Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Konferencje z całej Polski: baza konferencji dla biznesu w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (77)
1
Langas Group
 Warszawa 26-27.03.2019
Langas Group
MPM Productivity Management Sp. z o.o.

MPM Productivity Management Sp. z o.o.

 Warszawa 12-13.04.2018

Konferencje z całej Polski: baza konferencji dla biznesu w 2020 r. Konferencje z całej Polski: baza konferencji dla biznesu w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (77)
1
Zobacz również

Dlaczego warto uczestniczyć w konferencjach biznesowych?

Interesujesz się tematyką konferencji biznesowych? Zastanawiasz się czego możesz się spodziewać po uczestnictwie w konferencjach biznesowych i czy warto w nich uczestniczyć? Wyjaśniamy czym są konferencje, kto i kiedy powinien rozważyć w nich udział.

Zgodnie ze słownikową definicją konferencja biznesowa to spotkanie przedstawicieli określonych instytucji lub organizacji w celu omówienia konkretnych zagadnień. Czego zatem możemy się spodziewać zapisując się na wybraną konferencję?

W spotkaniu tym będą uczestniczyć jako prelegenci oraz słuchacze przedstawiciele głównie rozmaitych przedsiębiorstw, ale również sektora publicznego (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej), a także naukowcy specjalizujący się w danej dziedzinie.

Podstawową formą organizacji konferencji są tzw. prelekcje przedzielone przerwami. W trakcie prelekcji w postaci wykładów, referatów, prezentacji oraz dyskusji prezentowane będą wcześniej zdefiniowane w programie konferencji zagadnienia. Pozwalają one zapoznać się z nowinkami czy trendami w danej dziedzinie, również poznać inne punkty widzenia oraz plany przedsiębiorstw dotyczące ekspansji na rynku itp.

Dlaczego warto brać udział w konferencjach?

Uczestnictwo w konferencjach, zarówno dla firm, jak i poszczególnych pracowników, niesie za sobą konkretne i istotne korzyści.

Dla przedsiębiorstw decydujących się na udział w konferencjach biznesowych są to między innymi:
  • Możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w branży – ze względu na swoją specyfikę i prestiż to właśnie na konferencjach prezentowane są trendy, którymi będzie żyła dana branża w najbliższej przyszłości. Pozwala to zyskać odpowiednią orientację na rynku oraz wpływać na kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, nie pozwalając m.in. żeby firma pozwoliło odskoczyć konkurencji w danej dziedzinie.
  • Szansa na wymianę doświadczeń – każda konferencja to nie tylko wykłady i prezentacje, ale również szerokie spektrum dyskusji i rozmów indywidualnych w kuluarach z innymi przedsiębiorcami działającymi w branży oraz szeregiem dostawców ważnych w danej kategorii. Rozmowy te stwarzają możliwość dzielenia się doświadczeniami przez co przedsiębiorstwo może osiągać lepsze wyniki, unikać nietrafionych inwestycji itp.
  • Okazja do nawiązania cennych kontaktów – na konferencji biznesowej możesz poznać nie tylko konkurencję, ale również dostawców produktów i rozwiązań dla twojej firmy. Pozwala to nawiązać cenne kontakty handlowe, a też ułatwia tworzenie wszelkiego rodzaju stowarzyszeń czy organizacji branżowych.
  • Wzmocnienie wizerunku marki – przedsiębiorstwa prezentujące swój dorobek na konferencjach i innych wydarzeniach biznesowych mogą w ten sposób budować swój wizerunek jako nowoczesnego podmiotu, zdolnego wdrażać innowacje i tworzyć atrakcyjne środowisko pracy. Może to pomóc zarówno w pozyskaniu najlepszych pracowników, jak i zatrzymaniu obecnych, gdyż poczucie dumy z miejsca pracy jest jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o lojalności pracowników.

Czym kierować się przy wyborze konferencji?

Liczba konferencji dostępnych na rynku rośnie z roku na rok. Coraz więcej podmiotów podejmuje się organizacji wydarzeń o tematyce biznesowej. Dostępne są nie tylko konferencje, ale też wydarzenia biznesowe takie jak kongresy, forum, seminaria, szkolenia, kursy czy warsztaty. Podejmując decyzję o udziale w konferencji biznesowej bądź dowolnym innym wydarzeniu o tematyce biznesowej warto sprawdzić m.in.:
  • Szczegółowy program konferencji – warto chociaż pobieżnie ocenić, czy zaplanowane prelekcje oraz panele dyskusyjne dotyczą wartościowych dla Twojej firmy i pracowników tematów,
  • Listę prelegentów i uczestników – pozwoli to zweryfikować wstępnie jakość danego wydarzenia oraz ocenić jego potencjał networkingowy,
  • Ceny i warunki uczestnictwa – udział w większości konferencji biznesowych wiąże się z opłatą – warto zastanowić się nad oceną czy wydatek ten może się zwrócić, aby nie przepłacić, a jednocześnie warto pamiętać, że wydarzenie z udziałem czołowych prelegentów w dobrym hotelu musi de facto trochę kosztować, a niska cena uczestnictwa może być oznaką niższej wartości merytorycznej i organizacyjnej konferencji.

Gdzie szukać konferencji biznesowych w 2020 roku?

Bazę konferencji o tematyce biznesowej znajdą Państwo między innymi powyżej artykułu. Warto zapoznać się z szeregiem ofert i propozycji konferencji, tak aby wybrać najlepiej dopasowane do branży, w której działamy i naszych aktualnych i przyszłych potrzeb. Każdy wpis posiada szczegółowe informacje o tematyce danej konferencji, prelekcjach i wykładach zaplanowanych w jej trakcie, informacje o prelegentach i uczestnikach oraz warunki udziału w konferencji wraz z możliwością wysłania zgłoszenia online.

Definicja konferencji

Konferencja w ujęciu słownikowym to spotkanie grupy ludzi oraz reprezentantów rozmaitych podmiotów poświęcone omówieniu konkretnego zagadnienia. Omówienie to ma z reguły formę prelekcji, referatów, odczytów, prezentacji oraz dyskusji, wyznaczone miejsce i czas odbycia się oraz mniej lub bardziej formalne zasady uczestnictwa, zarówno jako prelegent bądź wykładowca, jak też jako słuchacz.

Główne rodzaje konferencji:

  • Konferencje biznesowe – są to określone co do tematu i miejsca spotkania między innymi przedstawicieli przedsiębiorstw, rozmaitych organizacji społecznych, gospodarczych oraz podmiotów administracji publicznej poświęcone wymianie informacji i omawianiu zagadnień związanych z działalnością biznesową, a także nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Ich organizatorami są najczęściej przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje non-profit lub osoby indywidualne. Miejscem przeprowadzania są często wyspecjalizowane centra, oferujące usługi konferencyjne i hotelowe, a tematyka może dotyczyć właściwie każdego rodzaju działalności biznesowej.
  • Konferencje naukowe - są to określone co do tematu i miejsca spotkania grupy naukowców, ale również praktyków i innych osób zainteresowanych daną dziedziną nauki. W ramach konferencji referowane są wyniki badań naukowych, odbywają się wykłady i prelekcje, a także dyskusje na określony temat. Konferencje naukowe są bardzo popularną formą prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych, a także nawiązywania kontaktów niezbędnych w prowadzonych działaniach. Ich organizatorami najczęściej są rozmaite placówki badawcze i naukowe, uniwersytety i szkoły wyższe, a także stowarzyszenia i instytucje publiczne.