Aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów w zakresie zarządzania drogami

O webinarze

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad właściwego prowadzenia i zarządzania zimowym utrzymaniem dróg, które w konsekwencji ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu na drogach w warunkach zimowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów prowadzenia ZUD (zimowe utrzymanie dróg). Podczas zajęć przedstawimy aktualne informacje na temat obowiązujących przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic i placów, odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwego prowadzenia ZUD oraz aspekty środowiskowe w zakresie używanych materiałów do prowadzenia ZUD.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat przepisów prawnych w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów.
• Omówienie zasad odpowiedzialności cywilnej podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie ZUD.
• Wskazanie i zaprezentowanie stosowanych materiałów odladzających, uszorstniających i sprzętu w robotach ZUD oraz nowoczesnych technologii w ZUD.
• Poszerzenie znajomość problematyki ZUD wynikających z przepisów oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD pozwalających na optymalizację kosztów ZUD.

Kto powinien wziąć udział?

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zarządy Dróg Wojewódzkich, firmy wykonawcze realizujące zimowe utrzymanie dróg w oparciu o umowy z administracją drogową. Pracownicy wydziałów, referatów utrzymania dróg oraz jednostek terenowych realizujących roboty utrzymaniowe (rejony, obwody drogowe).

Program webinaru

1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w aktach prawnych. Obowiązki i odpowiedzialność cywilna zarządców dróg i innych podmiotów:
• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
2. Zjawiska atmosferyczne i zjawiska występujące na nawierzchniach dróg w okresie zimowym. Określanie standardów zimowego utrzymania dróg (ZUD).
3. Materiały odladzające, uszarstniające stosowane do ZUD oraz ich wpływ na nawierzchnie i środowisko. (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach - Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r.).
4. Nowoczesny sprzęt stosowany do ZUD i jego wpływ na skuteczność prowadzenia ZUD i optymalizację kosztów.
5. Nowoczesne technologie usprawniające prowadzenie ZUD (radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne, system FAST).
6. Podsumowanie.

Czas trwania

10:00 - 14:30

Prelegenci

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo – Mostowych. Pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie, jako Drogomistrz i Zastępca Kierownika Rejonu. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję: drogomistrza, zastępcy kierownika rejonu, inspektora nadzoru, a obecnie naczelnika. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe, realizacja inwestycji formule zaprojektuj i wybuduj) prowadzi od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju. Ponadto prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie w latach 2003-2023 poprowadził ponad 120 szkoleń z w/w tematyki, posiada wieloletnie doświadczenie w prezentowanej dziedzinie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2023 r.
395
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
  • Ulica i nr: Jelinka 6
  • Kod pocztowy: 01-646
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!