Umiejętności osobiste - szkolenia, kursy, konferencje

 • Poznaj szkolenia, konferencje i kursy dotyczące rozwoju umiejętności osobistych
 • Porównaj program poszczególnych wydarzeń oraz ich ceny
 • Wybierz wydarzenie dla siebie i zgłoś swój udział online
 • Poznaj szkolenia, konferencje i kursy dotyczące rozwoju umiejętności osobistych
 • Porównaj program poszczególnych wydarzeń oraz ich ceny
 • Wybierz wydarzenie dla siebie i zgłoś swój udział online
umiejętności osobiste
Przewiń stronę

Umiejętności osobiste: 1088

już od 1164 PLN
Artykuł

Rozwój osobisty

Przystosowanie pracownika do wykonywania danego zawodu w konkretnej firmie jest określane nie tylko przez jego wiedzę czy wykształcenie. Coraz częściej pracodawcy dostrzegają również znaczenie tzw. kompetencji miękkich, w tym umiejętności osobistych. Dowiedz się, czym dokładnie są te umiejętności, dlaczego warto je rozwijać i jak to robić!

Kompetencje twarde i miękkie

Warto rozpocząć omawianie umiejętności osobistych od wskazania różnic pomiędzy kompetencjami twardymi a miękkimi. Idealny pracownik na dane stanowisko powinien wykazywać się określonym zestawem kwalifikacji należących do obu tych grup. Kompetencje twarde związane są z konkretną wiedzą i specjalistycznymi umiejętnościami, które są niezbędne do wykonywania określonego zawodu. To np. umiejętność obsługi konkretnych maszyn czy programów, znajomość języka na określonym poziomie czy też wiedza merytoryczna.

Kompetencje miękkie związane są zaś z charakterem, psychiką i określonymi postawami. Charakteryzuje je uniwersalność – możliwość zastosowania w każdym zawodzie, a także w życiu prywatnym. Tę grupę umiejętności można podzielić dodatkowo na dwie grupy: interpersonalne i osobiste. Te pierwsze dotyczą relacji z innymi ludźmi i mogą obejmować np. zdolność do perswazji czy motywowania, umiejętność sprawnej komunikacji, pracy zespołowej lub też rozwiązywania konfliktów. W pracy bardzo ważne są też jednak umiejętności osobiste, które omówimy szerzej.
 

Czym są umiejętności osobiste?

Umiejętnościami osobistymi można nazwać cechy niezbędne do efektywnego samozarządzania. Można do nich zaliczyć m.in.:

Lista przydatnych kompetencji osobistych jest jednak znacznie szersza. Obserwacja rynku pracy pokazuje również, że mają one coraz większe znaczenie dla pracodawców. Obecnie nie brakuje dobrze wykształconych i przygotowanych merytorycznie pracowników, jednak nie musi to oznaczać wystarczających kwalifikacji do wykonywania określonych zadań. Bardzo ważne jest również przystosowanie kandydata do określonego środowiska i specyfiki pracy. O tym właśnie decydują umiejętności osobiste.
 

Dlaczego umiejętności osobiste są tak ważne?

Badania wykazują, że to niekoniecznie wykształcenie czy inteligencja determinują sukces zawodowy, a właśnie umiejętności osobiste i interpersonalne. Wiąże się z nimi m.in. etyka pracy, odporność na stres, możliwość przystosowania się do zmiennych warunków czy też efektywność w realizacji zadań – wszystkie te cechy okazują się zaś niezwykle ważnymi składowymi w osiąganiu celów. To właśnie dzięki nim pracownik może w pełni wykorzystać swój potencjał i zasoby, którymi dysponuje.

Umiejętności osobiste wskazują również na zgodność cech potencjalnego pracownika z polityką, charakterem i stylem pracy firmy. Pracodawcy coraz częściej korzystają z testów kompetencyjnych i psychologicznych podczas rekrutacji, by sprawdzić, czy profil kandydata pasuje do określonego zespołu. Jak bowiem wiadomo specyfika pracy na podobnych stanowiskach w różnych firmach może się znacząco różnić, a dla efektywności kadry bardzo ważne są nie tylko uzupełniające się kompetencje, ale również kompatybilność postaw, celów czy charakterów.
 

Umiejętności osobiste – co warto wiedzieć?

Wielu pracowników jest przekonanych, że ma liczne kompetencje miękkie, choć często jest to błędne założenie. Niekoniecznie musi wynikać to z arogancji czy naginania prawdy – umiejętności osobiste i personalne to coś, co trudno zmierzyć oraz samodzielnie ocenić. Dlatego zdecydowanie warto kształcić się w tym kierunku, korzystając z okazji do rozwoju czy to poprzez doświadczenie życiowe i zawodowe, czy poprzez szkolenia. Warto przy tym pamiętać, ze zdolność do dotrzymywania terminów to nie to samo co umiejętność zarządzania sobą w czasie, a umiejętność wyrażania własnego zdania bez szacunku i wrażliwości wobec innych to nie asertywność, a raczej ignorancja czy arogancja.
 

Jak rozwijać umiejętności osobiste?

Rozwijanie umiejętności osobistych powinno mieć priorytetowe znaczenie zarówno dla jednostek chcących wyróżnić się na rynku pracy i szybciej zdobywać wyższe stanowiska, jak i dla pracodawców. Inwestycja w tego rodzaju kompetencje może mieć ogromne znaczenie dla firmy – szczególnie w przypadku doskonałych specjalistów w swoich dziedzinach. Bardzo dobrym sposobem na dokształcenie się w tym kierunku są szkolenia, warsztaty i kursy. Bywają one organizowane w formie otwartej lub zamkniętej (wyłącznie dla pracowników danego zespołu). Popularne tematy obejmują m.in.:

 • automotywację,
 • autoprezentację,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • asertywność,
 • kreatywność i twórcze myślenie,
 • rozwiązywanie problemów i zdolność do podejmowania decyzji,
 • inteligencję emocjonalną.

Wszystkie te cechy można rozwinąć poprzez odpowiedni trening, a inwestycja w naukę jest w tym przypadku niezwykle opłacalna.

Jeśli chcesz zadbać o swój rozwój osobisty bądź umiejętności osobiste swoich pracowników i współpracowników to dobrze trafiłeś! Nasza baza szkoleń, kursów i konferencji z umiejętności osobistych pomoże znaleźć Ci oferty wydarzeń merytorycznych w całej Polsce przygotowanych z myślą o rozwoju osobistym i zawodowym. W bazie znajdziesz wydarzenia takie jak szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, a także konferencje czy kongresy poświęcone tematyce rozwoju osobistego i poszerzania umiejętności osobistych. Baza zawiera wydarzenia wraz z informacją o terminie i miejscu odbycia się, programie merytorycznym i prelegentach, a także cenach i warunkach uczestnictwa. Rejestracji można dokonać online!

excel, sztuka prezentacji, wystąpienia publiczne, motywowanie pracowników, komunikacja, coaching, office, kreowanie wizerunku, power point, trening pamięci, etykieta, zarządzanie czasem, wywieranie wpływu, przywództwo, wizerunek, efektywna współpraca, prezentacja, project management, psychologia, NLP, interpersonalne, menedżerskie,

Rozwój osobisty