Zasady funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

O webinarze

Podczas szkolenia kompleksowo zostaną przedstawione zagadnienia związane z funkcjonowaniem Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkostwem w komisjach oraz prowadzeniem procedury odwykowej. W trakcie zajęć omówione zostaną przepisy aktów prawnych oraz wzory dokumentów, wytwarzanych przez GKRPA, w tym m.in. uchwał i regulaminów. Prowadzący przedstawi także pojawiające się problemy praktyczne i wyjaśni kwestie sporne.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie stosowania przepisów prawa oraz rozwiązywania problemów, występujących w praktyce GKRPA.
 • W toku szkolenia omówione zostaną zagadnienia ogólne związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ale także zagadnienia ściśle dotyczące działalności samej Komisji, jak prowadzenie procedury leczenia odwykowego, zasady wymiany informacji z Zespołem Interdyscyplinarnym czy organami pomocy społecznej, jak również inicjowanie postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej.
 • Analiza problematycznych kwestii, uzyskanie odpowiedzi na pytania.
Kto powinien wziąć udział?

Członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program webinaru

1. Zadania gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu:

 • Katalog zadań gminy, wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…).
 • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych. Kto tak naprawdę je realizuje? Jaka jest rola pełnomocnika wójta/ burmistrza/ prezydenta?
 • Na co można przeznaczyć środki z opłat na zezwolenia?
 • Obowiązek powołania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Organizacja i funkcjonowanie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Skład komisji.
 • Organizacja pracy komisji.
 • Regulamin wewnętrzny.
 • Zasady wynagradzania.

3. Uchwały, upoważnienia, regulaminy w pracach GKRPA.
4. Procedura leczenia odwykowego: co może komisja? na co należy zwrócić uwagę? czego należy unikać? 
5. Kompetencje GKRPA w stosunku do osób uzależnionych. Co jeszcze może zrobić komisja poza skierowaniem wniosku o leczenie odwykowe?
6. Ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej – regulacje szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych na płaszczyźnie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przekazywanie informacji do i z komisji.
8. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

Czas trwania

09:00 - 13:00

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2023 r.
389
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 • Ulica i nr: Jelinka 6
 • Kod pocztowy: 01-646
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!