Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje

O warsztatach

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.: jakie są skuteczne metody zabezpieczenia płatności w umowie, jak posługiwać się akredytywą i dokumentami w ramach akredytywy, jak radzić sobie z problemami przy składaniu dokumentów.

Cele szkolenia:
Przygotowanie uczestników do wykonywania zadań specjalisty ds. rozliczeń transakcji oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy - dla osób, które już te obowiązki realizują.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności m.in. w następującym zakresie:

 • poznanie najnowszych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych,
 • zapoznanie się z różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń, w tym nowych i niedrogich alternatyw dla rozwiązań stosowanych tradycyjnie,
 • poznanie najnowszego zabezpieczenia – BPO i najnowszych zwyczajów URBPO 2013,
 • uzyskanie umiejętności aktywnego negocjowania zabezpieczeń.

Uczestnicy uzyskają / uporządkują wiedzę na temat:

 • uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji akredytywą dokumentową i podobnymi formami dokumentowymi,
 • doboru rodzaju akredytywy oraz skutecznego negocjowania przyjęcia dokumentów przez bank w ramach akredytywy,
 • zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat akredytywy, w szczególności w sytuacji różnych problemów.

Uczestnicy zdobędą / rozwiną umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • posługiwania się akredytywą dokumentową czy jej nową formą BPO,
 • radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku,
 • posługiwania się dokumentami w ramach akredytywy, w tym analizy form SWIFT-owych L/C,
 • fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu akredytywy – zleceniodawcą, beneficjentem, bankiem awizującym, bankiem otwierającym i innymi bankami.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także do pracowników banków.

Program warsztatu

DZIEŃ I

W trakcie I dnia szkolenia omówimy poniższe zagadnienia, kładąc nacisk na poszczególne tematy zgodnie z zainteresowaniem uczestników.

 1. Uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.
 2. Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
 3. Nowe możliwości zabezpieczania odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).
 4. Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie zagrożeń.
 5. Dobór zabezpieczeń w zależności od oceny wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.
 6. Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
 7. Najskuteczniejsze formy rozliczeń i zabezpieczeń w różnych sytuacjach kontraktowych.
 8. Nowe zwyczaje bankowe dotyczące gwarancji URDG 758.
 9. Możliwości tkwiące w zwyczajach finansowych, w tym w UCP 600, URC 522.
 10. Uregulowania dotyczące daty płatności a kwestia odsetek ustawowych. Odsetki maksymalne.
 11. Dochodzenie roszczeń finansowych na bazie DOCDEX 811 i ISBP 681.
 12. Formułowanie klauzul płatności w umowach krajowych i zagranicznych.
 13. Akredytywa – aktywne negocjowanie jej rodzajów i kosztów. Revolving credit.
 14. Obrona przed odrzucaniem dokumentów i procedura postępowania wobec banku.
 15. Inkaso D/A i D/P oraz wykorzystanie inkasa spedytorskiego.
 16. Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami. Awale.
 17. Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
 18. Porównanie warunków faktoringu i ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
 19. Gwarancje bankowe i pozabankowe. Poręczenie, kredyt dyskontowy.
 20. Zmiany w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 21. Niezbędne uzgodnienia przy blokadzie rachunku i przewłaszczeniu na zabezpieczenie.
 22. Pułapki wynikające z kosztów i prowizji. Zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
 23. Zasady negocjowania form płatności i ustalanie priorytetów w tym zakresie.
 24. Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE.

 1. Praktyczna analiza zabezpieczeń finansowych umów.
 2. Praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami.
 3. Praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych.

 

DZIEŃ II

W trakcie II dnia szkolenia omówimy poniższe zagadnienia, kładąc nacisk na poszczególne tematy zgodnie z zainteresowaniem uczestników.

 1. ISTOTA AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ
   
  1. Na czym polega rozliczenie umowy akredytywą dokumentową (L/C)?
  2. Dlaczego warto płatność zabezpieczyć akredytywą i jak ogranicza to ryzyko dla partnerów?
  3. Jakie są obowiązki eksportera (beneficjenta) a jakie importera (zleceniodawcy) w akredytywie?
  4. Jak akredytywa może stanowić alternatywę gwarancji bankowej?
  5. Jakie są koszty akredytywy i jak można je optymalizować?
    
 2. RODZAJE AKREDYTYWY I ICH WYKORZYSTANIE
   
  1. Które z rodzajów akredytywy sprawdzają się najlepiej w konkretnych sytuacjach kontraktowych?
  2. Kiedy sprawdzi się przy dostawach sukcesywnych akredytywa revolwingowa?
  3. W jakich sytuacjach stosować akredytywę z odroczoną płatnością i jak wypełniać traty?
  4. Na czym polega akredytywa standy (zabezpieczająca) i dlaczego nie jest akredytywą?
  5. Dlaczego należy bezwzględnie wynegocjować akredytywę nieodwołaną (irrevocable)?
  6. Jakie są korzyści akredytywy negocjacyjnej i jak ją negocjować?
  7. Czy jest tańsza alternatywa akredytywy potwierdzonej?
    
 3. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW HANDLOWYCH W RAMACH AKREDYTYWY
   
  1. Jak przygotować dokumenty do złożenia w banku?
  2. Jak bronić się przed odrzucaniem dokumentów i postępować wobec banku?
  3. Jakie są nowe zasady negocjowania dokumentów przez bank?
  4. Jak interpretować błędy w dokumentach?
  5. W jakich dokumentach nazwa towaru musi być idealnie zgodna a w jakich może być ogólna?
  6. Jak powinna być wypełniona faktura a jak konosament?
    
 4. NEGOCJOWANIE PRZYJĘCIA DOKUEMNTÓW Z BANKIEM
   
  1. Jak banki analizują dokumenty w ramach akredytywy dokumentowej?
  2. Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentach składanych w banku?
  3. Co obecnie może zakwestionować bank?
  4. Jak radzić sobie przy odrzuceniu dokumentów przez bank?
  5. Z jakimi błędami bank musi przyjąć dokumenty handlowe?
  6. Jakie są nowe terminy na zbadanie dokumentów przez bank?
  7. Które terminy są krytyczne w akredytywie i jak są interpretowane przez zwyczaje?
    
 5. ALTERNATYWY AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ
   
  1. Dlaczego importer woli inkaso dokumentowe zamiast akredytywy?
  2. Jak można zrealizować inkaso D/P i D/A zgodnie ze zwyczajami URC522?
  3. Kiedy lepiej posłużyć się rachunkiem zastrzeżonym?
  4. Czy gwarancja bankowa może stanowić alternatywę akredytywy?
  5. W jaki sposób posługiwać się nową alternatywą akredytywy - BPO wg. zwyczajów URBPO?
    

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 1. ĆWICZENIA - praktyczna analiza akredytyw (dokumenty SWIFT).
 2. ĆWICZENIA - praktyczna analiza błędów popełnianych przy otwieraniu i realizacji akredytyw.
 3. ĆWICZENIA - praktyczna analiza błędów w dokumentach składanych przez sprzedającego.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Jest uznanym specjalistą w zakresie negocjowania, zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, w tym poświęcone akredytywie i innym zabezpieczeniom finansowym transakcji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!