Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.

O warsztatach

Na szkoleniu dowiesz się: kto jest objęty obowiązkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców, jakie obowiązki ma podmiot wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, jakie są obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego a także prowadzącego zakład przetwarzania oraz odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jakie są wymagania dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Celem szkolenia jest szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego która weszła w życie 01.01.2016, w tym przepisów tej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. Ustawa stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in.:
definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
podział na grupy sprzętu, co wymaga odpowiedniej wiedzy i właściwego przyporządkowania sprzętu do właściwej grupy,
zasady rozliczania sprzętu wprowadzonego do obrotu w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia,
zmiany w zakresie zbierania zużytego sprzętu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy zapoznają się z zakresem obowiązków wiążących się z wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący wyjaśni definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego, omówi zasady kwalifikacji do poszczególnych grup sprzętu oraz zakres urządzeń wyłączonych z przepisów ustawy,
 • zaprezentowane zostaną zasady rozliczania poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, sposoby naliczania opłaty produktowej oraz terminy realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • osób, które zajmują się wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • przedsiębiorców

Program warsztatu

Zakres rzeczowy i podmiotowy Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • definicja wprowadzającego sprzęt,
 • podział na 6 grup sprzętu,
 • producent – nowy podmiot objęty przepisami ustawy,
 • rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel.
   

Rejestr przedsiębiorców:

 • zakres podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji,
 • opłata rejestrowa i roczna,
 • wniosek o wpis i wniosek aktualizacyjny,
 • przeniesienie danych z rejestru GIOŚ do rejestru BDO,
 • uzupełnienie informacji zawartych w rejestrze BDO,
 • zasady rozliczania zabezpieczenia finansowego.
   

Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • definicja oraz podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • oznakowanie sprzętu,
 • dodatkowa ewidencja,
 • sprawozdawczość,
 • sieć zbierania zużytego sprzętu,
 • obowiązek zbierania zużytego sprzętu – rozszerzony zakres podmiotów objętych obowiązkiem oraz nowe poziomy zbierania,
 • obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu
 • przemieszczanie zużytego sprzętu.
   

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:

 • zasady postępowanie z zebranymi odpadami,
 • zakres obowiązków nałożonych na jednostki handlowe w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
 • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018,
 • zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu.
   

Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:

 • wyposażenie zakładu przetwarzania,
 • wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie - nowy termin,
 • obowiązek przeprowadzenia audytu,
 • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018,
 • audyt zewnętrzny.
   

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • wydawanie zaświadczeń - nowy termin,
 • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018.
   

Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • kapitał zakładowy,
 • zakres działania,
 • wymagania nałożone na organizacje odzysku,
 • obowiązek przeprowadzenia audytu,
 • zakres współpracy z przedsiębiorcami.
   

Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!