Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy

O szkoleniu

Jeśli:

 • Jesteś zainteresowana/y tym jak działa mechanizm wsparcia niskooprocentowanymi pożyczkami (poręczeniami) ze środków UE?
 • Chcesz wiedzieć jak kontrolować i czego oczekiwać od podmiotów profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pożyczek?
 • Musisz wiedzieć jak stosować ciągle zmieniające się przepisy, wytyczne i innych regulacje? 

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, który problemy z realizacją wsparcia unijnego w postaci instrumentów finansowych (zwrotnych) zna z autopsji.

Celem tego szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania wsparcia w postaci instrumentów finansowych. Wsparcie zwrotne jest preferowane przez Komisję Europejską, co oznacza, że będzie jeszcze szerzej wykorzystywane (kosztem dotacji bezzwrotnych) w perspektywie finansowej 2021-2027. Pozyskana wiedza i nowe umiejętności niewątpliwie przydadzą się więc Państwu w przyszłości. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym czego można się spodziewać po audytach z Brukseli, w jaki sposób należy prawidłowo przeprowadzić wybór pośredników finansowych, jak przeprowadzać rozliczenia i kontrole u Menadżera Funduszu Funduszy czy też jak należy interpretować przepisy i wytyczne Komisji Europejskiej. 

Kto powinien wziąć udział?

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • wykłady interaktywne
 • dyskusje problemowe
 • studium przypadku
 • warsztaty
 • ćwiczenia

Program szkolenia

Dzień I

 1. Przepisy prawne oraz wytyczne i ich interpretacje dotyczące IF
 2. Ocena ex ante i Strategia inwestycyjna – praktyczne wskazówki
 3. Zasady działania Regionalnych Funduszy Rozwoju (RFR)
 4. Możliwe opcje/modele wdrożeniowe - zalety i wady
  • Ramy prawne dla możliwych opcji wdrażania IIF
  • Sposób i kryteria wyboru podmiotów wdrażających IIF
  • Ograniczenia wynikające z art. 38 (4) rozporządzenia 1303/2013
 5. Wybór Menedżera Funduszu Funduszy i pośredników finansowych
 6. Fundusz funduszy a Instytucje Zarządzające / Pośredniczące - umowa o finansowanie
 7. Łączenie pożyczek z innego rodzaju wsparciem publicznym
  • Ćwiczenie dotyczące weryfikacji czy łączenie pożyczek z dotacjami / poręczeniami jest możliwe i pod jakimi warunkami.

 

Dzień II

 1. Praktyczne wskazówki / wnioski z wdrażania instrumentów finansowych
  • Zasady kwalifikowalności wydatków
  • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  • Zakaz podwójnego finansowania w praktyce
  • Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych.
 2. Rozliczenia wniosków o płatność składanych przez Fundusz Funduszy
 3. Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach - rozliczanie wkładów oraz opłaty za zarządzanie
 4. Monitorowanie i sprawozdawczość dotycząca IF
 5. Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie / umów operacyjnych / umów inwestycyjnych
 6. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę działalności Menadżera Funduszu Funduszy (BGK)?
 7. Problemy z pośrednikami finansowymi - jak postępować z nierzetelnymi pośrednikami?
 8. Doświadczenia obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej - wnioski na przyszłość 
 9. Nieprawidłowości wykryte u pośredników finansowych (umowy operacyjne) - konsekwencje

Czas trwania

I dzień: 10:00 - 16:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

II dzień: 09:00 - 15:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Prelegenci

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse.

Absolwent trzech studiów podyplomowych na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - „Prawo gospodarcze”.

Praktyk, z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 / Instytucji Pośredniczącej dla RPO 2014-2020) - od początku powstania tej instytucji.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej. 

Specjalizuje się w tematyce wdrażania projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (rozliczanie, kontrola, nieprawidłowości i windykacja nieprawidłowo wykorzystanych środków funduszy Unii Europejskiej), instrumentów finansowych (pożyczki i poręczenia) a także zarządzania projektami i zasobami ludzkimi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel***** Radisson Blu

Kraków

Straszewskiego 17

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 150
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 14 dni przed terminem
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.
 • Bezkosztowa anulacja możliwa do 14 dni przed planowanym terminem szkolenia
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń otwartych AVENHANSEN, który jest dostępny pod linkiem:
  https://szkolenia.avenhansen.pl/regulamin-szkolen-otwartych.html

 

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłącze 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!