Szkolenia miękkie online oraz tradycyjne z całej Polski!

 • Zapoznaj się z bazą szkoleń miękkich organizowanych w najbliższm czasie
 • Poznaj program szkoleń miękkich, sylwetki prelegentów i ceny
 • Zapisz się na wybrane przez siebie szkolenie miękkie!
szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie: 2923

 • Online, 15 lutego 2022
 • już od 766.3 PLN
już od 766.3 PLN
 • Online, 1 lutego 2022
 • już od 766.3 PLN
już od 766.3 PLN
już od 766.3 PLN
 • Online, 20 stycznia 2022
 • już od 766.3 PLN
już od 766.3 PLN
 • Online, 19 stycznia 2022
 • już od 766.3 PLN
już od 766.3 PLN
już od 960.3 PLN
 • Online, 16 grudnia 2021
 • już od 863.3 PLN
już od 863.3 PLN
 • Online, 8 grudnia 2021
 • już od 863.3 PLN
już od 863.3 PLN
Artykuł

Szkolenia miękkie: wszystko co warto wiedzieć o szkoleniach miękkich!

Szkolenia miękkie w przeważającej mierze dotyczą rowijania indywidualnych umiejętności szkolonych osób, a ich celem jest podniesienie zdolności np. efektywnej komunikacji, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem czy też negocjacji. Są to szkolenia w dużej mierze na pograniczu psychologii czy behawiorystki.

Szkolenia miękkie i szkolenia twarde

Szkolenia miękkie nie dotyczą specjalistycznej wiedzy, ani twardych umiejętności, ale koncentrują się na rozwoju umiejętności indywidualnych szkolonych osób. Ich celem jest podniesienie kompetencji osobistych i interpersonalnych, w takich obszarach jak komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem, trening asertywności czy też zarządzania własnym czasem pracy. Szkolenia miękkie dotyczą pogranicza psychologii, behawiorystyki, relacji społeczenych itp. Szkolenia miękkie rozwijają kompetencje miękkie - ich cechą charakterystyczną jest, że mierzymy je w kategoriach skali. Na przykład nie da się zero-jedynkowo stwierdzić na ile ktoś potrafi dobrze słuchać, ale możemy próbować określić w jakim stopniu dana osoba opanowała daną umiejętność (np.: słabym, dostatecznym, średnim, dobrym, celującym ). Kompetencje miękkie są uniwersalne, korzystamy z nich bez względu na miejsce zatrudnienia czy zamieszkania, przydają się na każdym stanowisku. Na przykład bez względu na branżę, w której pracujemy przyda nam się umiejętność zarządzania czasem pracy, skutecznego komunikowania się czy kreatywnego mysłenia.

Szkolenia twarde natomiast koncentrują się na przekazywaniu specjalistycznej wiedzy, rówież zagadnień charakterystycznych dla danego zawodu czy branży. Ich głównym celem jest zapoznanie uczestników z określoną wiedzą merytoryczną oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności: techniczne, zawodowe itp. Wiele ze szkoleń twardych kończy się egzaminami oraz nabyciem odpowiednich uprawień potwierdzonych certyfikatem, zaświadczeniem itp. Przykładowo mogą to być kursy z programowania bądź np. kurs obsługi wózka widłowego z egzaminem końcowym uprawniającym do wykonywania zawodu. Szkolenia te mają za zadanie rozwijać twarde kompetencje, czyli takie, które są bardziej wymierne i mierzalne. Są one też na tyle specyficzne, że przydają się w określonych branżach lub na określonym stanowisku (przykładowo wspomniane programowanie nie będzie użyteczne dla kogoś podejmującego pracę w dziedzinach nie związanych z informatyką).

Popularne tematy szkoleń miękkich

Tematyka szkoleń miękkich jest bardzo szeroka, a popularne tematy szkoleń miękkich stale się zmieniają wraz z zapotrzebowaniem na inne umiejętności społeczne. Najpopularniejsze tematy kursów i szkoleń miękkich to między innymi:

Szkolenia miękkie - gdzie ich szukać?

Szkolenia miękkie realizowane są zarówno online, przez sieć Internet, jak i stacjonarnie, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Olsztyn, Toruń, Radom, Gorzów Wielkopolski, Opole czy Rzeszów. Listę szkoleń miękkich, zarówno tych online, jak i realizowanych w tradycyjnej sali szkoleniowej znaleźć można na górze strony. W jednym miejscu staraliśmy się zgromadzić jak najwięcej szkoleń miękkich organizowanych przez setki firm szkoleniowych z całej Polski.

Baza szkoleń umożliwia wyszukanie tematów szkoleń miękkich, terminów i miejsc ich realizacji, zapoznanie się z programem szkoleń, sylwetkami trenerów oraz informacjami o organizatorze, a także z warunkami uczestnictwa i cenami szkoleń i kursów miękkich. Rejestracja na wybrane szkolenie miękkie możliwa jest poprzez darmowy formularz rejestracji online. Jego wypełnienie jest całkowicie bezpłatne, a formularz trafia od razu do organizatora, który potwierdza przyjęcie zgłoszenia oraz przekazuje wszelkie informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności, faktur itp.

Szkolenia miękkie: wszystko co warto wiedzieć o szkoleniach miękkich!