Warsztat

Zarządzanie zespołem

O warsztatach

Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności w zakresie:

- zarządzania zespołem,
- budowania autorytetu,
- skutecznego delegowania zadań,
- oraz motywowania zespołu do osiągania założonych celów biznesowych w duchu współpracy zespołowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak budować autorytet managera,
 • jak dopasować zadania do poziomu rozwoju pracownika,
 • jak prawidłowo wyznaczać i egzekwować cele jednostkowe i zespołowe,
 • jak porozumiewać się w zespole z różnymi stylami osobowości,
 • jaką rolę zespołowa pełnię w zespole oraz z jak identyfikować role pracowników swoich zespołów,
 • jak rozwija się zespół i jak motywować w poszczególnych fazach życia zespołu,
 • jak motywować metodami finansowymi jak również pozafinansowymi,
 • jak karać i nagradzać,
 • jak delegować,
 • jak egzekwować,
 • jak prowadzić trudne rozmowy,
 • jak przeprowadzać zespół przez zmiany.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • koordynować pracę zespołu,
 • wspierać w realizacji celów i kontrolować ich realizację,
 • przeprowadzać skuteczne rozmowy motywujące, korygujące oraz przekazywać trudne decyzje,
 • motywować w zależności od indywidualnego stylu oraz osobowości pracownika,
 • wspierać w indywidualnym rozwoju,
 • komunikować się asertywnie trudne decyzje,
 • dopasować sposób motywacji do fazy rozwoju zespołu.
Kto powinien wziąć udział?

Program adresowany jest do menedżerów oraz wszystkich, którzy, na co dzień zarządzają grupami.

Program warsztatu

MODUŁ I. Kluczowe kompetencje kierownika.

Pierwszy moduł rozpocznie  gra, podczas której wyłonione zostaną główne kompetencje kierownicze. Uczestnicy podczas praktycznych zadań przyjrzą się swoim nawykom związanym z zarzadzaniem ludźmi i komunikowaniem się z zespołem.

 1. Koło zarządzania w praktyce.
 2. Cechy warunkujących skuteczne działania kierownicze.
 3. Manager liderem zespołu - mapa kompetencji kierowniczych.
 4. Jak skutecznie budować autorytet. Krok pierwszy – wyznaczenie zasad w zespole.

MODUŁ II. Kompetencje komunikacyjne, czyli  wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności zarządzania zespołem.

 1. Czym są style osobowości według DISC.
 2. Jaki styl reprezentuję jako Menedżer.
 3. Kluczowe potencjały wynikające z danego stylu.
 4. Jak porozumiewać się z pracownikami o różnorodnych stylach DISC.
 5. Jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska.
 6. Dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy.
 7. Czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy różnych stylów.
 8. Kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów.
 9. Identyfikacja kluczowych obszarów rozwojów – co ja jako menedżer mogę z tym zrobić.
 10. Jak wykorzystać mocne strony, a jak zniwelować słabe.

MODUŁ III. Cel zespołowy a jednostkowy. Jak wyznaczać i jak egzekwować cele?

Celem modułu jest udoskonalenie umiejętności przekazywania celu pracownikom i skutecznego delegowania zadań. W module tym odbędzie się gra szkoleniowa oraz szereg ćwiczeń w tym odegranych symulacji sytuacji z delegowaniem zadań. Uczestnicy wezmą udział w scenkach na forum grupy i otrzymają informacje zwrotne od grupy oraz pozostałych uczestników.

 1. Zasada formułowania celu SMART.
 2. Planowanie celu i strategii jego realizacji.
 3. Jak wzbudzić współodpowiedzialność pracownika poprzez odpowiednie przekazanie celu:
  • motywujący format rozmowy delegującej,
  • błędy w procesie delegowania – jak ich uniknąć.
 4. Trudne sytuacje podczas rozmowy delegującej – scenki z użyciem kamery video.
 5. Monitoring realizacji zadania.
 6. Co i jak należy kontrolować.

MODUŁ IV. Co kierownik powinien wiedzieć o swoim zespole?

W module tym uczestnicy wezmą udział w grze zespołowej, której celem jest ukazanie procesu powstania i życia zespołu oraz najistotniejszych działań, jakie lider na każdym etapie podjąć powinien. Uczestnicy doświadczą efektu synergii zespołu podczas realizacji wspólnego celu oraz wzbogacą samoświadomość dotyczącą pełnionej roli zespołowej.

 1. Jak uzyskać synergię zespołową i realizować cele w duchu współpracy.
 2. Formalne i nieformalne role w zespole. Typologia M. Belin.
 3. Role grupowe a komunikacja.
 4. Gdzie kończy się grupa a zaczyna profesjonalny zespół?
 5. Dynamika pracy zespołowej:
  • forming,
  • storming,
  • norming,
  • performing.

MODUŁ V. Motywowanie pracowników.

W module tym uczestnicy poznają zasady motywowania oraz algorytmy rozmów z pracownikami: informacja zwrotna, rozmowa z sankcją, rozmowa dyscyplinująca. Uczestnicy wezmą udział w szeregu ćwiczeń oraz praktycznych scenek mających na celu utrwalenie metod skutecznych rozmów z pracownikami.

 1. Wybrane koncepcje motywacji.
 2. Style zarzadzania.
 3. Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania.
 4. Rozmowy z pracownikami:
  • przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
  • przekazanie trudnej decyzji.

MODUŁ VI. Wyzwania stojące przed współczesnymi liderami.

 1. Kryteria sukcesu współczesnego lidera.
 2. Jak przewodzić w sytuacji nieustannej zmiany.
 3. Zmiana jako nieuchronny czynnik wpływający na poziom zaangażowania, motywacji i skuteczności zespołowej.
 4. Czym jest zmiana i jak przebiega – psychologiczne aspekty zmiany.
 5. Jakie działania może podjąć lider, aby przechodzić przez zmiany korzystając ze swoich zasobów i korzystając z siły zespołowej.
 6. Algorytmy zachowań w zmianie.
 7. Fazy zmiany wg MODELU LEVIN’A.
 8. Lokalizacja źródeł oporu przeciwko zmianom. W jaki sposób pracownicy mogą wyrażać opór.
 9. Jak rozpoznać pracowników w fazie oporu.
 10. Jak przekazywać informacje o zmianie.

Czas trwania

10.00 - 17.00 i 09.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów w różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 8-9 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 8-9 luty 2021

Zapisz się

Cena
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!