Konferencja

Kodeks Spółek Handlowych

O konferencji

Największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego kompleksowe unormowania dotyczące „grup spółek” oraz rewolucję w zasadach prowadzenia nadzoru wewnętrznego w spółkach kapitałowych przez rady nadzorcze, coraz bliżej! Uchwalenie odpowiedniej ustawy stało się elementem rządowego programu znanego pod hasłem „Polski Ład”, zaś sam proces legislacyjny nabrał tempa.

Nowe regulacje mają być odpowiedzią na praktyczne problemy pojawiające się w obszarze zarządzania holdingiem, a także ustanawiają nieznane wcześniej instytucje zwiększające efektywność funkcjonowania rad nadzorczych dla ochrony wszystkich interesariuszy spółek kapitałowych.

• Jak wykorzystać przygotowywane przepisy, żeby zoptymalizować procesy w ramach grupy spółek?

• Jak „wiążące polecenia” wpłyną na sposób zarządzania holdingiem?

• Kto i w jakich przypadkach będzie ponosił odpowiedzialność za realizację przez spółkę zależną interesu grupy spółek?

• Które aktualne problemy rad nadzorczych zostaną zminimalizowane?

• Czy członkowie rad nadzorczych zyskają w końcu dostęp do informacji o spółkach zależnych?

Zaplanowane podczas konferencji spotkania z praktykami, naukowcami oraz ekspertami odpowiedzialnego za nowelizację Ministerstwa Aktywów Państwowych przybliżą Państwu jak maksymalnie efektywnie wykorzystać nowe mechanizmy prawne i jak przygotować się już dzisiaj do nadchodzącej rzeczywistości. Dyskusje organizowane podczas paneli będą natomiast okazją, by wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z grupami spółek oraz funkcjonowaniem rad nadzorczych. Konferencja będzie umożliwiała także zadawanie zaproszonym gościom pytań dotyczących niuansów nowych przepisów Kodeksu spółek handlowych, tak by ocenić w jaki sposób możecie Państwo być beneficjentami nadchodzącej reformy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień
 • Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
Kto powinien wziąć udział?
 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Radców prawnych, adwokatów
 • Reprezentantów działów audytu i controllingu
 • Szefów biur obsługi zarządu
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów

Program konferencji

Grupa spółek – co to i dlaczego warto utworzyć?

Agnieszka Nalazek, Certyfikowany Doradca w ASO , Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

 • czym jest i jak utworzyć grupę spółek
 • kto może należeć do grupy spółek
 • od kiedy istnieje „grupa spółek”
 • główne konsekwencje utworzenia grupy spółek z perspektywy „spółki dominującej” i „spółki zależnej”
 • czy w „grupie spółek” istnieją tajemnice, czyli co „matka” może wiedzieć

 

Wiążące polecenia w ramach grupy spółek

dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych

 • kto i w jaki sposób może wydawać wiążące polecenia
 • jaką formę ma mieć wiążące polecenie, aby było skuteczne
 • czy wiążące polecenie zawsze jest „wiążące”? – zasady odmowy wykonania

PANEL DYSKUSYJNY - Dotychczasowe problemy holdingnów – czy nowe regulacje pomogą?

 • Moderator: dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Adam Gosz, Radca Prawny, LPP S.A.
 • dr Paweł Błaszczyk, Adwokat, Partner, Kancelaria Adwokacko - Radcowska Błaszczyk i Partnerzy
 • Jakub Lechowicz, Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Obszary dyskusji:

 • jak dzisiaj wygląda współpraca w grupie spółek?
 • jakie są podstawowe problemy braku regulacji prawa holdingowego?
 • jaką aktualnie odpowiedzialność może ponosić członek zarządu spółki zależnej za „wsłuchiwanie się w głos matki”?

 

Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

 Marcin Barłog, Radca Prawny, Prawnik, Filipiak Babicz Legal

 • kiedy i za co odpowiadać może spółka dominująca lub spółka zależna
 • czy spółka dominująca zawsze musi rekompensować spółce zależnej wyrządzoną szkodę
 • prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek
 • squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek

PANEL DYSKUSYJNY - Dla kogo są grupy spółek?

 • Moderator: Izabela Wojtyczka, Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.
 • Prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • dr Rafał Kos, Partner Zarządzający, Adwokat, Kubas Kos Gałkowski
 • Jakub Modrzejewski, Radca Prawny, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Obszary dyskusji:

 • czy to ciekawostka naukowa, czy biznes ich potrzebuje?
 • potencjalne wady funkcjonowania w „grupie spółek”, czyli może jednak nie wychodzić z „cienia”?
 • co na to akcjonariusze mniejszościowi oraz interesariusze?

 

Nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych

 dr hab. Dominika Wajda, Radca Prawny

 • dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą
 • organizacja prac rady nadzorczej poza posiedzeniami
 • rola przewodniczącego w kierowaniu radą
 • dobrowolne komitety rady nadzorczej
 • protokoły rady nadzorczej, czyli dzienniki z frontu

 

Rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych

 Karol Szymański, Wiceprezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

 • uprawnienia informacyjne rady nadzorczej, z uwzględnieniem grup spółek
 • relacje zarządu i rady nadzorczej – mur asymetrii informacyjnej powinien zostać zburzony
 • doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady
 • transakcje z podmiotami powiązanymi pod szczególnym nadzorem

 

Kształtowanie odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej (za zachowanie dotyczące grupy spółek)

 Krzysztof Sobieski, Adwokat, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

 • czy możliwe jest „legalne” działanie na szkodę spółki zależnej
 • przestępstwa menadżerów w ramach grupy spółek
 • wpływ nowych kompetencji i obowiązków na odpowiedzialność karną
 • patologie „nadzorcze” w zgrupowaniu, czyli rzecz o oczekiwanej aktywności członków rad

PANEL DYSKUSYJNY - Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań

 • Moderator: Karol Szymański, Wiceprezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Radosław Kwaśnicki, Senior Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Piotr Rybicki, Zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Jan Linke, Radca Prawny, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.
 • Agnieszka Gontarek, Dyrektor, Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Paweł Tymczyszyn, Radca Prawny

Obszary dyskusji:

 • rada nadzorcza w wersji online, czyli „bieżący” nadzór
 • rola rady w nadzorze nad grupą spółek – czy nadzorcy powinni dostrzegać jednostki zależne?
 • wpływ doradcy rady nadzorczej oraz pozostałych nowych narzędzi na bezpieczeństwo spółki

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
 • Marcin Barłog, Radca Prawny, Prawnik Filipiak Babicz Legal
 • dr Paweł Błaszczyk, Adwokat, Partner Kancelaria Adwokacko - Radcowska Błaszczyk i Partnerzy
 • Agnieszka Gontarek, Dyrektor, Dział Emitentów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Adam Gosz, Radca Prawny LPP S.A.
 • dr Rafał Kos, Partner Zarządzający, Adwokat Kubas Kos Gałkowski
 • dr Radosław Kwaśnicki, Senior Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Jakub Lechowicz, Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Jan Linke, Radca Prawny Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.
 • Jakub Modrzejewski, Radca Prawny, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • Agnieszka Nalazek, Certyfikowany Doradca w ASO , Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Piotr Rybicki, Zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Krzysztof Sobieski, Adwokat RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • Karol Szymański, Wiceprezes Zarządu RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Paweł Tymczyszyn, Radca Prawny
 • dr hab. Dominika Wajda, Radca Prawny
 • Izabela Wojtyczka, Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.

Gdzie i kiedy

Online 10 wrzesień 2021

Zapisz się

Cena standardowa
cena za osobę
1595 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapis do 6 sierpnia
1095 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Komputer z dostępem do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa Kijowska 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!