Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

O webinarze

• Podczas proponowanego szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty dotyczące właściwego przygotowania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, które aktualnie są bardziej szczegółowo badane przez organ regulacyjny.
• Ze względu na zbliżający się okres składania tzw. regularnych wniosków taryfowych w największym wymiarze omówimy kwestie przygotowania danych, zdefiniowania okresów obrachunkowego i planowanego okresu obowiązywania nowej taryfy. Przeanalizujemy szczegółowo również takie kwestie jak wskaźniki makroekonomiczne, sposób planowania kosztów na okres nowej taryfy, powiązanie wniosku taryfowego z wieloletnim plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (rola organu regulacyjnego jako podmiotu opiniotwórczego).
• Przedstawimy wybrane fragmenty wezwań i zawiadomień wysyłanych do wnioskodawców na przykładzie procedowania wniosku taryfowego.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Poznanie kluczowych zagadnień dotyczących regulacji prawnych na temat przygotowywania i weryfikacji taryf.
• Zdobycie wiedzy jak przygotować się do sporządzenia wniosku, projektu taryfy i innych istotnych dokumentów.
• Poznanie praktycznego podejścia do zagadnień związanych z przygotowaniem wniosku taryfowego, decyzją o zatwierdzeniu i wejściem w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
• Zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat kluczowych elementów procesu taryfowego oraz trybu postępowania po złożeniu wniosku taryfowego i publikacji taryf.
• Weryfikacja wiedzy i praktycznych umiejętności w celu prawidłowego przygotowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Kto powinien wziąć udział?

Reprezentanci zarządów przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, pracownicy urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Program webinaru

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wybrane przepisy innych aktów prawnych:
• Kluczowe zagadnienia w zakresie przygotowania niezbędnych danych.
2. Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres 36 miesięcy:
• Kiedy przygotować dane, jakie czy tylko z działalności wod-kan?
• Gmina jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
• Przykłady różnych wymagań w poszczególnych RZGW odnośnie kwestii redakcji dokumentów przez wnioskodawcę.
• Przepisy ustawy różnicujące podejście do danych niezbędnych do przygotowania wniosku, różne procedury postępowania przez organ regulacyjny.
3. Proces przygotowania wniosku, projektu taryfy uzasadnienia i innych dokumentów oraz informacji.
4. Podejście organu regulacyjnego do procesu rozpatrywania wniosku:
• Data rozpoczęcia biegu 45 dni na wydanie decyzji.
• Wezwania do uzupełnienia.
• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o jego zakończeniu.
• Odwołania od decyzji odmawiającej zatwierdzenia i co dalej?
5. Taryfy i wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych:
• Uchwała o aglomeracji – jej brak – bać się czy nie?
• Dopuszczalne poziomy strat wody itp.

Czas trwania

10:00 - 14:00

Prelegenci

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, utrzymania technicznego obiektów i zarządzania nieruchomościami oraz projektami, wdrażania systemów zarządzania jakością. Kontrolował zakłady komunalne z ramienia NIK. Współpracuje z wieloma JST i przedsiębiorstwami w zakresie przygotowania wniosków taryfowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2023 r.
395
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
  • Ulica i nr: Jelinka 6
  • Kod pocztowy: 01-646
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!