XXXI edycja Forum administratorów danych osobowych/inspektorów ochrony danych

O forum

Zachęcamy do udziału w XXXI edycji FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH/INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH.
W tym roku na naszym Forum łączymy praktyczną wiedzę z zakresu RODO z narzędziami wspierającymi codzienną pracę Inspektorów Ochrony Danych. W dobie ciągle przyspieszającego świata i przetwarzania coraz to większej ilości danych profesjonalny Inspektor Ochrony Danych potrzebuje sprawnego narzędzia, które pomoże mu wykazać realizację zasady „rozliczalności”, a także wesprze go w metodycznej pracy i realizacji codziennych obowiązków.
Zaprosiliśmy do udziału w naszym Forum wyróżniających się dostawców na polskim rynku oraz ich przedstawicieli radców prawnych, doświadczonych ekspertów i inspektorów ochrony danych, którzy praktycznie omówią najważniejsze i ciągle aktualne tematy RODO takie jak: tworzenie rejestru czynności, szacowanie ryzyka, DPIA, ocena incydentów i zgłoszenie naruszeń, transfer danych do krajów trzecich, audyt w organizacji i szerzenie wiedzy wśród współpracowników, czyli edukacje. Ważnym elementem tego szkolenia będzie aspekt praktyczny tj. pokazanie jak narzędzie może usprawnić dany obszar realizacji obowiązków. Wybrane tematy są najważniejsze w kwestie zapewnienia rozliczalności osób odpowiedzialnych za realizacje wymogów prawnych przez organizację.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych. Zarówno inspektorzy ochrony danych, doradcy prawni a także osoby zajmujące się kwestiami technicznymi (IT).

Program forum

10:00 - Wprowadzenie. Technologiczne wsparcie do zarządzania ochroną danych w organizacji – obserwacje po 5 latach stosowania RODO.
Mikołaj Otmianowski
(radca prawny, wiceprezes DAPR)

10:20 - Rola inspektora ochrony danych (IOD) w zarządzaniu RODO w organizacji. Wyzwanie "rozliczalności".
zaproszenie zostało skierowane

11:05 - Szacowanie ryzyka zgodne z RODO.

 • Podejście oparte na ryzyku – założenia.
 • Mapowanie procesów w organizacji.
 • Ustalenie kontekstu przetwarzania danych osobowych.
 • Metody szacowania ryzyka.
 • GDPR Risk Tracker jako narzędzie do analizy ryzyka i rozliczalności, w tym prowadzenia RCP i RKCP.

dr Dominik Lubasz
(radca prawny, wspólnik Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych)

12:10 - Przerwa

12:30 - Jak zapewnić rozliczalność dla transferu danych do krajów trzecich?

 • Transfer danych okiem RODO.
 • Schrems II, czyli wyrok kierunkujący uwagę na bezpieczeństwo danych.
 • Standardowe Klauzule Umowne w obliczu wyzwań. Jak je spełnić?
 • Jak przejść przez Transfer Impact Assessment, czyli ocenę ryzyka transferu danych wobec wytycznych EROD.
 • Rozliczalność podmiotów transferujących dane, a praktyka i możliwości własne.

Kamil Guzak
(prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych, DARP)13:15Ocena incydentu i naruszenia RODO. Co z tego wynika?

 • Incydent czy naruszenie - czyli zgłaszać, nie zgłaszać?
 • Organizacja gromadzenia informacji o zdarzeniach niebezpiecznych, czyli co zrobić żeby ludzie nie bali się zgłaszać incydentów?
 • Dlaczego warto dokładnie ewidencjonować informacje o zdarzeniach niebezpiecznych?
 • Nieśmietelne pytanie:PO CO zawracać sobie tym głowę czyli jaka nauka płynie ze zbierania informacji o takich zdarzeniach? Piotr Sojka
  (specjalista ds. ochrony danych osobowych, DARP)

14:00 - Przerwa

14:10 - Jak efektywnie zbudować proces edukacji zespołu oraz wydawania upoważnień?

 • Dlaczego szkolić pracowników z zakresu RODO?
 • Kogo i jak często szkolić?
 • Jak przyjaźnie przekazywać RODO-wiedzę?
 • W jakiej formie szkolić?
 • Jak zachować aktualność RODO-szkoleń?
 • Jak zbudować skuteczny i rozliczalny proces szkoleniowy?
 • Jak nowocześnie szkolić? Praktyczne przykłady i inspiracje
 • W jakiej formie nadawać i ewidencjonować upoważnienia do przetwarzania danych? Papier vs. forma elektroniczna

Łukasz Zegarek
(właściciel Lex Artist, Inspektor Ochrony Danych, YouTuber i podcaster (Czas na RODO), Redaktor Naczelny Blog-daneosobowe.pl)

15:00 - Jak przeprowadzić audyt zgodności z RODO?
Maciej Kaczmarski
(Prezes ODO24)

15:50 - Podsumowanie.
Mikołaj Otmianowski
(radca prawny, wiceprezes DAPR)

16:00 - Zakończenie Forum.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Kamil Guzak

Prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych
Specjalizuje się w kwestiach ochrony prawnej w cyberprzestrzeni, w szczególności transferach danych oobowych poza obszar EOG w związku z plikami cookies czy serwerami witryn. Pracuje nad tworzeniem polityk prywatności, regulaminów oraz wykonywaniu oceny ryzyka dla witryn internetowych. Zajmuje się również sporządzaniem i weryfikacją umów pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym, umów o współadministrowaniu. Wykonuje audyty, prawny i bezpieczeństwa danych, w ramach analiz ryzyka dla dużych i średnich przedsiębiorstw.
Od początku pracy zawodowej związany z firmą DAPR. Ponadto od 2 lat inspektor ochrony danych w instytucji publicznej. Wcześniej stażysta m.in. w takich instytucjach, jak Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W uznaniu wyników stażu w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odznaczony ambasadorem Rzecznika Praw Obywatelskich przez RPO prof. Irenę Lipowicz.
Mgr prawa administracyjnego – Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Mgr bezpieczeństwa wewnętrznego – Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Kaczmarski

Z biznesem związany od blisko 30 lat, pracując w amerykańskich i polskich grupach kapitałowych oraz rozwijając własne projekty. Zarządza działaniami operacyjnymi spółki, nadzoruje procesy marketingu, PR, sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji.
Przede wszystkim - inspektor ochrony danych czuwający, aby klienci, którzy mu zaufali przetwarzali dane osobowe bezpiecznie i zgodnie z prawem. Orędownik budowania społecznej świadomości w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Współtwórca aplikacji ABIeye, ODO Nawigator i Dr RODO, założyciel fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo.

Dominik Lubasz

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Prelegent na licznych konferencjach oraz prowadzący autorskie warsztaty dotyczące powyższej problematyki. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.com i www.PortalODO.com prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.
Doktor nauk prawnych (rozprawę doktorską pt. „Prawne bariery rozwoju handlu elektronicznego w Unii Europejskiej w świetle polskiej implementacji dyrektywy 2000/31/WE” wyróżniono w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej ds. handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych. Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance” Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której reprezentuje Izbę Gospodarki Elektronicznej. Członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert ds. sztucznej inteligencji (AI) i grupy roboczej ad hoc ds. prywatności w EADPP – Europejskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ochrony Danych. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Członek założyciel komisji przeglądowej Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Ekspert Izby Gospodarczej i Ministerstwa Cyfryzacji ds. wdrożenia RODO w Polsce. Autor i współtwórca aplikacji GDPR Risk Tracker.
W 2023,2022 2021 i 2020 roku wyróżniony w rankingu „The Legal 500” jako „Leading Individual” w kategorii „Data Privacy and Data Protection” dla obszaru Europe, Middle East & Africa.
W 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 i 2018 roku otrzymał rekomendację w rankingu Chambers and Partners Europe w kategorii TMT Data Protection.
W 2021, 2019 i 2017 roku otrzymał rekomendację od Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych.
Rekomendowany w rankingu Who’s Who Legal 2021, 2023 w sektorze „Data – Data Privacy & Protection” w Polsce oraz Thought Leader 2021 w tej samej kategorii. Zdobył nagrodę Client Choice 2021 jako jeden z 5 laureatów w Polsce i jedyny w kategorii „Data Security”.
Wyróżniony w dziedzinie ochrony danych osobowych w rankingu dziennika Rzeczpospolita 2022 oraz wskazany jako lider w 2023 roku.

Mikołaj Otmianowski

Doświadczenie zawodowe Mikołaja obejmuje kilka legaltechowych projektów startupowych (między innymi: outlookzadania.pl oraz luxlex.pl – abonamenty prawnicze), wieloletnią pracę radcy prawnego w kraju i za granicą, w spółce giełdowej Polimex Mostostal, a także we własnej kancelarii.
Obszerna wiedza prawna, zamiłowanie do legaltech oraz wrodzona umiejętność łączenia wartościowych ludzi w odpowiednim miejscu, które Mikołaj posiada, umożliwiły powstanie w firmie DAPR narzędzia Red Into Green, mającego dziś ma istotny wpływ na komfort i jakość pracy Inspektorów Ochrony Danych.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale prawa i administracji w latach 2000 – 2005.

Piotr Sojka

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się ochroną danych osobowych, ze szczególnym zainteresowaniem w obrębie organizacji bezpieczeństwa danych, ochrony przed manipulacją, tworzenia i nadzorowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Pasjonuje się analizowaniem ryzyk w organizacji i opracowywaniem działań mających na celu obniżanie prawdopodobieństwa i skutków negatywnych zdarzeń. Jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych – SABI.

Łukasz Zegarek

Właściciel Lex Artist, Inspektor Ochrony Danych, YouTuber i podcaster (Czas na RODO), Redaktor Naczelny Blog-daneosobowe.pl
Ochroną danych osobowych zajmuję się już od czasów „przedRODyjskich”. W 2010 roku zostałem współwłaścicielem Lex Artist – firmy, która specjalizuje się wyłącznie w tematyce ochrony danych osobowych.
Przez jedenaście lat realizacji audytów, wdrożeń, szkoleń i sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (kiedyś) i Inspektora Ochrony Danych (dziś) poznałem „od środka” setki firm i instytucji. Zebrane przez lata doświadczenie pozwala mi skutecznie przezwyciężać wyzwania i problemy jakie stoją przed biznesem i instytucjami przy wdrażaniu RODO.
Uwielbiam udowadniać, że nawet o tak złożonym temacie jak ochrona danych osobowych można mówić w sposób zrozumiały dla każdego. Realizuję tą misję poprzez nowoczesne media: podcast i kanał na YouTube Czas na RODO i blog www.blog-daneosobowe.pl.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!