Warsztat

Warsztaty podatkowe 2021 VAT, CIT, PIT. Zmiany 2021 i najnowsze orzecznictwo.

O warsztatach

Zapraszamy Państwa na kompleksowe szkolenie, którego program uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne - VAT, CIT/PIT.

Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie zastosowania nowych przepisów w Państwa codziennej pracy zawodowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie w praktyczny sposób przedstawia co oznaczają dla uczestników zmiany SLIM VAT, pakiet e-Commerce, e-faktura. Szkolenie obejmuje również praktyczne wnioski o raportowaniu w nowym JPK VAT. Na zajęciach uaktualniona zostanie wiedza o MPP, białej liście i VAT w obrocie międzynarodowym.
 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zarządzających przedsiębiorstwami i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw - pracowników działów księgowych i finansowych odpowiadających za sprawy związane z obliczaniem podatków, sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Zachęcamy do zapisania się na szkolenie także osoby wystawiające w firmach i jednostkach faktury korygujące oraz pracowników działu zakupów, ponieważ odgrywają oni obecnie jeszcze większą rolę w procesie wsparcia księgowych w rozliczaniu faktur korygujących.
 

Program warsztatu

Program

Przegląd zmian w podatkach dochodowych CIT i PIT na 2021 rok:

I. Przegląd zmian w podatkach dochodowych na 2021 rok:
1. Ograniczenie możliwości rozliczania strat podmiotów przejmowanych;
2. Przychody w przypadku uregulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego; 
3. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca finansowania własnego;
4. Zmiany w amortyzacji: m.in. w zakresie przepisów o indywidualnych stawkach amortyzacyjnych;
5. Zwiększenie limitu przychodów dla obniżonej 9% stawki podatku;
6. Informacja o realizowanej strategii podatkowej;
7. Nowe zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych;  
8. Spółki komandytowe i jawne podatnikami CIT; 
9. Założenia tzw. estońskiego CIT; 
10. Specjalny fundusz inwestycyjny;  
11. Ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT;
12. Inne zmiany. 

II. Przedłużenie terminów stosowania szczególnych rozwiązań w podatkach dochodowych, związanych z ponoszeniem negatywnych skutków COVID-19 (np. odliczenie darowizn na walkę z COVID-19, szczególne rozwiązania w zakresie ulgi na złe długi, zwolnienia w PIT).

III. Odroczenie do 30.06.2021 r. przepisów wprowadzających obowiązkowy pobór podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na rzecz danego kontrahenta zagranicznego i planowane zmiany w tym obszarze w roku 2021 r. 

IV. Najciekawsze orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje podatkowe z lat 2020-2021 w sprawach dotyczących podatków dochodowych:
1. Orzecznictwo w zakresie przychodów z działalności gospodarczej;
2. Orzecznictwo w zakresie kosztów uzyskania przychodów;
3. Orzecznictwo w zakresie podatku u źródła. 

V. Brexit a podatki dochodowe.


VAT w obrocie krajowym – zmiany 2021 i najnowsze orzecznictwo:

1. SLIM VAT, w tym ujęcie faktur korygujących na minus i na plus:
a) Likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.
b) Wprowadzenie obowiązku uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.
c) Spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania – co to znaczy?
d) Ujęcie faktur przez sprzedawcę i odbiorcę korekty. Wyjaśnienie zmian na praktycznych przykładach.
e) Faktury korygujące na plus. Jak po zmianie ujmować takie korekty?
f) Opcja pozostania przy zasadach obowiązujących w 2021 r.
g) Co wynika z objaśnień Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2021 r.?
h) Odliczenie VAT na bieżąco przez dłuższy okres.
i) Odliczenie VAT od usług noclegowych.
j) Zmiany w zakresie sankcji VAT.

2. Mechanizm podzielonej płatności i biała lista VAT:
a) Warunki obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i płatności na rachunek z białej listy.
b) Różnica pomiędzy MPP a białą listą VAT w kontekście transakcji na powyżej 15.000 zł.
c) Zaliczki a MPP.
d) Świadczenia kompleksowe.
e) Zbiorcze przelewy.
f) Sankcje za naruszenie przepisów o MPP i białej liście VAT.
g) MPP i biała lista VAT - zmiany od 1 stycznia 2021 r.

3. Zmiany do JPK VAT:
a) Ważna zmiana dotycząca oznaczenia „MPP” w pliku JPK_VAT.
b) Uproszczenie zasad prezentacji paragonów stanowiących faktury uproszczone.
c) Modyfikacja i doprecyzowanie symboli GTU.
d) Zmiana zasad oznaczania transakcji symbolem „TP”.
e) Uregulowanie sposobu ewidencjonowania faktur za przejazd autostradą oraz przewóz osób (bilety PKP, autobusowe, inne).
f) Jak ująć obniżenie podatku naliczonego z faktury korygującej kiedy nie otrzymano korekty? Nowa regulacja.
g) Korekta JPK_VAT a czynny żal.

4. Kasy fiskalne on-line:
a) Podmioty obowiązane do zainstalowania kas on-line od 1 lipca 2021 r.
b) Czym charakteryzuje się kasa fiskalna on-line?
c) Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji na kasie.
d) Zwolnienia z kasy fiskalnej.
e) Ulga na kasę fiskalną.
f) Kary za naruszenie przepisów.

5. E-faktura – zapowiedź nowego rodzaju fakturowania od 1.10.2021:
a) Istota zmiany przepisów.
b) Czym jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej?
c) Jak wystawiać e-faktury? 
d) Do kogo wysyłać e-fakturę, do klienta czy do organu podatkowego?
e) Czy istnieje obowiązek przyjmowania e-faktur
f) Korzyści ze stosowania e-faktur.

6. SLIM VAT 2 – kolejna porcja uproszczeń VAT w obrocie krajowym:
a) Likwidacja duplikatów faktur.
b) Uproszczenia w wystawianiu faktur korygujących i faktur zaliczkowych.
c) Wydłużenie okresu na wystawianie faktur przed sprzedażą.
d) Wydłużenie terminu składania VAT-26.
e) Ulga na złe długi wydłużenie terminu skorzystania z uprawnienia.
f) Dostawa budynków budowli lub ich części – uproszczenie w sposobie składania oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia.

VAT w obrocie zagranicznym – zmiany 2021 i najnowsze orzecznictwo:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT): 
a) WDT - istota rzeczy. 
b) Warunki formalne po zmianach.
c) Jak dokumentować wywóz i bezpiecznie stosować stawkę 0 %?
d) Objaśnienia Ministra Finansów.
e) Moment powstania obowiązku podatkowego, w tym zaliczki. 
f) Przemieszczenia towarów własnych.
g) Korekta WNT w świetle SLIM VAT.
h) WDT właściwy kurs waluty.
i) Magazyn konsygnacyjny – procedura typu call-off stock.
j) WDT w pliku JPK_V7M.

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) Pojęcie i warunki formalne WNT.
b) Moment powstania obowiązku podatkowego, w tym problematyka zaliczek.
c) Co zrobić, gdy dostawca rozlicza transakcję inaczej niż polski nabywca?
d) Odliczanie VAT naliczonego od WNT – najnowsze orzecznictwo.
e) Korekta WNT w świetle SLIM VAT.
f) Prawidłowy kurs waluty.
g) WNT w pliku JPK_V7M.

3. Eksport towarów:
a) Warunki wystąpienia eksportu towarów.
b) Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
c) Dokumentacja do stawki 0 %. 
d) Moment powstania obowiązku podatkowego. Znaczenie reguł INCOTERMS.
e) Zasady rozliczenia stawki 0 % przy eksporcie towarów.
f) Zaliczki na poczet eksportu towarów w 2021 r.
g) Eksport towarów w pliku JPK_V7M.

4. Import towarów:
a) Miejsce opodatkowania importu towarów.
b) Podstawa opodatkowania importu towarów.
c) VAT należny od importu towarów – ułatwienia w procedurze uproszczonej.
d) Odliczenie VAT naliczonego.
e) Import towarów w pliku JPK_V7M.

5. Transakcje łańcuchowe:
a) Jak rozpoznać transakcję łańcuchową?
b) Przerwanie łańcucha dostaw.
c) Podmiot odpowiedzialny w transporcie.
d) Zasady ustalania dostawy ruchowej i nieruchomej.
e) Kiedy można zastosować stawkę 0 %, a kiedy stawkę krajową?
f) Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

6. Import i eksport usług:
a) Definicja importu i eksportu usług.
b) Obciążenia z zagranicy. Kiedy import usług a kiedy poza VAT?
c) Miejsce świadczenia usługi.
d) Moment powstania obowiązku podatkowego oraz odliczenie VAT
e) Refakturowanie usług zagranicę i z zagranicy.
f) Prawidłowy kurs waluty.
g) Zasady prezentacji w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

7. Pakiet e – commerce:
a) Kogo dotyczą zmiany?
b) Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
c) Procedura unijna dotycząca towarów i usług (Punkt OSS).
d) Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
e) Punkt kompleksowej obsługi importu (IOSS).
f) Przepisy przejściowe.

Czas trwania

brak danych

Prelegenci

Cytat

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
 

Gdzie i kiedy

Krynica Zdrój 16-19 sierpień 2021
Hotel Prezydent Medical SPA and Wellness

33-380 Krynica Zdrój

Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
3290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • zakwaterowanie, nocleg
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  • Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.
  • Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!