Warsztat

Umowy w działalności biur podróży - o udział w imprezie turystycznej, z kontrahentami, pilotami, rezygnacje i zwroty wpłat klientom, vouchery, reklamacje, odpowiedzialność organizatora.

O warsztatach

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku, spowodowała konieczność zmiany stosowanych przez biura podróży wzorów umów z klientami i kontrahentami, a w przypadku niektórych podmiotów z branży turystycznej wymusiła również zmianę zasad prowadzonej działalności. Co więcej, biura podróży zostały zobowiązane do wykonywania szeregu obowiązków informacyjnych wobec swoich klientów.

Rok 2020 i pandemia wirusa SARS-Cov-2 przyniósł kolejne wyzwania dla biur podróży, tym razem związane z rezygnacjami klientów, odwoływaniem imprez turystycznych, koniecznością dokonywania klientom zwrotów wpłaconych należności na poczet imprez turystycznych i odzyskiwaniem wpłat przekazanych kontrahentom. Sytuację tę niejednokrotnie komplikują niewłaściwe i nieprecyzyjne postanowienia stosowanych przez biura podróży umów z klientami i kontrahentami.

Celem proponowanego Państwu szkolenia będzie zatem przedstawienie i omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z umowami o udział w imprezie turystycznej zawieranymi zarówno z klientami indywidualnymi (w tym w ramach turystyki szkolnej dzieci i młodzieży) jak i biznesowymi, a także umów z kontrahentami i pilotami, w tym obejmujących zagadnienia zakazu konkurencji. Zwrócimy szczególną uwagę na ustawowe i umowne przypadki rozwiązania i odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, zasady zwrotu klientom dokonanych wpłat, a przede wszystkim omówimy szczegółowo tzw. regulację 180 dni i zasady przekazywania voucherów, które zostały wprowadzone przepisami tarczy antykryzysowej. W trakcie szkolenia zajmiemy się również omówieniem zasad odpowiedzialności organizatorów turystyki, w tym zagadnieniami reklamacji składanych przez klientów.
Kto powinien wziąć udział?

podmiotów działających w branży turystycznej, ich pracowników, agentów turystycznych, a także prawników.

Program warsztatu

 • Umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym:
  • podstawowe pojęcia: usługa turystyczna, powiązane usługi turystyczne, impreza turystyczna, przedsiębiorca turystyczny, organizator turystyki, podróżny,
  • obowiązki organizatorów turystyki wobec podróżnych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjne,
  • treść umowy, prawa i obowiązki stron umowy,
  • jednostronna zmiana warunków umowy, w szczególności zmiana ceny i uprawnienia podróżnych z tym związane,
  • przeniesienie uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego,
  • klauzule niedozwolone w umowach o udział w imprezie turystycznej.
 • Odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną, rozwiązanie umowy:
  • prawo do odstąpienia od umowy przez podróżnego, prawo rozwiązania umowy przez organizatora turystyki,
  • zasady zwrotu opłat i wpłat dokonanych przez podróżnego w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
 • Szczególne regulacje tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania - w trybie określonym w art. 47 ust. 4 i ust. 5 pkt 2) ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - które pozostają w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2:
  • omówienie regulacji, w szczególności skutku prawnego odstąpienia lub rozwiązania umowy po upływie 180 dni od dnia powiadomienia, termin na dokonanie zwrotu wpłat,
  • vouchery – jakie postanowienia powinny zawierać i kiedy można przekazać je podróżnym.
 • Zasady prawidłowej realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej:
  • odpowiedzialność organizatora turystyki za wykonanie usług turystycznych, stwierdzenie niezgodności; przykłady z orzecznictwa sądowego krajowego i europejskiego,
  • uprawnienia podróżnego w przypadku stwierdzenia niezgodności, postępowanie reklamacyjne, przedawnienie roszczeń.
 • Umowy z kontrahentami i pilotami wycieczek:
  • zakres przedmiotowy, rodzaj i forma umowy, obowiązki stron umowy,
  • postanowienia zabezpieczające interesy organizatorów turystyki,
  • zasady odpowiedzialności,
  • zakaz konkurencji.

Czas trwania

09:00 – 14:00

Prelegenci

Cytat

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Gdzie i kiedy

Online 28 sierpień 2020

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 14 sierpnia
750 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 15 sierpnia
850 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa ul. Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!