Warsztat

Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym

O warsztatach

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji prawa oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.

Prelegent przedstawi aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej oraz praktykę uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Szkolenie będzie miało charakter wykładu z licznymi przykładami z praktyki (tzw. warsztatowa część szkolenia).
Kto powinien wziąć udział?

uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, realizujących inwestycje w ramach zamówień publicznych na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane, po stronie zamawiających, wykonawców lub podwykonawców.

Program warsztatu

  1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem przedmiotu zamówienia (SWIZ) na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane (podział i ocena ryzyk we wzorcowych warunkach kontraktowych stosowanych przez PKP PLK, GDDKiA oraz w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC).

  2. Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ (uprawnienia wykonawców, obowiązki zamawiających, terminy, zmiana SIWZ).

  3. Możliwości i zakres skarżenia SIWZ w zamówieniach na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane. Analiza wybranych orzeczeń KIO.

  4. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych (prawa i obowiązki wykonawców i zamawiających; obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań lub części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót budowlanych).

  5. Zagadnienie polegania na zasobach podmiotów trzecich w świetle aktualnego orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych, w tym poleganie na zasobach podmiotów trzecich w przetargach dwustopniowych.

  6. Zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne, w tym umowie o roboty budowlane (wprowadzanie zmian w zakresie robót zamiennych, dodatkowych), na podstawie art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 października 2020
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1099 PLN
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!