Planowanie przestrzenne. Aktualne zagadnienia. Zmiany. Przegląd przepisów

O webinarze

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Reforma planowania przestrzennego jest jednym z elementów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i powinna zostać wprowadzona w I kwartale 2023 r. Przygotowywana ustawa wprowadza między innymi: nowy akt prawa miejscowego (plan ogólny obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy), Zintegrowany Plan Inwestycyjny, standardy dostępności do infrastruktury społecznej, Rejestr Urbanistyczny w systemie teleinformatycznym. Projekt ustawy przewiduje wiele innych zmian, do których potencjalni uczestnicy procesu planistycznego będą musieli się przygotować. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których przedstawimy informacje na temat aktualnych przepisów z zakresu planowania przestrzennego. Zagadnienia prawne omówione zostaną w prosty i przystępny sposób, krok po kroku przejdziemy przez przedmiotową problematykę i porównamy stan prawny obu dokumentów - obowiązującego i projektu zmiany. W obliczu zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym niezwykle ważne wydaje się być określenie zmian, jakie będą towarzyszyły procesowi planistycznemu, aby od początku można było być na nie przygotowanym.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego z kompleksowym omówieniem zmian w tym zakresie.
• Poznanie istoty zmian w systemie planowania przestrzennego i zdobycie wiedzy na temat głównych zmian w projekcie ustawy w zakresie Planu Ogólnego i proponowanej w projekcie ustawy charakterystyki/kształtowania zabudowy stref planistycznych.
• Omówienie Gminnych Standardów dostępności do infrastruktury społecznej.
• Zdobycie informacji w zakresie uczestnictwa interesariuszy w procesie planistycznym - Partycypacja Społeczna.
• Omówienie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego.
• Zapoznanie się z wymaganiami umieszczania informacji o procesie planistycznym w Rejestrze Urbanistycznym.
• Poznanie zasad tworzenia wytycznych do stref planistycznych, a także w zakresie tworzenia gminnych standardów urbanistycznych i partycypacji społecznej.
• Poznanie zagrożeń dla procesu planistycznego wynikających ze zmian ustawy wraz z propozycjami zasad postępowania, które mają na celu ich eliminację.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i zadawane pytania z zakresu tematyki szkolenia.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy administracji, naczelnicy, kierownicy wydziałów planowania przestrzennego, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego, radni.

Program webinaru

1. Wprowadzenie. Cel i przyczyny zmian w planowaniu przestrzennym.
2. Zakres i treść obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - omówienie ogólne (w razie wejścia nowych przepisów ich omówienie).
4. Główne planowane zmiany, które wpłyną na proces planowania przestrzennego w gminie.
• Hierarchia przepisów przyjęta w nowym dokumencie.
• Istota rozwiązań przyjętych w projekcie.
• Nowe narzędzie planistyczne o znacznym wpływie na kształtowanie prawa miejscowego.
- Określenie struktur funkcjonalno-przestrzennych gminy w celu równoważenia rozwoju i ochrony ładu przestrzennego.
- Wprowadzenie zasad lokalizacji nowej zabudowy w relacji do infrastruktury społecznej.
- Partycypacja społeczna - zmiany.
• Zintegrowany Plan inwestycyjny jako nowa forma aktu planowania przestrzennego.
• Wprowadzenie ogólnodostępnych danych teleinformatycznych będących źródłem informacji dotyczących planowania przestrzennego.
5. Wpływ na otoczenie prawne ustawy, na akty powiązane. Wpływ pośredni na istniejące rozwiązanie przestrzenne.
6. Warsztat: analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Dyskusja nad wynikami oraz podsumowanie.

Czas trwania

10:00-14:30

Prelegenci

Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się strukturą przestrzenną, jej przemianami pod wpływem czynników ekonomicznych i społecznych. Szczególnie bliskie jej są obszary o istotnych zasobach kulturowych i krajobrazowych. Od 20 lat prowadzi firmę projektową. Bierze czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów planistycznych. Jest ekspertem i trenerem z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki (m in. FRDL) i Członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich, a z zamiłowania dydaktykiem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę do 21.03.2023
395
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
  • Ulica i nr: Plac Inwalidów 10
  • Kod pocztowy: 01-552
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa, Polska Plac Inwalidów 10

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa, Polska
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!