Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/wymagania-normy-iso-22301-75438-id570

Informacje o warsztacie

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Cel szkolenia:

Zapoznanie z cyklem PDCA w ISO 22301.

Zapoznanie z odpowiedzialnościami istotnych ról dla procesu BCMS (SZCD) (system zarządzania ciągłością działania).

Zapoznanie z procesem identyfikacji krytyczności procesów i powiązanych z nimi ryzyk.

Zapoznanie z procesem przygotowania planów ciągłości działania.

Zapoznanie z zagadnieniem ciągłości w łańcuchu dostaw.

Warsztat skierowane jest do:

 • Członkowie zespołów wdrażających wymagania normy ISO 22301
 • Audytorzy chcący zdobywać kompetencje w obszarze BCMS (SZCD)

Program warsztatu:

DZIEŃ I

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

 • Wprowadzenie do BCMS (SZCD)
 • Główne pojęcia ISO 22301
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Kontekst organizacyjny z BCMS (SZCD)

Ćwiczenie: identyfikacja celów organizacji biorąc pod uwagę oczekiwania stron zainteresowanych

Role i odpowiedzialności

Ćwiczenie: Segregacja obowiązków w ramach BCMS (SZCD)

Planowanie BCMS (SZCD)

Ćwiczenie: cele procesu SZBI (system zarządzania bezpieczeństwem informacji)

 • Wsparcie procesu BCMS (SZCD)
 • Proces zarządzania incydentami

Analiza wpływu na biznes oraz analiza ryzyka

Ćwiczenie: identyfikacja procesów i ich ryzyk

 • Istotne zabezpieczenia stosowane w trakcie wdrażania BCMS (SZCD)
 • Strategia zapewniania ciągłości działania
 • Plany ciągłości działania

Ćwiczenie: przygotowanie planu ciągłości

Testowanie ciągłości działania

Ćwiczenie: przygotowanie scenariusza testów ciągłości działania

 • Ocena skuteczności BCMS (SZCD)

Ćwiczenie: przygotowanie wskaźników skuteczności BCMS (SZCD)

 • Stałe doskonalenie BCMS (SZCD), powiązanie ISO 22301 z innymi istotnymi normami

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1299 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Wymagania normy ISO 22301