Wypełnianie zgłoszeń celnych

O warsztatach

Na szkoleniu omówimy m.in.: formy dokonywania zgłoszeń celnych, dokumenty wymagane do przygotowania zgłoszenia celnego, elementy zgłoszenia celnego, zmiany w zgłoszeniu celnym, czynności organów podejmowane w ramach kontroli zgłoszeń celnych, systemy informatyczne platformy PUESC, praktyczne przykłady wypełniania zgłoszeń celnych w przywozie i wywozie.

Zgłoszenie celne jest deklaracją zawierającą dane i informacje niezbędne do dokonania odprawy celnej przez firmy zarówno w eksporcie jak i imporcie.

Od poprawności danych zawartych w zgłoszeniach celnych zależy prawidłowy wymiar ceł i podatków od importowanych towarów w imporcie a w eksporcie często decyduje to o szybkości odprawy celnej i zakresie kontroli przez organy celno-skarbowe.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • wskazanie wymogów, jakie są związane z dokonywaniem zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, stosowanych w różnych procedurach celnych,
 • określenie dokumentów, jakie są niezbędne do dokonania odprawy celnej towarów sprowadzanych i wywożonych poza granice Unii Europejskiej,
 • zapoznanie się z zasadami i systemami celnymi obsługującymi zgłoszenia celne.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, obiegu komunikatów elektronicznych i obsługi zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie.
 • Praktyczna wiedza o zawartości deklaracji celnych pozwala przedsiębiorcom, agentom celnym w sprawny sposób komunikować się ze służbami celnymi w trakcie odpraw celnych, jak również pozwala uniknąć nieprawidłowości i kar w obszarze importu i eksportu przedsiębiorstwa.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, pracowników działów finansowych, logistyki, jak również agentów celnych i innych osób zainteresowanych praktyczną wiedzą  w zakresie przygotowania i obsługi zgłoszeń celnych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby na różnym poziomie zaawansowania. Treść szkolenia oraz realizowane ćwiczenia i warsztaty będą zróżnicowane i dostosowane do zadeklarowanego wcześniej poziomu przez poszczególne osoby, z możliwością modyfikacji w trakcie zajęć i dopasowania na bieżąco do potrzeb uczestników.

Program warsztatu

Dzień I

 1. Zgłoszenie celne jako wyrażenie woli przedsiębiorstwa do umieszczenia towarów po odpowiednimi procedurami celnymi.
 2. Formy dokonywania zgłoszeń celnych.
 3. Dokumenty wymagane do przygotowania zgłoszenia celnego:
  • faktura,
  • specyfikacja,
  • list przewozowy,
  • świadectwa pochodzenia,
  • pozwolenia, certyfikaty, Inne dokumenty.
    
 4. Elementy zgłoszenia celnego:
  • taryfikacja towarów,
  • wartość celna towarów,
  • pochodzenie towarów.
    
 5. Najważniejsze elementy zgłoszenia celnego:
  • dane podmiotów,
  • rodzaj towaru,
  • ilość towaru.
    
 6. Dokonywanie zmian w zgłoszeniu celnym:
  • sprostowanie zgłoszenia celnego,
  • unieważnienie zgłoszenia celnego,
  • korekta zgłoszenia celnego.
    
 7. Czynności organów celno-skarbowych, jakie mogą być podejmowane w trakcie kontroli zgłoszeń celnych:
  • badanie dokumentów,
  • rewizja towarów,
  • badanie systemów księgowych podmiotów,
  • kontrola i weryfikacja zgłoszenia po zwolnieniu towarów.
    
 8. Elektroniczne formy zgłoszenia celnego jako podstawowa forma komunikacji podmiotu z administracją celno-skarbową:
  • platforma PUESC i zasady dostępu,
  • konto indywidualne w PUESC,
  • rejestracja podmiotu w PUESC.
    
 9. Rozróżnienie systemów informatycznych platformy PUESC niezbędnych do obsługi zgłoszeń celnych:
  • AES stosowany w eksporcie,
  • AIS stosowany w imporcie,
  • inne systemy niezbędne do obsługi elektronicznej zgłoszeń celnych.

Dzień II

 1. Zasady wypełniania zgłoszeń celnych na podstawie instrukcji.
 2. Komunikaty stosowane w elektronicznych zgłoszeniach celnych określające poszczególne etapy weryfikacji i kontroli zgłoszeń celnych.
 3. Praktyczne przykłady wypełniania zgłoszeń celnych w przywozie i wywozie (case study):
  • w przywozie,
  • w wywozie.
    
 4. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!