Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w instytucji. Sposób i tryb prowadzenia postępowań sprawdzających w ujęciu praktycznym

O webinarze

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest przedstawienie w sposób całościowy ogólnej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych oraz szczegółowe omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem przez pełnomocników postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych. Podczas zajęć omówimy podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych i sposób realizacji wynikających z nich obowiązków nałożonych na kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony. W szczególności przedstawimy zagadnienia związane z organizacją pionu ochrony, kancelarii tajnej i obiegu dokumentów. Ponadto przeanalizujemy sposób realizacji czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających zarówno zwykłych jak i poszerzonych ze wskazaniem najczęściej popełnianych w tym zakresie błędów. Przedstawimy także procedury umożliwiające zmianę decyzji wydanej przez pełnomocnika ochrony oraz zasady tworzenia i udostępniania akt prowadzonych postępowań. Zajęcia poprowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę w zakresie:
- Właściwego klasyfikowania informacji niejawnych.
- Właściwego ich wytwarzania, udostępniania i ewidencjonowania.
- Prawidłowego prowadzenia postępowań sprawdzających.
• Dowiesz się jak rozpoznać informację niejawną, jak ją prawidłowo sklasyfikować oraz jak zorganizować system ochrony informacji niejawnych w zależności od rodzaju klauzuli tajności informacji przetwarzanych w jednostce.
• „Krok po kroku” poznasz sposób realizacji postępowań sprawdzających, wydawania decyzji oraz reagowania w przypadku wpływu odwołania.
• Dowiesz się, kiedy pełnomocnik powinien odmówić wydania poświadczenia bezpieczeństwa w oparciu o konkretne przykłady.
• Poznasz, za jakie zachowania niezgodne z obowiązującymi w zakresie ochrony informacji niejawnych przepisami może grozić odpowiedzialność karna.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych W szczególności do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, ich zastępców, kierowników kancelarii tajnych oraz osób zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych, którzy chcą uzupełnić posiadaną wiedzę oraz zweryfikować i poszerzyć umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań sprawdzających.

Program webinaru

1. Podstawy prawne oraz podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych:
• Obszary bezpieczeństwa informacji niejawnych:
- Bezpieczeństwo osobowe.
- Bezpieczeństwo fizyczne.
- Bezpieczeństwo przemysłowe.
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
- Zasada ograniczonego dostępu.
• Zasada kontroli wytwórcy nad sposobem ochrony informacji.
• Zasada adekwatności stosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego.
2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej:
• Wymogi w zakresie bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i, teleinformatycznego w zależności od przetwarzanej klauzuli tajności.
• Kierownik Jednostki Organizacyjnej oraz Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych:
- Wymogi formalne.
- Zadania.
- Odpowiedzialność.
• Pion ochrony informacji – kiedy i jak powinien być zorganizowany.
• Kancelarie niejawne, kancelarie tajne; Obieg materiałów niejawnych.
3. Prowadzenie postępowań sprawdzających w ujęciu praktycznym:
• Postępowania zwykłe i poszerzone – zakres czynności oraz sposób ich realizacji.
• Postępowania kontrolne.
• Tryb odwoławczy.
• Stwierdzenie nieważności decyzji oraz wznowienie postępowania.
• Tworzenie akt postępowania sprawdzającego oraz ich przechowywanie i udostępnianie.
4. Odpowiedzialność karna za niewłaściwe postępowanie z informacjami niejawnymi.
5. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00 - 14:00

Prelegenci

Prowadzącym szkolenie jest wieloletnia funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalista w tematyce ochrony informacji niejawnych. Od stycznia 2023 r. emerytowany oficer ABW w stopniu majora. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja. W trakcie służby w ABW prowadziła ustawowe szkolenia dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych, kandydatów na te stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych, w tym kierowników administracji samorządowej i rządowej województwa łódzkiego oraz policji i organów wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadziła także setki postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych. W 2020 roku ukończyła szkolenie w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Keep It A Secret” – Profesjonalny Trener, Warsztaty Doskonalenia Kluczowych Umiejętności Trenerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2023 r.
395
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
  • Ulica i nr: Jelinka 6
  • Kod pocztowy: 01-646
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!