Baza najlepszych szkoleń i kursów menedżerskich!

 • Zapoznaj się z listą kursów i szkoleń menedżerskich organizowanych w całym kraju
 • Sprawdź program, ceny i zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
Rozwiń Trening menedżerski to jedno z najskuteczniejszych metod rozwijania umiejętności menadżerskich. Na rynku, na którym pracodawcy rywalizują o najlepszych liderów firmy potrafiące rozwijać talenty menadżerskie i przygotowywać do pełnienia ról kierowniczych poprzez efektywne szkolenia i kursy dla managerów mogą zyskać nieocenioną przewagę. W naszej bazie zgromadziliśmy szkolenia i kursy dla managerów organizowane online oraz stacjonarnie w całej Polsce. Znalezienie dobrego szkolenia managerskiego jeszcze nigdy nie było takie proste! Zwiń

szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie: 251

 • Online, 21-22 kwiecień 2022
 • już od 1400 PLN
już od 1400 PLN
 • Online, 24-25 luty 2022
 • już od 1200 PLN
już od 1200 PLN
 • Online, 14 marzec 2022
 • już od 790 PLN
już od 790 PLN
Artykuł

Rola i kompetencje menedżera: szkolenia dla managerów, trening menedżerski

Firma działa tak sprawnie, jak efektywnie jest zarządzana. Efektywne planowanie działań połączone z umiejętną organizacją pracy, nadzorem nad nią i dbaniem o płynną realizację procedur – to tylko ułamek zadań, jakie wykonuje menedżer w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Kim dokładnie jest, jakie zadania przed nim stoją i jakie kompetencje sprzyjają pełnieniu takiej funkcji? Jakie szkolenia dla menedżerów pomagają rozwijać te kompetencje?

Menedżer, czyli kto?

Polskie słowo „menedżer” pochodzi od angielskiego czasownika „manage”, który oznacza „zarządzać / kierować”. I choć w języku polskim mamy słowo „kierownik”, to zdaje się, że nie jest ono tożsame z menedżerem. To drugie – tytułowe – pojęcie ma znacznie szerszy zakres i wpisuje się w obszar nowoczesnej filozofii organizacji działania przedsiębiorstwa. Słowo menedżer, menadżer, manager mają w języku polskim właściwie takie samo znaczenie.

Głównym zadaniem menedżera jest oczywiście szeroko pojęte zarządzanie. Może mieć ono zróżnicowany zakres:

 • wąski, kiedy obejmuje np. kontrolę nad niewielkim zespołem w jednej z komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • średni – gdy mowa np. o kierowaniu dużym działem firmy (np. finansowym czy marketingu),
 • szeroki – za menadżera można uznać także dyrektora zarządzającego czy prezesa.

Można więc powiedzieć, że za menedżera uznajemy każdą osobę, która jest odpowiedzialna za samodzielne podejmowanie decyzji i wytycza kierunki działania podległych jej osób.

Szkolenia dla managerów, kurs managerski - jak wybrać najlepsze?

Wybierając szkolenie czy kurs dla managera warto zacząć od analizy potrzeb szkoleniowych. Ustalić jakie obszary wymagają rozwoju, uzupełnienia luk kompetencyjnych i rozwinięcia postaw mendżerskich. Dopiero po przeprowadzonej analizie powinniśmy rozpocząć poszukiwanie szkoleń, warsztatów lub kursów wspomagających rozwój osobisty menedżera. Zupełnie inne szkolenie wybierzemy dla młodych i początkujących managerów (tzw. first-time manager), a inne dla menedżera, który potrzebuje odświeżyć wiedzę, zyskać energię do działania i zwalczyć rutynę, która w tego typu pracy pojawia się dosyć często. Szukając dobrych szkoleń menegrów warto przede wszystkim porównywać oferty od różnych organizatorów i trenerów - w tym celu warto przeanalizować program zajęć, metody szkoleniowe stosowane w ich trakcie, a także zapoznać się z sylwetkami samych prelegentów i trenerów. Ich doświadczenie praktyczne oraz umiejętność przekazywania wiedzy będą jednym z kluczowych elementów decydujących o satysfakcji z odbytego kursu czy szkolenia. Porównywać powinniśmy oczywiście również ceny i warunki uczestnictwa - w cenie szkolenia czy kursu często otrzymujemy również konsultacje indywidualne, możliwość wzięcia udziału w egaminie końcowym i uzyskania certyfikatu. Certyfikowane szkolenia dla managerów cieszą się coraz większym zainteresowaniem i docenieniem ze strony pracodawców, zwłaszcza gdy uzyskanie certyfikatu obwarowane jest zdaniem egzanimu kończącego szkolenie menedżerskie.

Większość szkoleń dla managerów organizowanych jest w dużych miastach, prym wiodą: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice. Corasz szersza jest również oferta kursów i szkoleń managerskich online - nie każdą z ról menedżerskich da się jednak rozwijać skutecznie podczas zajęć online. Najlepiej w tej kwestii sprawdza się intensywny trening mendżerski prowadzony na żywo. Ciekawym wyborem mogą być też certyfikowane szkolenia menedżerskie - potwierdzają one nie tylko uczestnictwo w szkoleniu, ale też praktyczne umiejętności menedżerskie.

Na rynku szkoleniowym dostępnych jest również szereg szkoleń dla managerów w danej dziedzinie, najpopularniejsze z nich to:

Szkolenia menedżerskie mogą przybierać rozmaitą formę - mogą to być tradycyjne wykłady, trening menedżerski, czyli warsztatowa forma zajęć, ale z powodzeniem w ofercie firm szkoleniowych znajdziemy również managerskie szkolenia i kursy online - często pozwalają one uczestnikowi zadecydować jak szybko i kiedy realizuje kolejne porcje materiału szkoleniowego. Szkolenia dla managerów obejmują również cały szerego metod coachingowych, które w rozwijaniu umiejętności przywódczych często okazują się niezwykle skuteczne.

Program szkolenia dla managerów

W zależności od wybranego szkolenia czy kursu menedżerskiego w programie zajęć znajdziemy rozmaite zagadnienia przydatne na stanowisku kierowniczym. Najczęściej omawiane zagadnienia podczas szkoleń dla managerów to między innymi:

 • kluczowe kompetencje menedżerskie,
 • budowanie autorytetu managera,
 • efektywna komunikacja interpersonalna - w zespole i z pracownikami,
 • zasady budowania i zarządzania zespołem,
 • delegowanie zadań, wyznaczanie celów i egzekwowanie obowiązków,
 • motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania,
 • inteligencja emocjonalna,
 • udzielanie informacji zwrotnej (feedback),
 • trudne rozmowy i zwalanianie pracowników,
 • trening asertywności menedżerskiej.
Role menedżera w organizacji

Menedżer pełni w organizacji wiele ról. Znaczenie obecności i jakości pracy kadry zarządzającej precyzyjnie opisał prof. Henry Mintzberg w książce „The Nature of Managerial Work”. Wyróżnił on trzy kluczowe obszary, w których obecność menedżera ma kluczowe znaczenie.

Managerskie role interpersonalne

Są związane bezpośrednio z kontaktem z ludźmi: zarówno zewnętrznymi, jak i wewnątrz organizacji. W tym obszarze można wyróżnić rolę:

 • reprezentanta organizacji (dotyczy to zwłaszcza menedżerów wyższych szczebli),
 • przywódcy i lidera, który motywuje i wytycza kierunki działania,
 • pośrednika na poziomie międzyludzkim, międzyzespołowym oraz międzyorganizacyjnym.

Polecane szkolenia: motywowanie pracowników, przywództwo.

Role informacyjne menedżera

Zgodnie z nazwą, dotyczą wszystkiego, co powiązane z komunikacją i przekazywaniem danych. W tym obszarze można wyróżnić role:

 • rzecznika (w kontaktach zewnętrznych z otoczeniem biznesowym, medialnym, społecznym i samorządowym),
 • propagatora (a zatem osoby, która przekazuje zespołowi kluczowe informacje),
 • obserwatora-specjalisty (odpowiedzialnego za nieustanne śledzenie informacji rynkowych powiązanych z działalnością organizacji, aby wykorzystać je w praktyce).

Szkolenia dla managerów wspierające rozwój ról informacyjnych to między innymi: komunikacja, sztuka prezentacji, kreowanie wizerunku, wywieranie wpływu.

Role decyzyjne menadżerów

To te, z którymi najczęściej utożsamia się zadania powierzane menadżerom. Chodzi o podejmowanie decyzji na podstawie zebranych samodzielnie i pozyskanych od zespołu danych. W tym obszarze można wyróżnić role:

 • przedsiębiorcy – wiąże się z poszukiwaniem nowych rozwiązań i sposobów działania, wprowadzaniem innowacji i udoskonaleń, które prowadzą do rozwoju organizacji i wzrostu pozycji na rynku,
 • osoby przeciwdziałającej zakłóceniom – jest związana z tłumieniem wszelkich konfliktów (zwłaszcza wewnętrznych) strajków oraz likwidacją wszelkich przeszkód komunikacyjnych i technicznych, które uniemożliwiają prawidłowe działanie,
 • dysponenta zasobów – jest związana z zarządzaniem budżetem firmy oraz szeroko pojętym majątkiem,
 • negocjatora – powiązana z kontaktami zewnętrznymi z kontrahentami czy partnerami biznesowymi, ale także mediacjami w sporach o charakterze wewnętrznym.

Polecane szkolenia rozwijające role decyzyjne menagerów: budżetowanie, negocjacje handlowe.

Kluczowe umiejętności menedżerskie

Sam przegląd ról menedżera w organizacji pokazuje dobitnie, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na każdej osobie, której zadaniem jest zarządzanie. Aby poradzić sobie z wykonywaniem tych zadań, menedżer musi mieć nie tylko wiedzę fachową, związaną z niszą biznesową, w której działa jego firma, ale także zestaw kompetencji związanych z organizacją pracy własnej, jak i zarządzaniem innymi. Jakich?

Umiejętność zarządzania sobą w czasie

Związana zarówno z efektywnym planowaniem realizacji zadań, ustalania priorytetów, jak i delegowania pracy na podwładnych. Rozwijać tą umiejętność mogą pomóc szkolenia z zarządzania czasem.

Kompetencje interpersonalne

Praca menedżera to przede wszystkim praca z ludźmi. Umiejętności jasnego przekazywania poleceń, prowadzenia partnerskiego dialogu, motywowania i inspirowania, a także rozwiązywania konfliktów (zwłaszcza pionowych, na linii management – pracownicy) to fundament dobrego zarządzania. W celu rozwoju tych kompetencji warto rozważyć szkolenia z budowania zespołu i kierowania zespołem.

Zdolności analityczne

Umiejętności myślenia strategicznego, sprawnej analizy informacji docierających do menadżera z różnych źródeł i szybkiego podejmowania taktycznych decyzji oraz przewidywania ich konsekwencji to kolejne kompetencje, które warto stale poszerzać.

I najważniejsze: dobry menedżer nie przestaje się nigdy rozwijać. Nieustannie poszukuje nowych sposobów na to, aby jeszcze lepiej pełnić funkcję „człowieka orkiestry” w hierarchii firmy i wytyczać nowe kierunki działania zespołu.

Rola i kompetencje menedżera: szkolenia dla managerów, trening menedżerski
Szkolenia menedżerskie, szkolenia managerskie, kursy dla menegerów

Zapisz się, aby otrzymywać mailowe powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach dla menedżerów dodanych do bazy!