Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

O webinarze

Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną trzy tryby nabycia nieruchomości pod drogi publiczne: uregulowany w ustawie ZRiD (tzw. specustawa drogowa), w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. poz. 1722). 
• Omówimy odrębności postępowań wobec regulacji z KPA oraz różnice między nimi.
• Szczegółowo przeanalizujemy kwestie wyceny nieruchomości, zwłaszcza praktycznym aspektom pracy pracownika administracji publicznej z operatem szacunkowym - struktura operatu, granice weryfikacji operatu, możliwości jego podważenia.
• Przewidziane są również zadania praktyczne polegające np. na wyliczeniu terminu na wypłatę odszkodowania oraz z zakresu ustalenia wysokości odszkodowania np. nieruchomości obciążonych hipoteką lub z uwzględnieniem tzw. bonusu 5%.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Usystematyzowanie wiedzy z zakresu dróg publicznych.
• Zrozumienie specyfiki wywłaszczeń w różnych trybach.
• Zapoznanie z pracą z operatem szacunkowym oraz współpracą z rzeczoznawcami majątkowymi.
• Przybliżenie przepisów prawa cywilnego mających zastosowanie w postępowaniach o wywłaszczenie i ustalenie wysokości odszkodowania.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy wydziałów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, ale również urzędów wojewódzkich, pracownicy zarządów dróg, rzeczoznawcy majątkowi.

Program webinaru

1. Definicja drogi publicznej, kategorie i klasy dróg.
2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRiD).
3. Szczególny charakter decyzji ZRiD i tryby jej zaskarżenia.
4. Przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (etap rokowań oraz etap postępowania administracyjnego).
5. Nowy tryb nabycia przez gminy dróg ogólnodostępnych.
6. Uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze negocjacji lub przyznanie nieruchomości zamiennej.
7. Ustalenie wysokości odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej i tryby odwoławcze. 
8. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu odszkodowawczym.
9. Powołanie biegłego do wyceny nieruchomości celem uzgodnienia w drodze rokowań wysokości odszkodowania. 
10. Granice weryfikacji operatu przez organy administracji publicznej i sądy administracyjne.
11. Sposób ustalenia odszkodowania nieruchomości obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi.
12. Podwyższenie wysokości odszkodowania (waloryzacja, bonus 5%, dodatek za przeprowadzkę).

Czas trwania

09:00 - 13:00

Prelegenci

Radca prawny. Doktor nauk prawnych. Wieloletni pracownik w strukturach administracji samorządowej oraz asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Pełniła funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta Wrocławia w postępowaniach o ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie ZRiD. Autorka szeregu artykułów naukowych i branżowych, referentka na licznych konferencjach naukowych. W pracy zawodowej koncentruje się na prawie nieruchomości zarówno w zakresie regulowanym przez prawo publiczne (prawo budowlane, prawo zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczenia), jak i przez prawo prywatne (obrót nieruchomościami, prawo cywilne).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2023 r.
385
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
  • Ulica i nr: Jelinka 6
  • Kod pocztowy: 01-646
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!