Ochrona danych osobowych w projektowaniu aktów prawnych w samorządzie terytorialnym.

O webinarze

Tworzenie przepisów powszechnie obowiązujących oraz aktów kierownictwa wewnętrznego wielokrotnie wymaga uwzględnienia rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Dotyczy to także samorządu terytorialnego, w którego jednostkach stanowi się akty prawa miejscowego oraz uchwały i zarządzenia, które nie mają charakteru powszechnie obowiązującego. Gwarancje dla ochrony danych osobowych wyrażone zostały w Konstytucji RP, a także w aktach prawa UE z RODO na czele. Przy konstruowaniu aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń, wewnętrznych polityk, instrukcji konieczne jest umiejętne połączenie regulowanych zagadnień z wymogami z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia udzielimy wskazówek, jak to zrobić w sposób efektywny i zgodny z prawem.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Zaprezentowanie zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście prac legislacyjnych w samorządzie terytorialnym.
• Zapoznanie ze standardami ochrony danych osobowych wraz z zasadami ograniczania praw i wolności osób fizycznych, w tym praw osób, których dane dotyczą.
• Omówienie wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz praktyki Prezesa UODO w zakresie prac legislacyjnych.
• Omówienie przykładów prawidłowej i nieprawidłowo konstruowanej regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat efektywnych rozwiązań regulacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych w samorządzie terytorialnym.
• Zdobycie wiedzy o konsekwencjach nieprawidłowej regulacji kwestii ochrony danych osobowych.
• Poznanie praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia aktów prawnych dotyczących ochron danych osobowych lub uwzględniających wybrane jej aspekty.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania związane z przedmiotem zajęć.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób tworzących przepisy prawa w jednostkach samorządu terytorialnego i zaangażowanych w proces uchwałodawczy oraz konstruowanie zarządzeń i różnego rodzaju aktów kierownictwa wewnętrznego – polityk, instrukcji, procedur, zarządzeń, inspektorów ochrony danych, radców prawnych, adwokatów opiniujących projekty aktów prawnych, pracowników biur legislacji oraz biur organów uchwałodawczych.

Program webinaru

1. Przepisy polskie i unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Jakie mają znaczenie przy tworzeniu aktów prawnych w samorządzie terytorialnym – aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń?
2. Zakres i podstawy dopuszczalnej regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w aktach prawnych powstających w samorządzie terytorialnym.
3. Standardy konstytucyjne ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności oraz konstytucyjnie określone zasady ich ograniczeń przy stanowieniu przepisów prawa. Co brać pod uwagę przy tworzeniu aktów prawnych w samorządzie terytorialnym?
4.   Orzecznictwo TSUE i sądów krajowych, wytyczne EROD, decyzje i stanowiska Prezesa UODO - pozaprawne uwarunkowania tworzenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Podstawowe instytucje ochrony danych osobowych. Co uwzględniać przy tworzeniu przepisów?
6. Zasady i dopuszczalność przetwarzania w tworzonych regulacjach - granice stanowienia w samorządzie terytorialnym.
7. Adekwatność danych osobowych w regulacjach tworzonych w samorządzie terytorialnym.
8. Prawa osób, których dane dotyczą, oraz dopuszczalne ograniczenia tych praw. Dlaczego nie mogą pojawić się w regulacjach tworzonych w samorządzie terytorialnym?
9. Retencja danych osobowych.
10. Ocena skutków dla ochrony danych na etapie legislacji.
11. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, polityki ochrony danych osobowych. Jak zgodnie z RODO konstruować dokumenty techniczno - organizacyjne?
12. Przykłady i antyprzykłady regulacji - przegląd ustaw, rozporządzeń i aktów o charakterze wewnątrz obowiązującym, praktyczne wskazówki dla osób konstruujących przepisy w samorządzie terytorialnym.

Czas trwania

10:00 - 14:00

Prelegenci

Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena przy zgłoszeniu do 27 września 2023 r.
395
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!