Rozliczanie dotacji oświatowych – jak prawidłowo wydatkować dotacje? Szkolenie dla podmiotów dotowanych

O webinarze

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu skierowanym do przedstawicieli placówek oświatowych dotowanych przez samorząd, stanowiącym kompendium wiedzy z zakresu wydatkowania i rozliczania dotacji. Podczas trwania szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostaną przekazane informacje i wskazówki, pozwalające sprawdzić, czy kwota dotacji przekazana przez samorząd została prawidłowo wyliczona a także na zgodne z przepisami wydatkowanie dotacji, bez narażania się na konieczność jej zwrotu. Omówione zostaną także warunki, jakich musi dopełnić placówka, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy, a także zasady kontrolowania tej dotacji. Ponadto wskażemy, na co można przeznaczyć dotację, jakie wydatki mogą zostać zakwestionowane oraz jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Zdobycie wiedzy z obszaru dotowania szkół i placówek niesamorządowych, tak by każdy uczestnik szkolenia mógł samodzielnie sprawdzić czy kwota dotacji, którą przekazuje samorząd jest prawidłowo wyliczona.
 • Wskazanie praktycznych przykładów – część szkolenia będzie miała charakter warsztatów – na przykładowym rozliczeniu zostaną omówione rozliczone wydatki, wskazane błędy oraz sposób ich poprawy.
 • Uzyskanie wskazówek, w jaki sposób wydawać dotację, by nie narażać się na jej zwrot.
 • Wyjaśnienie w skondensowany sposób wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących naliczania, wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół oraz placówek.
 • Wskazanie, jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji oraz jakie konsekwencje może mieć brak wpisania lub nieprawidłowe wpisanie danych do SIO.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Kto powinien wziąć udział?

Przedstawiciele organów prowadzących, otrzymujących dotacje oświatowe na swoje placówki – właściciele, dyrektorzy oraz księgowi przedszkoli, szkół i placówek niesamorządowych (publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż samorząd).

Program webinaru

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
 2. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej. Jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji?
 3. Zasady wydatkowania dotacji – na co można przeznaczyć dotację? Jakie wydatki kwestionują samorządy? Jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki?
  • Wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczna interpretacja.
  • Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów na wynagrodzenia. Jak obliczyć limit pokrywany z dotacji na wynagrodzenie dyrektora i pracowników? Jak odnieść limit do wymiaru zatrudnienia?
  • Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach.
  • Wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe. Jakie środki trwałe nie mają limitu? Ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur.
  • Wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur.
  • Wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy i studia podyplomowe.
  • Wydatkowanie dotacji na remonty. Remont a inwestycja. Co można sfinansować z dotacji? Przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury.
  • Praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju – ogólny zarys:
  • Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR,
  • Prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne wspomaganie rozwoju.
 5. Kształcenie specjalne – ogólny zarys:
  • Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Prawidłowe wydatkowanie dotacji:
   • wydatki kwalifikowalne na kształcenie specjalne,
   • wydatki kwalifikowalne na koszty wspólne w przedszkolu i szkole.
 6. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – ustawowy termin i odsetki.
 7. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – ustawowy termin i odsetki.
 8. Ogólne zasady dotyczące otrzymywania dotacji – warunki otrzymania dotacji:
  • Podanie planowanej liczby uczniów do 30 września oraz złożenie SIO wg stanu na dzień 30 września.
  • Jakie warunki należy spełnić, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy?
  • Czy samorząd może odmówić wypłacenia dotacji?
  • Kiedy samorząd może zgodzić się na wypłacenie dotacji, pomimo niedopełnienia ustawowych warunków?
  • Przekazywanie dotacji na bieżącą liczbę uczniów – dokumentacja organizacyjna, przebiegu nauczania oraz finansowa podlegająca kontroli.
  • Przekazanie danych do SIO a wysokość dotacji.
  • Czy samorząd może odmówić dotacji w ciągu roku na ucznia albo na nowe orzeczenie?
  • Czy dane na 30 września mają znaczenie dla wyliczenia dotacji?
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Czas trwania

09:00 - 14:00

Prelegenci

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów, określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 grudnia 2023 r.
369
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 • Ulica i nr: Jelinka 6
 • Kod pocztowy: 01-646
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!