Baza kursów, szkoleń i konferencji dotyczących UE i projektów unijnych!

 • Znajdź szkolenia, kursy i konfernecje dotyczące UE, funduszy i projektów unijnych
 • Zapoznaj się z programem wydarzeń, cennikiem itp.
 • Dokonaj rejestracji online przez nasz formularz!
 • Znajdź szkolenia, kursy i konfernecje dotyczące UE, funduszy i projektów unijnych
 • Zapoznaj się z programem wydarzeń, cennikiem itp.
 • Dokonaj rejestracji online przez nasz formularz!
szkolenia, kursy i konfernecje dotyczące UE, funduszy i projektów unijnych
Przewiń stronę

UE, Projekty Unijne: 226

Artykuł

UE, projekty unijne – znaczenie, pozyskiwanie, programy dostępne w 2020 roku

Akcesja Polski do UE otworzyła przed przedsiębiorcami wiele nowych możliwości. Uzyskali oni m.in. szansę uzyskania dofinansowania na założenie lub rozwój firmy w ramach wielu programów. Dowiedz się, jakie znaczenie dla firm mają fundusze unijne, jak się o nie starać i jakiego rodzaju dofinansowanie można pozyskać w 2020 roku.

Szkolenia, kursy, konferencje o funduszach europejskich

Znaczenie środków unijnych dla polskich firm

Kilkanaście lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej można z całą pewnością stwierdzić, że możliwość korzystania z funduszy strukturalnych odmieniła rodzimy biznes i umożliwiła polskim przedsiębiorcom konkurowanie z tymi zagranicznymi. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego odegrały ogromną rolę w aktywizowaniu społeczeństwa i promowaniu innowacji. Dały przedsiębiorcom bardzo szerokie perspektywy, umożliwiając znacznie łatwiejszy start oraz rozwój działalności. Dzięki różnorodności programów unijnych z finansowania może skorzystać wiele nowo zakładanych i już istniejących firm. Szczególnie że poza funduszami strukturalnymi i regionalnymi w UE funkcjonują również inne programy pozwalające na pozyskanie środków na konkretne cele.

Jaki rodzaj wsparcia można pozyskać w ramach projektów unijnych?

Bezzwrotne dotacje to najpopularniejszy i najbardziej pożądany rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, jednak to nie jedyna możliwość dla właścicieli firm. Unia proponuje bowiem również:

 • korzystnie oprocentowane kredyty oraz pożyczki;
 • fundusze kapitałowe lub poręczenia;
 • bony na odbycie szkoleń,
 • doradztwo dla firmy oraz innego rodzaju wsparcie rozwojowe;
 • udostępnienie powierzchni biurowo-laboratoryjnej na preferencyjnych warunkach;
 • uczestnictwo w konferencjach czy warsztatach pomagających nawiązać kontakty branżowe;
 • stypendia, staże oraz inne formy wsparcia dla osób z problemami na rynku pracy.

Konkurencyjny rynek nie ułatwia działania mniejszym firmom o lokalnym zasięgu. Dlatego fundusze unijne są tak ogromną szansą dla rodzimych biznesów. Dodatkowy kapitał można przeznaczyć na działania prowadzące do zwiększenia przewagi konkurencyjnej organizacji, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań czy otwarcia się na nieznane dotąd rynki zbytu. Warto pamiętać, że każda z form pomocy może być ogromnym wsparciem w dążeniu przedsiębiorstwa do sukcesu w swojej dziedzinie.

Programy UE – jak starać się o dofinansowanie?

Proces uzyskania dofinansowania lub innego rodzaju wsparcia jest dość złożony, przez co niektórzy mogą czuć się zniechęceni do partycypowania w projektach. W istocie jednak nie musi to być trudne, szczególnie że dostępne są Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w których mona uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat projektów i możliwości uczestnictwa oraz liczne szkolenia, kursy i konferencje poświęcone tej tematyce. Ujmując rzecz skrótowo, uzyskanie unijnego wsparcia wymaga kilku kroków. Jakich?

 • Pierwszym krokiem do uzyskania finansowania jest oczywiście pomysł na biznes lub udoskonalenie aktualnie prowadzonej działalności.
 • Kolejny to znalezienie odpowiedniego projektu. Na stronie internetowej Funduszy Europejskich dostępna jest specjalna wyszukiwarka, w której sprawdzisz warunki przystąpienia do określonych programów. Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Informacyjnym.
 • Po wyborze projektu należy skontaktować się z realizującą go jednostką. Warto szukać również informacji o otwartych spotkaniach dla osób zainteresowanych partycypowaniem.
 • Następnym krokiem jest zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go wraz z innymi wymaganymi dokumentami.
 • Po przyjęciu wniosku o udział można korzystać z bardzo przydatnych szkoleń oferowanych w ramach projektu. Pomogą one m.in. skonstruować biznesplan, który jest niezbędnym elementem wniosku o dotację.
 • Należy też zadbać o wkład własny do realizowanego projektu, dla którego chcesz uzyskać dotację. Środki unijne nie mogą być bowiem jego jedynym źródłem finansowania.
 • Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie poprzez formularz specyficzny dla danego projektu. Warto pamiętać, że dobry biznesplan i ciekawy, konkretny opis projekt to kluczowe czynniki decydujące o przyznaniu dotacji. Liczy się również zgodność z założeniami projektu oraz realność planowanych inwestycji i dochodów.
 • Następnie pozostaje już tylko czekać na decyzję, co może trwać nawet 3 miesiące. Należy jednak również pamiętać o obowiązkach związanych z dalszym postępowaniem po otrzymaniu wsparcia z UE.
Programy unijne realizowane w 2021 roku

Przedsiębiorcy w 2021 roku wciąż mają wiele możliwości na uzyskanie wsparcie. Tylko w pierwszym kwartale prowadzono nabory w ramach kilkunastu różnych działań. Na lata 2014 – 2020 zaplanowano następujące ogólnokrajowe programy:

 • Infrastruktura i Środowisko,
 • Inteligentny Rozwój,
 • Polska Cyfrowa,
 • Wiedza Edukacja Rozwój (w jego ramach realizowane są szkolenia dofinansowane na wiele tematów).

Ponadto na wschodzie kraju można skorzystać z konkursów w ramach programu Polska Wschodnia, na obszarach wiejskich otrzymać wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jeżeli przedsięwzięcie dotyczy rybołówstwa z Programu Rybactwo i Morze. Prowadzone są również programy regionalne oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej przeznaczone dla firm prowadzących działania wspólnie z zagranicznym partnerem. Wciąż działa również inicjatywa JEREMIE oferująca wsparcie dla start-upów. Więcej informacji można uzyskać na stronach Funduszy Europejskich i stronach rządowych oraz w Punktach Informacyjnych.

Szkolenia, kursy, konferencje z funduszy europejskich i prowadzenia projektów unijnych

Niewątpliwie sięgnięcie po fundusze unijne oraz prowadzenie projektów unijnych dofinansowanych z UE może być niepotarzaną okazją dla wielu polskich przedsiębiorstw. Warto zatem poszerzać kwalifikacje pracowników dotyczące ubiegania się o fundusze europejskie, realizacji projektów finansowanych ze środków UE oraz rozliczania tych projektów zgodnie z przyjętymi przepisami, zarówno od strony księgowej, jak i prawo-formalnej. Skuteczne ubieganie się o dofinansowanie wymaga wiedzy z zakresu uzyskiwania pomocy publicznej oraz prawa. Pomóc w pozyskaniu tej wiedzy mogą odpowiednie szkolenia, kursy i konferencje o tematyce unijnej (np. unijne UE), których listę znajdą Państwo na górze strony. Warto inwestować w pracowników i ich wiedzę, bo kapitał ludzki jest największą wartością firm, zwłaszcza w wysoce konkurencyjnych branżach.

UE, projekty unijne – znaczenie, pozyskiwanie, programy dostępne w 2020 roku