Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/warsztat-iso-90012015-doskonalenie-w-praktyce-73824-id1263

Informacje o warsztacie

 • Warsztat ISO 9001:2015 - doskonalenie w praktyce


  ID warsztatu: 73824
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Jakość Zarządzanie
 • Termin warsztatu:

  Adres warsztatu:

  brak danych

  Mikołów
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin (2 dni)

  80% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje
  20% czasu mini-wykłady
 • Organizator warsztatu:

  Quality Austria - Polska
  Żwirki i wigury 14
  43-190 Mikołów
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Quality Austria - Polska
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Celem warsztatu jest:
-ugruntowanie i weryfikacja posiadanej wiedzy z zakresu wymagań ISO 9001:2015
-przećwiczenie jak doskonalić wdrożony system ISO 9001 w codziennej pracy
-wskazanie i omówienie miejsc, w których mogą wystąpić problemy, wątpliwości, błędy

Warsztat skierowane jest do:

 • Pełnomocnicy ds. ISO 9001:2015
 • osóby, które brały już udział w szkoleniach dot. zmian w ISO 9001:2015 i chcą ugruntować swoją wiedzę
 • konsultanci i wdrożeniowcy systemów ISO 9001
 • właściciele procesów
 • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w praktycznym wdrażaniu ISO 9001

 

Program warsztatu:

 • 1. Kontekst i strony zainteresowane

 • Metodyka podejścia do analiz kontekstu i strona zainteresowanych dla spełnienia wymagań ISO 9001:2015.
 • Określenie środowiska (zewnętrznego i wewnętrznego), w którym działa organizacja i jego oddziaływania.
 • Zastosowanie narzędzi, zagrożenia i szanse z stosowania wybranych rozwiązań.
 • Analiza wymagań normy ISO 9001:2015
 • WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

  PEST, PESTEL, SWOT, 5 sił Portera

  2. Podejście do ryzyka i szans

  Zastosowanie podejścia „Risk-Based-Thinking”  w ISO 9001:2015. Analizy na etapie analiz i definiowania procesów. Implementacja podejścia w systemach funkcjonujących. Zastosowanie narzędzi, zagrożenia i szanse z stosowania wybranych rozwiązań. Przekrojowa analiza wymagań normy ISO 9001:2015

 • Identyfikacja ryzyk i szans
 • Analiza ryzyka
 • Ewaluacja ryzyka
 • Implementacja działań związanych z ryzykiem i szansami
 • Monitorowanie i ocena
 • WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

  SWOT, Metoda 2 czynników, Metoda 3 czynników, FMEA

  3. Udokumentowane informacje

 • Zmiana podejścia i wymagań formalnych w ISO 9001:2015.
 • Analiza wymagań normy ISO 9001:2015 względem tworzenia i utrzymywania udokumentowanych informacji.
 • Zastosowanie wymagań dla udokumentowanej informacji.
 • Określanie zasad nadzoru.
 • Matryca dla udokumentowanych informacji.
 • Wpływ kontekstu i analiz ryzyka.
 • 4. Podejście procesowe

 • Identyfikacja procesów organizacji i ich powiązań.
 • WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

  Model żółwia, flowchart

  5. Zarządzanie zmianą

 • Istota zmiany – zdarzenie vs proces
 • 3 perspektywy zmiany
 • Projektowanie zmian w organizacji
 • Diagnoza niezbędnych zmian
 • Grupy robocze i wdrażanie zmian
 • Kontrola wprowadzonych zmian
 • WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

  Pola sił Kurta-Lewina, ADKAR, Kanwa, Kanban

  6. Zarządzanie wiedzą

 • Lokalizowanie wiedzy
 • Analiza luk wiedzy
 • Zbieranie wiedzy
 • Dzielenie i transfer wiedzy
 • Wykorzystywanie wiedzy
 • Przegląd wiedzy
 • 7. Niezgodne wyjścia 

 • Analiza wymagań normy.
 • Omówienie i zastosowanie cyklu PDCA
 • Korekcja i działania korygujące.
 • Analizy przyczyn źródłowych
 •  
 • Identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz.
 • Modelowanie podejścia procesowego.
 • Ocena skuteczności

Informacje o prelegentach:

.Trener Quality Austria

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890,60 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie w lipcu
 • 1460 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie we wrześniu

Cena zawiera:

Przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i drobne poczęstunki, wyżywienie w dniach szkolenia, wydanie certyfikatu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 • Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony.
 • Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wydarzenie: Warsztat ISO 9001:2015 - doskonalenie w praktyce