Program FEnIKS 2021-2027. Szkolenie z realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE

O szkoleniu

FEnIKS jest programem z największym budżetem, ale też jednym z bardziej restrykcyjnych w zakresie rozliczania ponoszonych wydatków i wprowadzania zmian do projektów. Aby zminimalizować ryzyko uznania wydatków za niekwalifikowalne, warto zapoznać się z zasadami rozliczania projektów w ramach programu FEnIKS.

Zagadnienia omówimy na szkoleniu, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zasad kwalifikowalności, realizacji i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć planowanych do wdrożenia w ramach FEnIKS 2021-2027.  Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się jakie są sposoby na zmniejszenie dotkliwości związanej z wnoszeniem wkładu własnego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Pozyskana wiedza pozwoli skuteczniej przygotować się do tworzenia i realizacji oraz oceny nowych projektów współfinansowanych ze środków FEnIKS 2021-2027. Uczestniczki i uczestnicy zauważą najważniejsze różnice w kwalifikowalności wydatków wobec POIŚ 2014-2020, co pozwoli wykorzystać szanse, jakie daje nowe rozdanie oraz zabezpieczyć ryzyka, które z nim się wiążą.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego (w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, spółek wodociągowych, komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, uczelni wyższych), zamierzający korzystać z FEnIKS 2021-2027, 
 • pracownicy instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie FEnIKS 2021-2027 (CUPT, NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia).

Program szkolenia

 1. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w FEnIKS 2021-2027
   
 2. Zasady kwalifikowalności wydatków w FEnIKS 2021-2027
 • Matryca kwalifikowalności
 • Zakup nieruchomości
 • Wkład niepieniężny w postaci gruntu lub budynku
 • Roboty budowlane
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • Zakupy środków trwałych a amortyzacja – nowe podejście
 • Trwałość projektów i przedsięwzięć
 • Wynagrodzenia personelu merytorycznego
 • Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem – jak rozliczać, jak dokumentować
 1. Wydatki kwalifikowalne a wkład własny
   
 2. Możliwość wprowadzania zmian do projektów
   
 3. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Czas trwania

 godz. 10.00-16.00

Prelegenci

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami (w tym MBA) czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jako ekspertka zewnętrzna ocenia wnioski o dofinansowanie w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach 20-letniego doświadczenia w realizacji projektów, wsparcia doradczego dla Beneficjentów, Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w ramach EFRR, FS i EFS, a także audytów i kontroli projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, koncentrując się na osiąganiu ich celów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków. Od 18 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych w fundusze unijne.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!