Wystąpienia publiczne online i offline. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

O warsztatach

Wystąpienia publiczne budzą u wielu osób niechęć i stres. Spowodowane jest to odczuwaniem tremy, brakiem pewności siebie, obawą o luki w umiejętnościach, np. zainteresowania audytorium, doboru tematu i technik prezentacji itp. W dzisiejszym świecie dużym wyzwaniem jest także prowadzenie wystąpień publicznych online. Szkolenie z wystąpień publicznych jest odpowiedzią na pytanie, jak przygotować i przeprowadzić angażującą prezentacje zarówno na żywo, jak i przez Internet. Warsztaty umożliwią uczestnikom dyskretne, aczkolwiek skuteczne, oddziaływanie na audytorium.

Cele szkolenia:

 • doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji,
 • poznanie zasad wystąpień publicznych online,
 • przyswojenie technik radzenia sobie z tremą,
 • zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, aby móc eksponować silne cechy i pracować nad pozostałymi.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • pewność siebie, zarówno na „scenie”, jak i poza nią,
 • profesjonalny wizerunek biznesowy,
 • indywidualne konsultacje z jednym z najlepszych ekspertów na rynku.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • mocy wpływu komunikatów werbalnych i niewerbalnych na publiczność podczas autoprezentacji,
 • technikach pokonywania tremy,
 • sposobach pobudzania i podtrzymywania zainteresowania słuchaczy przez całe wystąpienie publiczne,
 • sposobach na budzenie zaufania i wywierania wpływu na słuchaczy,
 • dobrych praktykach wystąpień online.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • wykorzystywania swojej mowy ciała, tonu głosu i słów w celu wywarcia oczekiwanego wpływu na publiczność,
 • wykorzystywania metod panowania nad tremą,
 • budowania wizerunku profesjonalnego i wiarygodnego mówcy,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z wystąpieniami publicznymi,
 • profesjonalnego przygotowania i prowadzenia prezentacji, również online.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują prezentacje biznesowe, prezentują produkty i usługi dla klientów wewnętrznych albo zewnętrznych. Jeśli stawiasz pierwsze kroki w wystąpieniach publicznych (online lub offline) albo posiadasz doświadczenie w prezentacjach, jednak chcesz udoskonalić swoje wystąpienia, nauczyć się walczyć z tremą i poczuć się pewnie na "scenie" - to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Program warsztatu

Wprowadzenie do warsztatu. Zapoznanie uczestników, oczekiwania, kontrakt

Efektywność osobista mówcy

 1. Wizerunek a rola społeczna – co przekazujesz wyglądem? Ubiór i wygląd zewnętrzny wiarygodnego mówcy
 2. Komunikacja niewerbalna – obraz ważniejszy niż słowa
 3. Umysł i ciało – klucz do Twojego sukcesu
  • postawa
  • spojrzenie
  • oddychanie
  • gestykulacja
  • uśmiech
  • ruch
 4. Głośno i wyraźnie – czyli problematyczny język polski
  • ton głosu
  • intonacja
  • unikanie tzw. „chwastów” językowych
  • słowa – jak budować skuteczne i przekonujące wypowiedzi
  • przedstawienie się a autorytet mówcy

Scena – kulisy – przygotowanie do wystąpienia

 1. Rodzaje prezentacji
 2. Strategia i plan przygotowania wystąpienia publicznego
 3. Najważniejszy w każdym działaniu jest początek /Platon/ - czyli o magii wstępu
 4. Co w środku – techniki zarządzania treścią główną wystąpienia
 5. Sztuka zakończania
 6. „Setka” - czyli kilka słów o krótkich (3-5 minutowych) wystąpieniach
 7. Czego nie robić w prezentacji – czyli sposób na porażkę

Techniki oddziaływania i inspirowania słuchaczy

 1. Publiczność nie może być zanudzana!
 2. Co uwielbia publiczność
  • chce być prowadzona
  • uwielbia historie
  • chce być pytana
  • chce być angażowana
  • chce być doceniana
  • jakie informacje zapamiętujemy najlepiej i najskuteczniej
  • sposoby na skuteczne zapamiętywanie treści naszych wystąpień przez słuchaczy

Kiedy zjada trema i stres

 1. Trema jest potrzebna
 2. Skąd się bierze zdenerwowanie i stres przed wystąpieniem
 3. Skuteczne techniki na przeciwdziałanie tremie przed i podczas wystąpienia
 4. Nie bój się pytań - zarządzanie pytaniami słuchaczy, czyli to Ty rządzisz na sali

Techniki pracy z materiałami wizualnymi

 1. Praca z prezentacją PP (lub inną)
 2. Praca z flipchartem lub tablicą suchościeralną
 3. Dlaczego dziś tak ważna jest wizualizacja tego, o czym mówimy
 4. Korzystanie z notatek to nic złego – sposoby na przygotowanie notatek doskonałych

Sztuka prezentowania online

 1. Zasady zachowania przed kamerami
  • jak się zachowywać, aby najkorzystniej wypaść podczas video - konferencji
  • otwarcie wystąpienia online - dobre praktyki
  • na jakim siadać tle, jak się oświetlić, gdzie patrzeć i co zrobić z rękami, notatkami i innymi pomocami
 2. Prezenter w e-prezentacji
  • jak zbudować ciekawą prezentację online
  • jak rozplanować informacje na slajdach
  • zachowanie prezentera podczas e-prezentacji
 3. Praca głosem - dykcja
  • podstawowe ćwiczenia na emisję głosy i artykulację
  • porady - jak mówić do mikrofonu

Samodzielnie prowadzę prezentację

 1. Przygotowanie i prowadzenie przez uczestników własnych krótkich form prezentacyjnych związanych z autoprezentacją podczas wystąpień publicznych

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspertka w obszarze HR i rozwoju osobistego. Dyplomowana trenerka biznesu, certyfikowana trenerka standardu HRD BP, wykładowczyni na studiach wyższych i prelegentka na różnego rodzaju spotkaniach branżowych. Od 2019 r. wykładowca i mówca inspiracyjny w zakresie wystąpień publicznych, autoprezentacji, budowania marki i etykiety zawodowej.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w biznesie – w różnych branżach i na różnych stanowiskach, od specjalisty ds. personalnych po Dyrektora ds. HR i Rozwoju Pracowników.

Od 12 lat prowadzi szkolenia, konsultacje i projekty doradcze w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, wystąpień publicznych, autoprezentacji, etykiety zawodowej i zarządzania stresem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji, systemów motywacyjnych, systemów ewaluacji pracowników, systemów work-life balance.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!