Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich

O warsztatach

Funkcja lidera wiąże się nie tylko z przywilejami, lecz przede wszystkim obowiązkami i odpowiedzialnością za efekty. Na szkoleniu powiemy, jak w pełni wykorzystać swój potencjał do skutecznego realizowania zadań menedżerskich w trudnej, zmiennej rzeczywistości. Warsztat uwzględnia metody zarządzania zespołem rozproszonym w pracy hybrydowej lub online.

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają dostęp do dedykowanej aplikacji, aby zapoznać się z merytoryką tam zawartą. Dzięki temu podczas szkolenia będzie możliwość skupienia się na praktycznych ćwiczeniach warsztatowych.

Cel szkolenia:

Nabycie i wzmocnienie umiejętności niezbędnych do budowania roli efektywnego lidera w zmieniającej się rzeczywistości.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • sprawna realizacja celów biznesowych poprzez nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia roli menedżera w nowoczesnej organizacji,
 • rozwinięcie posiadanych mocnych stron oraz uświadomienie obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania zespołem,
 • umiejętność zbudowania wizerunku profesjonalnego i efektywnego lidera.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • umiejętnościach, jakie powinien posiadać idealny kierownik,
 • budowaniu autorytetu managera,
 • sposobach, jak mówić, by „słuchali” oraz jak słuchać efektywnie,
 • motywowaniu metodami finansowymi i pozafinansowymi,
 • metodach skutecznego zarządzania zespołem zdalnym.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • koordynowania pracy zespołu,
 • wspierania i kontrolowania realizacji celów,
 • przeprowadzania skutecznych rozmów motywujących, korygujących oraz przekazywania trudnych decyzji,
 • wspierania w indywidualnym rozwoju,
 • komunikowania się z pracownikami,
 • efektywnego kierowania zespołem zdalnym,
 • dopasowania sposób motywacji do fazy rozwoju zespołu.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby zarządzające zespołami (także zdalnymi), niezależnie, czy zaczynają swoją drogę liderską, czy też posiadają wieloletnie doświadczenie. Szkolenie skierowane jest do przywódców, którzy chcą zwiększyć świadomość siebie w roli lidera oraz poznać i przećwiczyć techniki zwiększające ich efektywność.

Program warsztatu

Wyzwania stojące przed współczesnymi liderami z uwzględnieniem trybu pracy hybrydowej/online

 • wyzwania współczesnego lidera
 • jak przewodzić w sytuacji nieustannej zmiany
 • zmiana jako nieuchronny czynnik wpływający na poziom zaangażowania, motywacji i skuteczności zespołowej
 • czym jest zmiana i jak przebiega – psychologiczne aspekty zmiany
 • jakie działania może podjąć lider, aby przechodzić przez zmiany korzystając ze swoich zasobów i korzystając z siły zespołowej
 • Polska Mapa Motywacji – prezentacja najnowszych badań dotyczących motywatorów w polskich przedsiębiorstwach

Budowanie autorytetu szefowskiego

 • szef skuteczny to szef zmotywowany, jak pracować ze sobą samym, kiedy odczuwamy spadek motywacji
 • model błyskawicznej motywacji Pantalona
 • przewodnik po wartościach – jak zbudować swój własny kompas wartości i zarządzać w zgodzie ze sobą
 • reguły szefa – praktyczne narzędzia budowania autorytetu szefowskiego

Czym są style osobowości według DISC i jak świadomość siebie wzmacnia poczucie siły liderskiej

 • jakim stylem jestem jako menedżer
 • kluczowe potencjały wynikające z danego stylu
 • jak porozumiewać się z pracownikami o różnorodnych stylach DISC
 • jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska
 • dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy
 • czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy pracownika i menedżera
 • kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów
 • identyfikacja kluczowych obszarów rozwojów – co ja, jako menedżer, mogę z tym zrobić
 • jak wykorzystać mocne strony, a jak zniwelować słabe

Planowanie, delegowanie i monitorowanie pracy zdalnej/hybrydowej

 • deficyty zarządzania bez kontaktu osobistego – jak je wyeliminować
 • praktyczne metody planowania i organizacji zadań w ramach pracy zdalnej
 • jakie zadania i kompetencje delegować na pracowników, aby efektywnie zarządzać zespołem
 • delegowanie zadań – jak, komu (ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice podczas delegowania zadań w zależności od pracownika, np. pracownikowi z dużym doświadczeniem a nowozatrudnionemu, pracownikom ze spadkiem zaangażowania itp.)
 • trudności i błędy w delegowaniu – jak sobie z nimi poradzić i czego unikać
 • sposoby monitorowania pracy zdalnej – jak weryfikować, oceniać i egzekwować zdalnie

 Konstruktywna komunikacja budująca poczucie zaangażowania i odpowiedzialności

 • wyrażenie empatycznego zrozumienia
 • błędy poznawcze związane z postrzeganiem innych ludzi i ich oceną
 • jak to jest z tą „prawda obiektywną” w ocenianiu
 • wyrażanie własnych opinii a nie sądów
 • fakty a opinie w komunikacji z pracownikami – ćwiczenia wyrażania komunikatu Ja
 • techniki coachingowe jako narzędzie do budowania odpowiedzialności i zaangażowania pracownika
  • słuchanie
  • zadawanie pytań
  • stworzenie przestrzeni do kreatywności i podejmowania decyzji
 • model GROW
 • modele informacji zwrotnej – ćwiczenia praktyczne

Zmiana i nieprzewidywalność jako czynnik determinujący rzeczywistość biznesową

 • środowisko VUCA w jakim obecnie żyjemy (zmienność, nieprzewidywalność – ciągła zmiana)
 • dlaczego przechodzimy na system pracy hybrydowej – analiza szans i zagrożeń dla lidera i zespołu
 • psychologiczne aspekty zmiany, czyli dlaczego boimy się zmiany
 • fazy zmiany i działania lidera na każdym etapie
 • postawy wobec zmiany – jak je identyfikować i na nie wpływać
 • opór – dlaczego powstaje, jak sobie z nim radzić
 • postawa lidera kluczem dla powodzenia zmiany
 • narzędzia wspierające zmianę

 Odporność na stres i radzenie sobie z emocjami

 • dlaczego się stresujemy i jak to na nas działa
 • jak nasz mózg reaguje na stres
 • czym są stresory i jak je rozpoznawać
 • zarządzanie emocjami jako jeden z istotniejszych obszarów odporności psychicznej
 • mierzenie się z własnymi emocjami i rozpoznawanie ich
 • układ „zimny” i „gorący” – poznaj go i odzyskaj kontrolę
 • skuteczne strategie pracy z emocjami i stresem

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

10.00-16.00 i 09.00-15.00

Prelegenci

WYKŁADOWCA I

Certyfikowany trener umiejętności osobistych i menedżerskich, psycholog, coach i doradca organizacyjny z osiemnastoletnim doświadczeniem w biznesie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia podyplomowe. Zdobyła uprawnienia trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.   

Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych, jako członek zarządu firmy doradczej i specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy i zaangażowanie pracowników. 

Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba, oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis), kompleksową ewaluację w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji) oraz stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń. 

Trener zatwierdzony przez KPRM oraz ekspert KPRM w zakresie tworzenia i wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 

WYKŁADOWCA II

Od 1997 roku zajmuje się obszarami związanymi z windykacją należności. Zarządzał windykacją należności w firmach windykacyjnych a także realizował czynności windykacyjne na rynku farmaceutycznym, finansowym i ubezpieczeniowym. 

Wykładowca akademicki i twórca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z windykacji należności w Wyższych Szkołach Bankowych (2007 rok). Kierownik merytoryczny kierunku oraz wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów z obszarów negocjacji windykacyjnych. Pomysłodawca, współautor i wykładowca kierunku studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Zasiadał w zarządzie a także był udziałowcem w kilku podmiotach związanych z windykacją należności. Przez wiele lat był też konsultantem ds. należności w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w kraju.

Od 2005 roku jest jednym z czołowych trenerów negocjacji windykacyjnych w kraju, współpracował w tym czasie z ponad 200 podmiotami, realizuje również projekty konsultingowe w tym obszarze, często jako Interim Menager.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!