjonalnego:

 1. Przedstawimy całość regulacji prawnych związanych najmem lokali mieszkalnych i najmem okazjonalnym lokali,
 2. Przekażemy wiedzę praktyczną i merytoryczną dotyczącą rokowań, treści umów i dopuszczalnych postanowień umów najmu, a także praktyki ich zmieniania w drodze zawierania aneksów do umów najmu.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane pod kątem praktycznym m.in następujące zagadnienia:

 • możliwość regulacji postanowień umów najmu w zakresie swobody zawierania umów i przepisów bezwzględnie obowiązujących,
 • zasady negocjacji umów najmu lokali mieszkalnych w zakresie dopuszczalnym przez przepisy ustawy,
 • różnice i korzyści jakie wiążą się z zawarciem umowy najmu w formie okazjonalnej dla właścicieli i zarządców nieruchomości,
 • szczegółowe postanowienia umów najmu dotyczące praw i obowiązków stron,
 • rozliczenie nakładów na lokal,
 • jak również dopuszczalne ingerencje w przedmiot najmu przez najemców.

Na szkoleniu omawiamy różne formy najmu, w tym również najem okazjonalny i wskazujemy różnice pomiędzy nimi. W trakcie ćwiczeń będą analizowane umowy i omawiane różnice w zapisach umownych.

Kto powinien wziąć udział?

Właściciele lokali mieszkalnych, podmioty zarządzające lokalami mieszkalnymi, podmioty publiczne - gminy i inne, osoby fizyczne oraz prawne dysponujące prawem do lokali mieszkalnych.

Program warsztatu

 1. Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości:
  • treść, zakres podmiotowy i przedmiotowy,
  • regulacje przewidziane w kodeksie cywilnym a zasada swobody zawierania umów i jej ograniczenia,
  • regulacje Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego,
  • najem lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
  • ćwiczenia
    
 2. Nakłady, adaptacje i remonty nieruchomości:
  • zakres umocowania umownego, pełnomocnictwo,
  • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • zasady rozliczenia stron oraz podstawy do rozliczeń.
    
 3. Zabezpieczenia strony wynajmującej:
  • kaucja, depozyt, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
  • kary umowne - zasady i tryb oraz formy ich ustanawiania.
    
 4. Dochodzenie roszczeń związanych z umowami obligacyjnymi:
  • dochodzenie ze środków z zabezpieczeń,
  • postępowania nakazowe i upominawcze.
    
 5. Forma zakończenia stosunku prawnego:
  • rozwiązanie umowy, wypowiedzenie oraz odstąpienie od zawartej umowy – różnice,
  • treść wymienionych instrumentów prawnych oraz zasady ich stosowania przez strony umów.
    
 6. Zagadnienie rozliczenia nakładów i kosztów adaptacji - sformułowania w umowach:
  • przepisy kodeksu cywilnego a zasada swobody zwierania i kształtowania treści zawartej umowy pomiędzy jej stronami,
  • przykłady praktyczne oraz case study.
    
 7. Pojęcie bezumownego korzystania z nieruchomości:
  • zagadnienia prawne i podatkowe,
  • przedawnienie roszczeń,
  • forma prawna i zasady dochodzenia roszczeń przez stronę wynajmującą.
    
 8. Najem lokali mieszkalnych:
  • zagadnienia szczegółowe,
  • forma, zakres oraz dopuszczalna treść umów najmu z konsumentami,
  • klauzule niedozwolone i postanowienia umów bezskuteczne wobec stron.
    
 9. Najem okazjonalny lokali mieszkalnych:
  • forma umowy najmu, załączniki,
  • wymagania wobec wynajmujących i najemców.
    
 10. Orzecznictwo sądowe w zakresie tematyki szkolenia – przykłady i ich omówienie.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, doradza i uczestniczy w postępowaniach prawnych oraz zajmuje się obsługą prawną i reprezentacją firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury.
Występuje jako ekspert oraz prowadzi szkolenia skierowane do osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Posiada licencję pośrednika nieruchomości, jest autorem publikacji prasowych i licznych opinii oraz komentarzy z branży nieruchomości. Związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!