Warsztat

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych.

O warsztatach

3-DNIOWE „WARSZTATY Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKÓW – INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I SPECJALISTÓW DS. OCHRONY DANYCH”

Intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia / pogłębionej dyskusji na temat praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztaty prowadzone są przez praktyka, inspektora ochrony danych (wcześniej wieloletniego administratora bezpieczeństwa informacji), osobę prowadzącą wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych i mniejszych organizacjach. 

Warsztaty są doskonałą okazją do dyskusji, podzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z osobami z branży w celu wzajemnego wspiera się w wykonywaniu zadań z obszaru ochrony danych osobowych.

Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty skierowane są do praktyków - osób zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, które na co dzień borykają się z różnorodnymi problemami w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w organizacjach. 

Adresowane są w szczególności do osób, które posiadają już pewien stopień wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (np. uczestników „Kursu podstawowego z ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych”): Inspektorów Ochrony Danych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, Administratorów danych, Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Program warsztatu

 1. Na rozgrzewkę – definicje z RODO a praktyka:
  • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe;
  • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom RODO?
  • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
  • czy dane służbowe podlegają ochronie?
  • koncepcja wspólnego administratora danych – problemy praktyczne.
 2. Ochrona danych osobowych – uprawnienie czy obowiązek?
  Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy szczególne a RODO oraz „nowa” ustawa o ochronie danych osobowych. System ochrony danych osobowych w nowej odsłonie.
 3. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnie chronionych:
  • którą przesłankę zastosować i dlaczego?
  • ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych osobowych funkcjonujących w organizacji
  • kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
  • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, dostawców, osób składających reklamację, pracowników, klientów –  często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.
 4. Kluczowe zasady legalnego przetwarzania danych osobowych:
  minimalizacja danych, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność, przejrzystość i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce i dlaczego stanowią sedno systemu ochrony danych osobowych?
 5. Klauzula informacyjna – gdzie powinna być a często jej nie ma? Garść problemów z klauzulami informacyjnymi. Ćwiczenia praktyczne:
  • opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej,
  • opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Powierzyć czy udostępnić dane osobowe? Case study:
  • przekazywanie danych osobowych związkom zawodowym;
  • podmioty serwisujące systemy informatyczne;
  • komornicy, banki;
  • dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczyciele, medycyna pracy;
  • usługi BHP;
  • wybrane przykłady przekazania danych osobowych poza organizację zgłaszane przez Uczestników – powierzenie czy udostępnienie? (dyskusja);
  • o czym pamiętać, zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO?
 7. Inspektor Ochrony Danych – osoba monitorująca przestrzeganie RODO:
  • obowiązek wyznaczenia IOD – interpretacje i problemy praktyczne, opinia Grupy Roboczej art. 29;
  • jak zorganizować system ochrony danych osobowych – jeśli nie IOD to kto?
  • status IOD i kwalifikacje zawodowe osoby pełniącej tę funkcję;
  • zaświadczenie o niekaralności IOD w aktach osobowych – czy jest konieczne/dopuszczalne?
  • wykonywanie zadań IOD – problemy praktyczne;
  • wypełnianie obowiązków RODO w podmiotach, które nie wyznaczyły IOD.
 8. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO
  Jak zaprojektować/zmodyfikować system ochrony danych osobowych, aby spełniał on wymogi RODO? Na co położyć nacisk?
 9. Opracowanie/aktualizacja dokumentacji systemu ochrony danych osobowych:
  • praktyczne wskazówki, jak opracować/zaktualizować Politykę ochrony danych osobowych;
  • kiedy scalić kilka czynności przetwarzania danych w jedną?
  • rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr kategorii czynności przetwarzania danych – problemy praktyczne;
  • (nie)łatwa procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  • procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz procedura zgłaszania naruszeń – najważniejsza i najtrudniejsza dokumentacja wewnętrzna;
  • zapomniany obowiązek prowadzenia ewidencji udostępnień danych osobowych – jak prowadzić ten rejestr i dlaczego jest potrzebny?
  • dokumentacja wewnętrzna według RODO – check lista wdrożeniowa;
  • często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.
 10. Zadania IOD/Specjalisty ds. ochrony danych osobowych w praktyce – czyli ciekawe kazusy „z życia wzięte”:
  • przepustki testem na znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
  • co oznacza odwołanie zgody na przetwarzanie danych w przypadku pracowników?
  • usługa newsletter – obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych i przykładowe klauzule;
  • czy pracodawcy wolno gromadzić zaświadczenia pracowników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?
  • czy pracodawca może żądać od zakładowej organizacji związkowej przekazania listy jej członków?
  • czy można monitorować pracowników, zleceniobiorców, gości na terenie zakładu pracy za pomocą systemu monitoringu wizyjnego?
  • atrapy kamer na terenie organizacji a przepisy o ochronie danych osobowych;
  • zdjęcia personelu w systemie pocztowym, na stronie www, w identyfikatorach – jak nie naruszać RODO?
  • analiza bilingów połączeń z telefonów służbowych a ochrona prywatności pracowników;
  • kto jest administratorem danych gromadzonych w ramach pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?
 11. Wybrane praktyczne problemy zgłaszane przez Uczestników warsztatów. „Punkty zapalne” i naruszenia przepisów, które często umykają uwadze IOD.
  Dyskusja, wskazówki trenera i uczestników. Jakie warunki spełnić, aby dany proces przebiegał zgodnie z RODO?
 12. Dyskusja, wręczenie certyfikatów.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat

Jarosław Wyrwa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1996 r.). Pracownik kilku kancelarii prawnych, samodzielny prawnik, praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2006 roku doradca prawny prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Prawnego, współpracownik Kancelarii Porada – Małgorzata Karolczyk-Pundyk w Gliwicach. Prowadził cykliczne szkolenia w zakresie prawa pracy, uczestniczył w rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzeniu organizacji Zarządzających strefami w RP, opracowywał branżowy program oszczędności budżetowych w ramach działania Agencji Rezerw Materiałowych i SPO, zajmował się opracowaniem i wdrażaniem systemu monitorowania i nadzorowania windykacji należności w oparciu o systemy ISO 9002 i systemy audytów wewnętrznych.

 

Małgorzata Karolczyk-Pundyk

Doktor nauk prawnych, ukończone studia na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo.

Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych.

Od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu prawa, szczególnie dotyczące zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego (umowy handlowe, gwarancja, rękojmia, odszkodowania itp.), postępowania administracyjnego oraz kodeksu spółek handlowych.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa. Artykuły publikowała między innymi w miesięczniku „Rejent”, „Budowlani” „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski”, „Zmiany” i inne. W latach 2014-2015 prezenter programu „Telewizyjna poradnia prawna”.

Jako prawnik pomaga klientom pozytywnie załatwić ich sprawy prywatne i zawodowe. Świadczone przez nią usługi są rzetelne i terminowe. Bardzo dużą uwagę przykłada do jakości i dobrego kontaktu z klientami. Przy niej klienci czują się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ sprawy ich prowadzone są z należytą dbałością i starannością.

Podczas szkoleń w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane zagadnienia prawne. Posługuje się językiem potocznym przy zachowaniu standardów wynikających z literalnego brzmienia przepisów prawa. Wszystkie zajęcia prowadzi w oparciu o prawdziwe przykłady i doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej. Klienci cenią ją za otwartość i kompetentne odpowiedzi na wszystkie pytania.

Gdzie i kiedy

Online 28 - 30 czerwca 2021

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 lipca 2021
DW Hyrny

34-500 Zakopane

Piłsudskiego 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 sierpnia 2021
DW Hyrny

34-500 Zakopane

Piłsudskiego 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 23 - 25 czerwca 2021

Gdzie i kiedy

Szczyrk 23 - 25 czerwca 2021
Hotel Elbrus

43-370 Szczyrk

Słoneczna 8

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Online 19 - 21 maja 2021

Gdzie i kiedy

Sopot 28 - 30 kwietnia 2021
AMW Rewita – Sopot

81-772 Sopot

Jana Kilińskiego 12

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Online 21 - 23 kwietnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 24 - 26 marca 2021

Weź udział

Cena szkolenia stacjonarnego
cena za osobę z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym
1890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • zakwaterowanie, nocleg
Cena szkolenia online
za osobę
1100 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa

Organizator

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8/10
woj. śląskie
KSOIN zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych chronionych oraz wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony. Organizuje kursy, szkolenia...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Szkolenie online realizowane jest przy pomocy komunikatora (Skype, Microsoft Teams), wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8/10
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!