Zadaj pytanie o wydarzenie

Szkolenie: Przebieg komercjalizacji SPZOZ- ów i jej skutki w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i prawa gospodarczego

  • Formularz:

Po kliknięciu przycisku „Wyślij” twoje zapytanie zostanie niezwłocznie przesłane do organizatora wydarzenia, firmy: Eurodirect fila BDO Sp. z o.o..