Szkolenie

Zamówienia publiczne: Stosowanie Prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów unijnych. Wskazanie na najczęściej popełnianie błędy

Kontakt

Telefon kontaktowy do organizatora

Kontaktując się z Organizatorem powołaj się na serwis Eventis.pl.
Telefon do Organizatora:
222058900
Organizator:
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.