Wady prawne i fizyczne nieruchomości w aspekcie zarządzania nieruchomością wspólną

O warsztatach

Na szkoleniu omawiany m.in.: rodzaje nieruchomości występujące w praktyce zarządzania i obrotu nieruchomościami, dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o zarząd i administrowanie nieruchomością, stan prawny ujawniony w księgach wieczystych i w katastrze, a stan faktyczny nieruchomości, procedura przyjęcia nieruchomości przez zarządcę, katalog wad fizycznych i prawnych nieruchomości najczęściej występujących w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami, zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości w obrocie nieruchomościami, przesłanki odpowiedzialności zarządcy nieruchomości za wady prawne i fizyczne nieruchomości.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • Omówienie regulacji związanych ze sprawowaniem zarządu nieruchomościami w systemie prawa polskiego,
 • Omówienie regulacji kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości oraz ochrona praw konsumenta,
 • Tematem szkolenia będą także właściwe działania zarządów i zarządców nieruchomości związane z dochodzeniem roszczeń z rękojmi za wady.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pogłębienie wiedzy na temat zasad prowadzenia prawidłowego zarządu nieruchomością w zakresie rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości,
 • Analiza przykładowych zapisów umów sprzedaży nieruchomości i umów o zarządzanie nieruchomością w zakresie praw i obowiązków stron związanych z rękojmią za wady, kar umownych, terminów dochodzenia uprawnień za wady,
 • Omówienie orzecznictwa sądowego.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby wykonujące zawód zarządcy, administratora nieruchomości, osoby pełniące funkcje w zarządach i radach nadzorczych podmiotów zarządzających nieruchomościami.

Program warsztatu

 1. Definicja nieruchomości, uregulowana w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz rodzaje nieruchomości występujące w praktyce zarządzania i obrotu nieruchomościami.
 2. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o zarząd i administrowanie nieruchomością w obrocie nieruchomościami - stan prawny ujawniony w księgach wieczystych i w katastrze, a stan faktyczny nieruchomości.
 3. Procedura przyjęcia nieruchomości przez zarządcę do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – forma i treść czynności faktycznych i prawnych zarządcy oraz treść umowy o zarząd nieruchomością.
 4. Pojęcie wady prawnej i fizycznej w doktrynie i przepisach prawa cywilnego.
 5. Katalog wad fizycznych i prawnych nieruchomości najczęściej występujących w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – pojęcie wady prawnej i fizycznej nieruchomości zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego.
 6. Zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości w obrocie nieruchomościami - przesłanki odpowiedzialności zarządcy nieruchomości za wady prawne i fizyczne nieruchomości.
 7. Sposoby i formy regulacji stanu prawnego nieruchomości przewidziane w systemie prawa polskiego – podstawy prawne i procedura dokonania regulacji stanu prawnego nieruchomości.
 8. Sposoby zabezpieczenia praw zarządcy nieruchomości – wpływ zarządcy nieruchomości na kształtowanie treści umowy najmu/dzierżawy nieruchomości w przypadku zaistnienia wady prawnej lub fizycznej nieruchomości.
 9. Praktyka prowadzenia spraw związanych ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowego.
 10. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, doradza i uczestniczy w postępowaniach prawnych oraz zajmuje się obsługą prawną i reprezentacją firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury.

Występuje jako ekspert oraz prowadzi szkolenia skierowane do osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Posiada licencję pośrednika nieruchomości, jest autorem publikacji prasowych i licznych opinii oraz komentarzy z branży nieruchomości. Związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!