Doręczenia elektroniczne / e-doręczenia

O szkoleniu

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Celem tej ustawy jest zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym. Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 lipca 2021 r. Część jej przepisów wejdzie w życie w terminie późniejszym.

Kto powinien wziąć udział?
 • Profesjonalni pełnomocnicy (np. radcowie prawni, adwokaci, notariusze)
 • Przedsiębiorcy wpisani do KRS
 • Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG

Program szkolenia

1. Zmiany w e-doręczeniach w 2021 r. i obowiązywanie od 2022 r.

2. e-doręczenia w JST

 • znaczenie potwierdzenia wysłania i otrzymania pisma w postępowaniach,
 • na czym polega e-doręczenie,
 • od kiedy ustawa wchodzi w życie,
 • zakres obowiązywania i wyłączenia,
 • zmiany w obiegu dokumentacji i konieczność dostosowania się podmiotu publicznego do zmian,
 • wymogi techniczne i organizacyjne do prawidłowego funkcjonowania elektronicznych systemów w administracji,
 • praca zdalna lub telepraca w administracji publicznej.

3. Wnoszenie pism do urzędu

 • wymogi formalne i wynikające z wewnętrznych unormowań,
 • prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej,
 • elektroniczna skrzynka podawcza – wymogi i ograniczenia,
 • zmiany w prowadzeniu dokumentacji w zakresie: rejestracji, obiegu i przysłania dokumentacji,
 • data doręczenia do urzędu,
 • potwierdzenie odbioru w wersji elektronicznej i papierowej.

4. Zakres regulacji ustawy

 • obowiązek stosowanie e-doręczeń,
 • podmioty publiczne i niepubliczne,
 • dokument elektroniczny,
 • znaczenie adresu do doręczeń elektronicznych i papierowych,
 • usługa hybrydowa,
 • skrzynka doręczeń elektronicznych i rejestracja doręczenia elektronicznego,
 • znaczenie operatorów pocztowych w obiegu dokumentacji.

5. Doręczenia wykorzystaniem wersji elektronicznej

 • znacznie posiadania wpisu do bazy adresów do doręczeń,
 • doręczenie elektroniczne,
 • doręczenie „hybrydowe”,
 • pozostałe sposoby doręczeń,

6. Podpis cyfrowy

 • rodzaje stosowanych podpisów w administracji od własnoręcznego po elektroniczny,
 • znaczenie właściwej formy podpisu lub potwierdzenia dla postępowań administracyjnych,
 • weryfikacja podpisów elektronicznych.

7. Co zmieni e-doręczenie w pracach urzędów i organów

 • znaczenie możliwości dokonywania wyboru w sposobie prowadzenia korespondencji tj. wersja papierowa czy elektroniczna?
 • nowe możliwości dla sposobów pracy i załatwiania spaw w sytuacjach awaryjnych lub szczególnych ( np. pandemia Covid-19),
 • możliwości stosowania doręczeń i otrzymywania korespondencji przez całą dobę,
 • szansa do skuteczniejsze doręczenia bez konieczności osobistego kontaktu i oczekiwania na usługi operatorów pocztowych,
 • racjonalizacja kosztów oraz szybkość prowadzenia korespondencji, ale też wzrost kosztów zapewnienia sprawnej infrastruktury technicznej,
 • zagrożenia dla administracji ze strony cyberprzestępczości.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Daniel Pałyga - pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 14 lat związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 4 lat pracownik administracji publicznej
 • wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym
 • posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia
 • Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • systemy wynagradzania
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • czas pracy i odpoczynku kierowców

Wykształcenie:

 • absolwent studiów administracyjnych na Uniwersytecie Opolskim
 • ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje indywidualne
 • negocjacja ceny powyżej 5 uczestników z firmy
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: WIK Consulting
 • Ulica i nr: Różyckiego 2/23
 • Kod pocztowy: 62-510
 • Miejscowość: Konin
 • Numer NIP: 7781112647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin, Polska
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!