Szkolenia, kursy i konferencje dla zaopatrzenia i zakupów!

 • Znajdź terminy nadchodzących wydarzeń dla działów zaopatrzenia i zakupów
 • Poznaj ich program, sylwetki występujących prelegentó orac ceny
 • Zapisz się już dziś przez nasz formularz rejestracji online
 • Znajdź terminy nadchodzących wydarzeń dla działów zaopatrzenia i zakupów
 • Poznaj ich program, sylwetki występujących prelegentó orac ceny
 • Zapisz się już dziś przez nasz formularz rejestracji online
Szkolenia, kursy i konferencje dedykowane działom zaopatrzenia i zakupów
Przewiń stronę

Zaopatrzenie i zakupy: 323

 • Warszawa, 16 - 17 września 2021
 • już od 1285 PLN
już od 1285 PLN
 • Warszawa, 28 - 29 października 2021
 • już od 1285 PLN
już od 1285 PLN
już od 995 PLN
Artykuł

Zaopatrzenie, zakupy – znaczenie oraz rozwój działów zaopatrzenia i zakupów

Zaopatrzenie to dział bezpośrednio wpływający na efektywność produkcji. Mimo że kwestie związane z pozyskaniem surowców i materiałów mogą się wykazać proste, wymagają starannie przemyślanych działań. Dowiedz się, jakie dokładnie zadania realizuje dział zaopatrzenia lub zakupów i z jakimi wyzwaniami może się mierzyć. Wyjaśniamy również, jaka wiedza jest ważna dla jego pracowników i w jaki sposób ją uzupełniać.

Czym zajmuje się dział zaopatrzenia i zakupów?
Zadaniem działu zaopatrzenia i zakupów jest przede wszystkim wsparcie produkcji. Realizuje je poprzez pozyskiwanie surowców, materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych, a także usług niezbędnych w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa i zgodnych z jego potrzebami. Dokonuje zamówień surowcowych i nadzoruje ich realizację. Do jego zadań należy też rozliczanie dostaw i kontrola jakości, ilości oraz innych parametrów. Kluczowym celem działu zaopatrzenia i zakupów jest też dopasowanie zakresu zamówień i dostaw do aktualnych stanów magazynowych i planów produkcyjnych firmy.

Do celów działu zaopatrzenia należą:
 • sprawne zaspokajanie potrzeb surowcowych firmy przy ograniczeniu kosztów,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości surowców lub materiałów poprzez wybór dostawcy, negocjacje zakupowe i kontrolę dostaw,
 • pozyskiwanie dostawców oraz budowanie z nimi relacji,
 • pozyskiwanie możliwie najatrakcyjniejszych umów z dostawcami poprzez ciągłą analizę rynku zaopatrzeniowego,
 • minimalizacja kosztów, prowadzenie negocjacji handlowych i zawieranie umów handlowych,
 • utrzymanie minimalnego poziomu zapasów poprzez planowanie i analizę potrzeb materiałowych, właściwe organizowanie procesu zamówień i inne czynności.
Specjaliści ds. zaopatrzenia i zakupów – wymagane kwalifikacje
Z uwagi na rozbudowane cele i wysoki poziom odpowiedzialności pracowników zaopatrzenia, muszą oni wykazywać się szeroką wiedzą i kompetencjami – zarówno o charakterze „twardym”, jak i „miękkim”. Ważne kwalifikacje na stanowiskach w tych działach to m.in.:
 • umiejętność przeprowadzania negocjacji i rozmów handlowych,
 • wysokie zdolności analityczne i organizacyjne,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • wiedza dotycząca procesów związanych z zakupami, logistyką, gospodarką magazynową, dystrybucją i zaopatrzeniem,
 • kontaktowość, zdolność do utrzymywania relacji biznesowych,
 • sumienność,
 • komunikatywność, wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność myślenia strategicznego,
 • odporność na stres.
Dział zakupów i zaopatrzenia – najczęstsze wyzwania
Sprawna realizacja zadań związanych z zakupami może nieść za sobą wiele wyzwań. Przede wszystkim wymaga ona znalezienia balansu pomiędzy realizacją dostaw, planami produkcyjnymi firmy, stanami magazynowymi oraz finansami przy jednoczesnym utrzymywaniu dobrych relacji z dostawcami. Dlatego zaopatrzeniowcy powinni zachować elastyczność i stale uwzględniać zmiany rynkowe oraz aktualne potrzeby firmy, wykorzystując swoje umiejętności analityczne oraz branżową wiedzę. Należy również mieć na względzie pewne utrudnienia, które wynikają z nieprzewidywalności rynku dostaw – np. opóźnień, błędów w realizacji czy braków magazynowych.

Pewne wyzwanie może stanowić również wybór i realizacja strategii zaopatrzenia. Stosowane są dwa podstawowe rozwiązania:
 • zaopatrzenie w oparciu o krótkoterminową współpracę z dostawcami i poszukiwanie jak najmniejszych kosztów,
 • zaopatrzenie realizowane na bazie budowanych w dłuższych okresach relacji zapewniających stabilność i pewność dostaw oraz możliwość synchronizacji zakupów ze sprzedażą.
Rozwój pracowników działów zaopatrzenia i zakupów
Zachowanie pożądanej efektywności działu zakupów i zaopatrzenia zależy od jego pracowników, ich kompetencji i motywacji. Warto stawiać na rozwój personelu, szczególnie poprzez dedykowane szkolenia, kursy, konferencje czy programy edukacyjne. Jest to tym ważniejsze, że zarządzanie procesami zaopatrzenia powinno opierać się na ich ciągłym doskonaleniu i poszukiwaniu skuteczniejszych rozwiązań. Profesjonalne szkolenia i konferencje mogą zaś pomóc pracownikom nie tylko rozwinąć swoje kompetencje, ale również poznać najnowsze trendy branżowe czy nowe rozwiązania i schematy postępowania. Tematyka polecanych szkoleń może obejmować np.:
 • zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia,
 • techniki negocjacyjne,
 • gospodarka magazynowa i zarządzanie zasobami,
 • metody oceny i wyboru dostawców,
 • zarządzanie ryzykiem w zakupach,
 • elementy filozofii Lean z zastosowaniem w zakupach, logistyce lub produkcji,
 • zagadnienia z zakresu logistyki.
Poprzez szkolenia można też rozwijać kompetencje miękkie pracowników, np. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, zdolności komunikacyjne czy negocjacyjne itp. To cechy, które pozwolą im jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki.
Zaopatrzenie, zakupy – znaczenie oraz rozwój działów zaopatrzenia i zakupów