Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Produkcja - szkolenia, kursy, konferencje

Wyświetlone wszystkie (394)
1
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

DEKRA Polska Sp. z o.o.
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Produkcja - szkolenia, kursy, konferencje Produkcja - szkolenia, kursy, konferencje

Wyświetlone wszystkie (394)
1
Zobacz również

Produkcja – znaczenie i rozwój działów produkcji

Dział produkcji to podstawowa jednostka wielu przedsiębiorstw. Optymalizacja jego pracy może więc znacząco wpłynąć nie tylko na jakość oferty firmy, ale również na jej wydajność pod kątem kosztów i zysków. Jak wygląda praca działów produkcji i z jakimi wyzwaniami się one mierzą? Jak zadbać o rozwój pracowników i jakie trendy można zaobserwować w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania produkcją?

Czym zajmuje się dział produkcji?

Dział produkcji to kluczowa jednostka przedsiębiorstw, których główna działalność polega na wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek określonych wyrobów. Produkcja może obejmować pozyskiwanie, przekształcanie i przetwarzanie dóbr rzeczowych (czyli zasobów, surowców) z udziałem czynnika ludzkiego. Mimo że coraz większa ilość procesów produkcyjnych ulega automatyzacji, nie da się całkowicie wyeliminować pracowników produkcji, których rola może się sprowadzać chociażby do programowania maszyn i nadzorowania ich pracy.

Pracownicy produkcji w tradycyjnie zorganizowanych zakładach mogą wykonywać czynności takie jak:
  • wykładanie towarów na taśmę produkcyjną,
  • etykietowanie,
  • konfekcjonowanie,
  • pakowanie,
  • kontrola jakości,
  • załadunek.
Do operatorów zaawansowanych maszyn zwykle należą bardziej złożone zadania obejmujące nie tylko ich obsługę, ale również konserwację i kontrolę techniczną. Ponadto mogą być odpowiedzialni za realizację planów produkcyjnych według określonych wytycznych. Zadanie to częściej należy jednak do kierownika produkcji, który również koordynuje pracę całego działu, dba o jakość i wydajność produkcji oraz stanowi łącznik z innymi komórkami organizacyjnymi firmy.

Wyzwania w pracy działu produkcji

Niezależnie od specyfiki branży przed działami produkcji mogą stać różnorodne wyzwania, szczególnie w obliczu wciąż postępującej automatyzacji i konieczności utrzymania tempa rozwoju czy konkurencyjności. To dlatego, że na produkcję składa się szereg procesów, a każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia do optymalizacji. Wyzwaniem może być zarówno planowanie logistyczne, jak i zarządzanie zaopatrzeniem czy organizacja miejsca pracy. Ponadto postępująca cyfryzacja i robotyzacja wymaga zmiany wielu dotychczas stosowanych modeli. Bardzo istotne jest też zarządzanie procesami produkcji w firmie. Zadaniem kierownictwa jest ich ciągłe udoskonalanie w celu ograniczania kosztów i podwyższania jakości, co samo w sobie może generować ogromne wyzwania.

Trendy w branży – nowoczesne zarządzanie produkcją

Produkcja nie jest również wolna od wpływu trendów biznesowych. Można zauważyć m.in. wzrost tendencji do produkcji szytej na miarę, co wymaga znaczących zmian organizacyjnych i technologicznych. Ogromnym trendem jest automatyzacja i cyfryzacja, pozwalające na zwiększenie wydajności zakładu i precyzji produkcji, a także zmniejszenie kosztów. Jednocześnie takie rozwiązania mogą pomagać w zwiększaniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w produkcji i stanowi odpowiedź na braki kadrowe, z którymi mierzy się coraz większa liczba zakładów. W dziedzinie zarządzania produkcją ogromną popularnością cieszy się filozofia Lean. Lean Manufacturing to podejście przekrojowe dotyczące „odchudzania” procesów produkcji, które zwykle polega na pełnym przeorganizowaniu sposobu ich funkcjonowania. Celem metodologii jest wyeliminowanie wszelkiego marnotrawstwa i niepotrzebnych elementów struktury, dążąc do osiągnięcia najwyższej wydajności, bez jakichkolwiek kompromisów w zakresie jakości. Pokrewną dziedziną jest Lean Management dotycząca zarządzania w sensie ogólnym. Zastosowanie tych modeli we właściwy sposób prowadzi do uzyskania wysokiej wydajności produkcji i pracy, sprawnej organizacji, efektywnego zarządzania, wysokiej jakości wyrobów oraz zadowalających wyników ekonomicznych. Nic więc dziwnego, że cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Jak rozwijać i udoskonalać dział produkcji?

Optymalizacja pracy działu produkcji może mieć ogromne znaczenie dla wydajności i konkurencyjności całego przedsiębiorstwa. Dlatego z pewnością warto w nią inwestować. W procesie zmian niezwykle pomocne okazują się szkolenia dla pracowników i kierownictwa działu. Mogą one obejmować takie zagadnienia, jak: Przydatne może się okazać również kursy czy szkolenie pracowników w zakresie obsługi konkretnych typów maszyn wdrażanych w ramach optymalizacji procesów. Warto pamiętać, że dobrze wyszkolony, przygotowany merytorycznie personel to główny filar wszelkich skutecznych zmian podczas dostosowywania produkcji do współczesnych warunków rynkowych.
 
Warto również pamiętać o przewidzeniu budżetu szkoleniowego i rozwojowego na udział w branżowych konferencjach i targach, które pozwalają zorientować się w trendach dotyczących produkcji oraz nawiązać cenne kontakty zawodowe i handlowe.