Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/zamowienia-publiczne-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-75390-id570

Informacje o warsztacie

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji prawa oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.

Prelegent przedstawi aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej oraz praktykę uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Szkolenie będzie miało charakter wykładu z licznymi przykładami z praktyki (tzw. warsztatowa część szkolenia).

Warsztat skierowane jest do:

uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, realizujących inwestycje w ramach zamówień publicznych na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane, po stronie zamawiających, wykonawców lub podwykonawców.

Program warsztatu:

  1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem przedmiotu zamówienia (SWIZ) na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane (podział i ocena ryzyk we wzorcowych warunkach kontraktowych stosowanych przez PKP PLK, GDDKiA oraz w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC).

  2. Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ (uprawnienia wykonawców, obowiązki zamawiających, terminy, zmiana SIWZ).

  3. Możliwości i zakres skarżenia SIWZ w zamówieniach na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane. Analiza wybranych orzeczeń KIO.

  4. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych (prawa i obowiązki wykonawców i zamawiających; obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań lub części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót budowlanych).

  5. Zagadnienie polegania na zasobach podmiotów trzecich w świetle aktualnego orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych, w tym poleganie na zasobach podmiotów trzecich w przetargach dwustopniowych.

  6. Zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne, w tym umowie o roboty budowlane (wprowadzanie zmian w zakresie robót zamiennych, dodatkowych), na podstawie art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1099 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

  • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
  • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym