Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/umowy-w-dzialalnosci-biur-podrozy-o-udzial-w-imprezie-turystycznej-z-kontrahentami-pilotami-rezygnacje-i-zwroty-wplat-klientom-vouchery-reklamacje-odpowiedzialnosc-organizatora-74526-id72

Informacje o warsztacie

 • Umowy w działalności biur podróży - o udział w imprezie turystycznej, z kontrahentami, pilotami, rezygnacje i zwroty wpłat klientom, vouchery, reklamacje, odpowiedzialność organizatora.


  ID warsztatu: 74526
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka Prawo
 • Termin warsztatu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 – 14:00
 • Organizator warsztatu:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku, spowodowała konieczność zmiany stosowanych przez biura podróży wzorów umów z klientami i kontrahentami, a w przypadku niektórych podmiotów z branży turystycznej wymusiła również zmianę zasad prowadzonej działalności. Co więcej, biura podróży zostały zobowiązane do wykonywania szeregu obowiązków informacyjnych wobec swoich klientów.

Rok 2020 i pandemia wirusa SARS-Cov-2 przyniósł kolejne wyzwania dla biur podróży, tym razem związane z rezygnacjami klientów, odwoływaniem imprez turystycznych, koniecznością dokonywania klientom zwrotów wpłaconych należności na poczet imprez turystycznych i odzyskiwaniem wpłat przekazanych kontrahentom. Sytuację tę niejednokrotnie komplikują niewłaściwe i nieprecyzyjne postanowienia stosowanych przez biura podróży umów z klientami i kontrahentami.

Celem proponowanego Państwu szkolenia będzie zatem przedstawienie i omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z umowami o udział w imprezie turystycznej zawieranymi zarówno z klientami indywidualnymi (w tym w ramach turystyki szkolnej dzieci i młodzieży) jak i biznesowymi, a także umów z kontrahentami i pilotami, w tym obejmujących zagadnienia zakazu konkurencji. Zwrócimy szczególną uwagę na ustawowe i umowne przypadki rozwiązania i odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, zasady zwrotu klientom dokonanych wpłat, a przede wszystkim omówimy szczegółowo tzw. regulację 180 dni i zasady przekazywania voucherów, które zostały wprowadzone przepisami tarczy antykryzysowej. W trakcie szkolenia zajmiemy się również omówieniem zasad odpowiedzialności organizatorów turystyki, w tym zagadnieniami reklamacji składanych przez klientów.

Warsztat skierowane jest do:

podmiotów działających w branży turystycznej, ich pracowników, agentów turystycznych, a także prawników.

Program warsztatu:

 • Umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym:
  • podstawowe pojęcia: usługa turystyczna, powiązane usługi turystyczne, impreza turystyczna, przedsiębiorca turystyczny, organizator turystyki, podróżny,
  • obowiązki organizatorów turystyki wobec podróżnych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjne,
  • treść umowy, prawa i obowiązki stron umowy,
  • jednostronna zmiana warunków umowy, w szczególności zmiana ceny i uprawnienia podróżnych z tym związane,
  • przeniesienie uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego,
  • klauzule niedozwolone w umowach o udział w imprezie turystycznej.
 • Odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną, rozwiązanie umowy:
  • prawo do odstąpienia od umowy przez podróżnego, prawo rozwiązania umowy przez organizatora turystyki,
  • zasady zwrotu opłat i wpłat dokonanych przez podróżnego w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
 • Szczególne regulacje tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania - w trybie określonym w art. 47 ust. 4 i ust. 5 pkt 2) ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - które pozostają w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2:
  • omówienie regulacji, w szczególności skutku prawnego odstąpienia lub rozwiązania umowy po upływie 180 dni od dnia powiadomienia, termin na dokonanie zwrotu wpłat,
  • vouchery – jakie postanowienia powinny zawierać i kiedy można przekazać je podróżnym.
 • Zasady prawidłowej realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej:
  • odpowiedzialność organizatora turystyki za wykonanie usług turystycznych, stwierdzenie niezgodności; przykłady z orzecznictwa sądowego krajowego i europejskiego,
  • uprawnienia podróżnego w przypadku stwierdzenia niezgodności, postępowanie reklamacyjne, przedawnienie roszczeń.
 • Umowy z kontrahentami i pilotami wycieczek:
  • zakres przedmiotowy, rodzaj i forma umowy, obowiązki stron umowy,
  • postanowienia zabezpieczające interesy organizatorów turystyki,
  • zasady odpowiedzialności,
  • zakaz konkurencji.

Informacje o prelegentach:

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 750 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 14 sierpnia
 • 850 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 15 sierpnia

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Umowy w działalności biur podróży - o udział w imprezie turystycznej, z kontrahentami, pilotami, rezygnacje i zwroty wpłat klientom, vouchery, reklamacje, odpowiedzialność organizatora.