Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//organizatorzy/european-network-security-institute-sp-z-oo-54

Informacje o firmie
 • European Network Security Institute Sp. z o.o.

  ID firmy: 54
 • Adres:

  al. Jana Pawła II 34
  00-141 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • tel.: 022 620 12 00
  fax: 022 620 12 53
  www: www.ensi.net
European Network Security Institute Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
O firmie

O Nas:

ENSI – najbardziej doświadczony w Polsce Zespół Ekspertów, który od ponad 15 lat pomaga organizacjom skutecznie rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem informacji we wszystkich jego obszarach, obejmujących zarówno tajemnice biznesowe, dane osobowe jak i systemy informatyczne.

Firma powstała w marcu 1998 roku, w wyniku przekształceń Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (IBS), działającego od stycznia 1996 r., w ramach którego jako pionierzy na rynku:
-Wykonaliśmy pierwszy zlecony w Polsce test penetracyjny dla pierwszego w Polsce biura maklerskiego w Internecie – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (1996 r.);
-Zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (InterSec.con 1996 r.);
-Testowaliśmy Rządową Sieć Wyborczą podczas referendum konstytucyjnego i wyborów parlamentarnych (1997 r.).

W ciągu ponad 15 lat naszej działalności wykonaliśmy ponad 100 projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przygotowaliśmy blisko 300 organizacji do wypełniania obowiązków ochrony danych osobowych, przeprowadziliśmy 450 różnych audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych, zorganizowaliśmy wiele prestiżowych konferencji oraz przeszkoliliśmy około 25 000 osób z różnych organizacji na specjalnych szkoleniach i warsztatach. Nasi eksperci pełnią funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w ponad 30 podmiotach w Polsce.

Działania firmy obejmują obszary: organizacyjny, techniczny oraz szkolenia.

CONSULTING w zakresie:
-Zarządzania bezpieczeństwem informacji - dane osobowe, tajemnice przedsiębiorstwa, informacje giełdowe, tajemnice zawodowe i inne informacje prawnie chronione;
-Pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – nadzór oraz konsultacje w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczania;
-Zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych – aplikacje biznesowe, sieci LAN/WAN, podłączenie do Internetu, ochrona cyberprzestrzeni;
-Zarządzania ciągłością działania organizacji (BCP/BCM/DRP);
-Integrowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem – normy serii ISO 9000 oraz serii ISO 27000.
-Wdrażania programów Kultury Ochrony Informacji w organizacji
Wszystkie prace prowadzone są w oparciu o sprawdzone, autorskie metodyki ENSI:
-TISM (Total Information Security Management) – zarządzania bezpieczeństwem informacji;
-TSM-BCP (BCM) – zarządzania ciągłością działania biznesu;
-TISM/ISMS – zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, (ISMS zgodnie z ISO 27001);
-TSM (Total Security Management) – zarządzania ryzykiem operacyjnym;
 PBDO – zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Plany Ciągłości Działania oraz Polityka Bezpieczeństwa Operacyjnego tworzone na podstawie w/w metodyk dostosowują się do potrzeb firm zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi, standardami organizacyjnymi i normami międzynarodowymi, w tym normą ISO 27001 (system ISMS), ISO 17799 oraz rekomendacjami Komitetu Bazylejskiego.

Jako pierwsi w Polsce zajęliśmy się doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych zaraz po wejściu w życie ustawy o ochronie danych osobowych (30 kwietnia 1998 r.). Zdobyte ponad 15 - letnie doświadczenie pozwala nam skutecznie przygotować każdą organizację do wypełnienia wymogów w/w ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

TESTY I AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH wykonywane przez Zespół Ekspertów ENSI obejmują zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne, testy bezpieczeństwa aplikacji internetowych, jak również audyty zgodności systemów z wymogami prawa (ustawa
o ochronie danych osobowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o ochronie informacji niejawnych).

SZKOLENIA I WARSZTATY prowadzone przez Zespół Ekspertów ENSI dotyczą m.in. pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji (TISM), zarządzania ciągłością działania, zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, aspektów prawnych i zasad ochrony informacji itp.
ENSI organizuje dwie cykliczne, prestiżowe konferencje eksperckie: Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Kongres TISM.

Ze względu na wiedzę i doświadczenie zbudowane w oparciu o działalność naukową i wieloletnią praktykę, realizowane przez nas projekty spotykają się z ogromnym uznaniem zarówno naszych klientów, jak i specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji oraz systemów informatycznych.

Klienci firmy:

Lista naszych klientów znajduje się na stronie http://www.ensi.net/firma/rekomendacje.html

Wyniki wyszukiwania
Wyświetlone wszystkie wydarzenia firmy: 6

European Network Security Institute Sp. z o.o.


European Network Security Institute Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania
Wyświetlone wszystkie wydarzenia firmy: 6