Warsztaty z ustalania i dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów

O warsztatach

Przedstawimy wzory dokumentów oraz omówimy zasady ich sporządzenia: opis procesu wytwarzania towaru, kalkulacja wartościowa, deklaracja dostawcy, EUR 1, deklaracja eksportera. Uczestnicy nabędą umiejętność ustalenia pochodzenia towaru, sporządzenia dokumentacji odnośnie pochodzenia towarów, prawidłowego sporządzenia wniosku o wydanie świadectwa, jak też dowodu pochodzenia, sporządzania deklaracji dostawcy jak również oceny, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest prawidłowa.

Warsztaty skierowane są do osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towaru. Warsztaty mogą stanowić uzupełnienie szkolenia z pochodzenia towarów: "Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym".

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności praktycznych w zakresie ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów i dokumentowania pochodzenia towarów.

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie warsztatów omówimy w praktyczny sposób m.in.:

 • jak odnaleźć obowiązujące międzynarodowe umowy handlowe,
 • ustalenie właściwego kodu CN towaru,
 • ustalenie obowiązującej reguły wystarczającego przetworzenia towaru,
 • sporządzenie opisu wytwarzania towaru,
 • sporządzenie kalkulacji wartościowej,
 • zastosowanie kumulacji pochodzenia,
 • zastosowanie tolerancji ogólnej,
 • sporządzenie deklaracji dostawcy,
 • wystawienie dowodu pochodzenia,
 • uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru.

Uzyskana wiedza i umiejętności:

 • samodzielne ustalanie pochodzenia towaru,
 • sporządzanie potrzebnej dokumentacji odnośnie pochodzenia towarów,
 • prawidłowe sporządzanie wniosku o wydanie świadectwa, jak też prawidłowe sporządzania dowodu pochodzenia,
 • sporządzanie deklaracji dostawcy jak również ocena, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest prawidłowa i czy daje podstawy do sporządzenia dowodu pochodzenia.
Kto powinien wziąć udział?

Aby w pełni efektywnie skorzystać z warsztatów uczestnicy powinni posiadać już podstawową wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towaru. Można ją uzyskać m.in. poprzez udział w szkoleniu "Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym", na którym omawiamy reguły pochodzeia towarów.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych,
 • producentów towarów, których kontrahenci oczekują sporządzenia deklaracji dostawcy,
 • przedstawicieli firm nabywających towary w ramach UE, ponieważ pozwoli im ocenić, czy deklaracje wystawiane przez ich dostawców są prawidłowe i dają im podstawy do potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów.

Program warsztatu

 1. Umowy o wolnym handlu i umowy o partnerstwie gospodarczym, jako źródło preferencyjnego pochodzenia towarów. System ROSA dotyczący reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE – kraje trzecie.

 2. Ustalenie właściwego dla towaru kodu Nomenklatury Scalonej

  • Zastosowanie WIT

  • Korzystanie z unijnej bazy EBTI

 3. Ustalanie umowy będącej podstawą preferencji

  • Odnalezienie treści umowy

  • Ustalenie protokołu zawierającego załącznik określający reguły wystarczającego przetworzenia

 4. Sprawdzenie, czy mamy do czynienia z towarem całkowicie uzyskanym i ustalenie kraju pochodzenia

  • Przykłady towarów całkowicie uzyskanych

  • Towary całkowicie uzyskane, ale w których wytworzenie zaangażowane są różne kraje UE

 5. Ustalenie i zastosowanie reguły wystarczającego przetworzenia w odniesieniu do surowców niepochodzących

  • Przykłady zastosowania poszczególnych reguł: reguła zmiany pozycji taryfowe, reguła udziału procentowego, reguła przetworzenia specyficznego, reguła mieszana.

 6. Zastosowanie kumulacji pochodzenia w przypadku niespełnienia warunków reguły wystarczającego przetworzenia:

  • Kumulacja diagonalna w MATRIX.

 7. Zastosowanie tolerancji ogólnej w przypadku niespełnienia warunków reguły wystarczającego przetworzenia

  • Poziomy dopuszczalnej tolerancji ogólnej

  • Wyjątki od możliwości zastosowania tolerancji ogólnej

 8. Sporządzenie opisu wytwarzania produktu

 9. Sporządzenie kalkulacji wartościowej w celu zastosowania reguły udziału procentowego

  • Przykłady kalkulacji wartościowych

 10. Deklaracje dostawców

  • Sporządzenie deklaracji dostawcy w dostawie krajowej i wewnątrzunijnej

  • Sprawdzenie prawidłowości i ważności deklaracji dostawcy w nabyciu towarów

  • Omówienie przykładów deklaracji dostawcy

 11. Ustalenie i dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towaru w handlu ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandią Północną

 12. Szczególe tryby wystawiania preferencyjnego dowodu pochodzenia i warunki ich zastosowania

  • Duplikat świadectwa

  • Świadectwo zastępcze

  • Świadectwo retrospektywne

 13. Zastosowanie systemu REX – zasady rejestracji i korzystania z systemu

 14. Uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru

 15. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie watpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!