Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-reguly-incoterms-2020-i-ich-wplyw-na-rozliczanie-podatku-vat-nowe-przepisy-dla-wdt-bedzie-trudniej-o-stawke-0-75348-id65196

Informacje o szkoleniu

 • Nowe reguły Incoterms 2020 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. Nowe przepisy dla WDT – będzie trudniej o stawkę 0%?


  ID szkolenia: 75348
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Golden Floor
  al. Jerozolimskie 123A
  02-326 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  al. Jerozolimskie 123A
  02-017 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

 – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

- poznają zmiany w najnowszej wersji Incoterms® 2020 i zasady zmian bazy dostawy w umowach handlowych,

- uporządkują wiedzę na temat zwyczajów Incoterms i zasad ich wykorzystania w bieżącej pracy,

- zdobędą wiedzę na temat skutecznego posługiwania się zwyczajami Incoterms,

-zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem reguł Incoterms, - zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi i transportowymi, zgodnie z regułami Incoterms,

- nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z wykorzystaniem Incoterms,

- zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych w zakresie bazy dostawy,

- nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o zwyczajach w zakresie bazy dostawy, uzansach i ich aktualizacjach,

- zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych i rynku krajowego,

- zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji postanowień reguł Incoterms.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowych, głównych księgowych

Program szkolenia:

 1. Zakres czynności opodatkowanych VAT:
  • kiedy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (warunki konieczne),
  • kary umowne i odszkodowania, odstępne w VAT, etc.,
  • czynności nieodpłatne.
 2. Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:
  • definicje ustawowe dostawy towarów i świadczenia usług,
  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
  • ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. Incoterms,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na ustalenie obowiązków podatkowych w VAT,
  • przykłady rozliczenia dostaw wg reguł Incoterms z punktu widzenia podatku VAT (z uwzględnieniem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie wynikającej z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D).
  • jakie nowe reguły Incoterms 2020 obowiązują od 1.1.2020 r. – jaki to ma wpływ na rozliczenie podatku VAT
 3. Obowiązek podatkowy, w tym:
  • przepisy regulujące kwestie powstania obowiązku podatkowego w VAT,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego,
  • przykłady rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT z uwzględnieniem reguł Incoterms 2010 gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D.
 4. Podstawa opodatkowania, a reguły Incoterms:
  • zasady określania podstawy opodatkowania
  • czy transport należy wliczać do podstawy opodatkowania dostawy towarów?
  • jak na wartość podstawy opodatkowania wpływają reguły Incoterms?
  • czy można refakturować elementy transakcji w sytuacji przyjęcia określonych reguł handlowych wg Incoterms?
 5. Faktura:
  • moment wystawienia faktury - obowiązujące przepisy
  • reguły Incoterms a termin wystawienia faktury (gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D),
  • zbiorcze faktury,
  • elementy faktur, podstawowe dane, obowiązkowe adnotacje,
  • zasady wystawiania faktur korygujących in minus, in plus, not korygujących,
  • anulowanie faktur,
  • duplikaty faktur,
  • faktury elektroniczne,
  • zabezpieczenie faktur, regulaminy fakturowania.
 6. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:
  • znaczenie reguł Incoterms dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
  • wykazanie różnych sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych w zależności od zastosowanych reguł Incoterms,
  • orzecznictwo TSUE, wyroki polskich sądów administracyjnych jak i podejście organów
  • warsztaty praktyczne określające zasady opodatkowania w transakcjach łańcuchowych i trójstronych uproszczonych
  • nowe zasady ustalania transakcji łańcuchowych – obowiązujące od 1.1.2020 r. – czy reguły Incoterms stracą na znaczeniu?
 7. Moment odliczenia podatku naliczonego a Incoterms.
 8. Zmiany w podatku VAT 2020 dotyczące transakcji międzynarodowych:
 9. Nowe zasady opodatkowania transakcji dostaw wewnątrzwspólnotowych – jakie nowe wymogi dokumentacyjne spoczywają na podatniku aby zastosować 0% stawkę podatku VAT,
 10. Nowe zasady opodatkowania dostaw przez tzw. magazyn konsygnacyjny.
 11. Czy zostanie zlikwidowana informacja podsumowująca VAT-UE?
 12. Jak wykazać transakcje międzynarodowe w nowym pliku JPK-DEK – czy będzie obowiązek zaznaczenia w ewidencji, że transakcja miała charakter międzynarodowy?
 13. Pytania i odpowiedzi

Informacje o prelegentach:

Paweł Barnik

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: Finanse i Bankowość, Stosunki Międzynarodowe oraz podyplomowego Prawa Podatkowego. Jego specjalnością jest podatek od towarów i usług. Paweł Barnik od początku swojej kariery zawodowej związany jest ze szkoleniami, a jego osiągnięcia na tym polu są imponujące. Brał udział w projektach takiego rozmiaru jak współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów szkolenia dla organów podatkowych i skarbowych.  Szkolił przedstawicieli branż: handlowej, szkolnictwa wyższego, transportu, spedycji i logistyki, farmaceutycznej, turystycznej, wodociągowej, energetycznej, ubezpieczeń społecznych, czy jednostek kulturalnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 480 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Nowe reguły Incoterms 2020 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. Nowe przepisy dla WDT – będzie trudniej o stawkę 0%?